Építési beruházás - 111-2019

02/01/2019    S1

Magyarország-Hatvan: Építési munkák

2019/S 001-000111

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_41425235
Postai cím: Tanács utca 9.
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Antalóczy Péter
E-mail: info@hatvanikszse.hu
Telefon: +36 303031076
Fax: +36 00000000

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://hatvanikszse.hu/

A felhasználói oldal címe: http://hatvanikszse.hu/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Sportegyesület
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Hatvan sportcsarnok

Hivatkozási szám: EKR000133322018
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a Hatvani multifunkcionális sport-és rendezvénycsarnok, valamint a hozzá kapcsolódó telken belüli utak, parkolók, közművek (víz-, gáz- és elektromos áramellátás, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés), továbbá a kert- és parképítési munkák megvalósítása

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 826 893 460.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45112700 Tereprendezési munkák
45210000 Magasépítési munka
45212225 Sportcsarnok építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232451 Vízelvezetés és felszíni munka
45233250 Burkolási munka az utak kivételével
45310000 Villamos szerelési munka
45350000 Gépészeti szerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

3000 Hatvan, Radnóti tér 2. hrsz: 5331/40

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok létesítése Hatvan, Radnóti tér 2. hrsz: 5331/40 alatti területen.

Az építmény nettó hasznos szintterülete:

Fsz: ~ 2 154 m2

1. em: ~ 385 m2

2. em: ~ 404 m2

Az épületben 3 szektorból álló, csarnokszintről megközelíthető 1 024 férőhelyes (belefoglalva a 10 mozgáskorlátozott-férőhelyet) lelátó, illetve a II. emeletről megközelíthető, 93 férőhelyes galéria került kialakításra. A három darab betolható mobil lelátóra 295 néző ültethető le, a teljes nézőbefogadó képesség 1 105 fő.

Az építési terület adottságai miatt cölöpalapozással készülő csarnok 2 részre osztható a középvonalon vasbeton főtartókra szerelt leengedhető térelválasztó fal segítségével.

A közönségforgalmi nagy előcsarnokban kap helyet az információs és pénztár pult, ruhatár, versenyek idején különválasztható hazai és vendég mosdók valamint egy kávézó - büfé amely az álmennyezetbe rejtett detektívrács segítségével leválasztható a sportcsarnoktól.

Az első emeleten kaptak helyet a sportolói öltözők. 4 darab 18 fős öltöző és 2 darab 25 fős csapatöltöző szükséges vizesblokkokkal. Szintén ezen a szinten találhatóak az edzői és bírói helyiségek is.

A második szinten található a galériaszerű VIP lelátó, iroda helyiségek, mosdók valamint multifunkciós terek, amelyeknek funkcióit mobiliák segítségével variálhatók.

A sporttér, a távlati fejlesztési lehetőségeket hordozó északi oldalon helyezkedik el független szerkezetű előregyártott vasbetonszerkezetű csarnokként. A kiszolgáló épületrész a keleti oldalon azonos épületszélességgel kapcsolódik hozzá az Fsz + 2 em monolit vasbeton pillérvázas kiszolgáló épület. A kiszolgáló épület felső tömege a csarnokhoz hasonló könnyű homlokzatot kap.

Az épület homlokzata markáns, keretekbe hegesztett trapézlemez homlokzati elemekkel tervezett. A homlokzat játékosságát az elemek síkbeli váltakozásával erősítjük. A homlokzat struktúrájában és anyaghasználatában a környező épületek drámai egyszerűségéből merít, azzal dolgozik.

A Boldogi út felől az épület déli oldala mentén csatlakozó új bekötőútról megközelíthetően kerül kialakításra —az épület nyugati oldalán — a 20 férőhelyes VIP, és a 8 busz számára — az épület keleti oldalán, középszigetes, fordulóval kombinált — tervezett buszparkoló -és forduló. A parkolómérleg alapján számított, telken belül elhelyezett 181 db személygépjármű-parkoló a belső, a teljes területet feltáró új szervizútról megközelíthetően kerül kijelölésre.

A kivitelezés során a földmunkákkal érintett, és egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt területen régészeti megfigyelést kell biztosítani. Az egyszerűsített ERD a dokumentáció részét képezi.

A beruházás engedélyköteles, a jogerős építési engedély a dokumentáció részét képezi.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: III.1.3) M.2. alapján bevont szakemberek alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata magasépítési beruházáshoz kapcsolódó kivitelezési munkák helyszíni irányításában (max 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2. a) szakember szakmai többlettapasztalata az előírt 60 hónapon felül / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: M.2. b) szakember szakmai többlettapasztalata az előírt 60 hónapon felül / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: M.2. c) szakember szakmai többlettapasztalata az előírt 60 hónapon felül / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 2. A környezet hulladékkal való terhelésének mértéke (m³) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7)-ban meghatározott telj.hat.idő a kivitelezési munkák sikeres műszaki átadás-átvétellel történő lezárására és a használatbavételi engedély megszerzésére vonatkozik a szerződéstervezetben részletezettek szerint. A munka megkezdése: a munkaterület átadásának napja.

A II.1.5) és II. 2.6.)-ban megadott adat nem a tényleges becsült érték, a hirdetmény feladhatósága miatt került megadásra.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 102-232186
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Hatvan sportcsarnok

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/12/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VARIABAU Vegyes profilú építőipari és kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_34735020
Postai cím: Trinitárius utca 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: variabau.eged.mate@gmail.com
Telefon: +36 309531848
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 128 815 565.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 826 893 460.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Alapozás, szerkezetépítés kapcsolódó részfeladatok, építőmesteri munkák és kapcsolódó részfeladatok, szakipari munkák és

Kapcsolódó részfeladatok, épületgépészet és kapcsolódó részfeladatok,... Karakterkorlát miatt folytatás a VI.3) pontban.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

V.2.5. pont folytatása: elektromos szerelés és kapcsolódó részfeladatok, út-, közműépítés és kapcsolódó részfeladatok, kertépítés és kapcsolódó részfeladatok, beépített oltóberendezés szerelése, épületautomatika és speciális gyengeáramú rendszerek kiépítése, konyhatechnológiai és kapcsolódó részfeladatok, sporttechnológiai eszközök beépítése, beépített emelőberendezés szerelése és kapcsolódó részfeladatok, munkavédelem, hulladékszállítás, műszaki vezetés

A VI.5) pontbanaz «E hirdetmény feladásának dátuma» szakaszban szereplő 28.5.2018. időpontot a rendszer automatikusan tüntette fel.

Az eljárás során az alábbi ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot:

1. számú Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 6722 Szeged, Gutenberg u. 25–27.

Ajánlattevő adószáma: 12614277-2-06

2. számú Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: «VARIABAU» Kft.

Ajánlattevő székhelye: 3300 Eger, Trinitárius u. 2.

Ajánlattevő adószáma: 11160452-2-10

3. számú Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: KIPSZER Fővállalkozási és Tervező Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1106 Budapest, Jászberényi út 24–36.

Ajánlattevő adószáma: 10962787-2-42

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján.

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/12/2018