Szolgáltatások - 111271-2017

25/03/2017    S60    Európai Számvevőszék - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Luxemburg-Luxembourg: Médiafigyelési szolgáltatások

2017/S 060-111271

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Európai Számvevőszék
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
1615
Luxemburg
Kapcsolattartó személy: ECA Procurement Service
Telefon: +352 4398-47611
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Fax: +352 4398-46667
NUTS-kód: LU

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eca.europa.eu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2304
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Európai Számvevőszék
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
1615
Luxemburg
Kapcsolattartó személy: Procurement Service
Telefon: +352 43981
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Fax: +352 4398-46946
NUTS-kód: LU

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eca.europa.eu

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Médiafigyelési szolgáltatások.

Hivatkozási szám: AO 611.
II.1.2)Fő CPV-kód
92400000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

E pályázati felhívás célja az Európai Számvevőszékkel kapcsolatos médialefedettséget vizsgáló médiafigyelési és -beszámolási szolgáltatások beszerzése. A nyertes ajánlattevő feladata az (országos/regionális) nyomtatott sajtó, az online (internetes) média és a közösségi média figyelése – amely feladatnak az a célja, hogy időszerű, naprakész, összegzett napi információkat biztosítson sajtófigyelés formájában arról, hogy az Európai Számvevőszék (ideértve annak elnökét és tagjait) és az Európai Unióval kapcsolatos témákról hogyan számol be a média, továbbá negyedével kvalitatív és kvantitatív sajtóelemzések készítése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 280 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő nyomon követi az online és közösségi médiát, blogokat európai uniós szinten az EU 28 tagállamában, továbbá a kapcsolódó angol nyelvű online médiában a világ többi részén napi szinten az év egészében teljes körű napi sajtóáttekintés és hasznos, negyedéves sajtóelemzési jelentések szolgáltatása céljából. A Számvevőszék kérés esetén nyomtatott műsorszolgáltatást és hírértesítéseket is kérhet a legfontosabb cikkekről a meghatározott díjon belül. Ezenkívül további költségért a műsorszolgáltató médium nyomon követését is kérheti.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A napi sajtófigyelési minta teljes körű volta, minősége és olvashatósága / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: Az online platform/portál (a demó hozzáférést beleértve) megjelenítésének minősége és az azzal kapcsolatos leírás teljes körű volta / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: A Számvevőszék követelményeivel való összeegyeztethetőség és a napi sajtófigyelési tartalomnak a pályázó platformjából/portáljából való importálhatósága / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A médiaelemzési jelentés mintájának teljes körű volta és minősége / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A kínált gépi fordítás minősége / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 40
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 280 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés legfeljebb 3 alkalommal újítható meg, mindkét alkalommal 12 hónapra. A szerződés teljesítése csak a szerződés aláírását követően kezdődhet el. A szerződés bármely meghosszabbítása a szerződésben foglalt feltételekkel összhangban történhet.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Az EU általános költségvetése.
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázóknak jogképesnek kell lenniük a megpályázott szolgáltatási szerződés teljesítésére. Az ajánlattevők jogképessége az alábbi benyújtandó dokumentumok alapján kerül értékelésre:

az ajánlattevőt a székhelye szerinti ország jogszabályaiban meghatározott feltételeknek megfelelően bejegyezték a szakmai vagy cégjegyzékbe.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázóknak megfelelő gazdasági és pénzügyi kapacitással kell rendelkezniük a szerződésnek – tekintettel annak értékére és jelentőségére – a szerződéses előírások szerinti teljesítéséhez.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A Számvevőszék előírja a pályázók számára, hogy a pályázati felhívás által lefedett szolgáltatásokhoz kapcsolódó konkrét átlagos éves bevétel az elmúlt 2 lezárt pénzügyi év vonatkozásában legalább 140 000 EUR legyen.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázóknak megfelelő technikai és szakmai kapacitással kell rendelkezniük a szerződésnek – tekintettel annak értékére és jelentőségére – a szerződéses előírások szerinti teljesítéséhez.

A technikai és szakmai felkészültség értékelése a pályázónak az előírt szolgáltatásokhoz kapcsolódó szakértelme alapján történik.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A jelen ajánlati felhívásban szereplő szerződés tekintetében az Európai Számvevőszék a következő minimális műszaki és szakmai felkészültséget követeli meg:

— az ajánlattevő az elmúlt 3 évben legalább 3 olyan projektet hajtott végre, amely a jelen szerződés által előírtakhoz hasonló médiafigyelést és beszámolót tartalmazott (online, nyomtatott és közösségi médiára kiterjedően a hivatalos uniós nyelvek többségén) nemzetközi szervezetek vagy európai uniós szinten tevékenykedő vállalatok számára,

— a projekt végrehajtásáért felelős projektvezető legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a jelen beszerzés körébe tartozó szolgáltatások vonatkozásában, továbbá nagyon jó angol nyelvtudással rendelkezik,

— az ajánlattevő a szerződés által lefedett valamennyi nyelven nyomon követi a médiát.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 15/05/2017
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 15/11/2017
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22/05/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

Európai Számvevőszék, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg, L-1615 Luxembourg, LUXEMBURG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Azoknak az ajánlattevőknek vagy képviselőiknek, akik részt kívánnak venni a pályázatbontáson, tájékoztatniuk kell az Európai Számvevőszéket írásban (fax (+352) 4398-46667, e-mail: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) legkésőbb 21.5.2017 (12:00) időpontig, és be kell nyújtaniuk a pályázó cég által kiállított meghatalmazásukat is. Pályázónként 1 képviselő lehet jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Az Európai Unió Törvényszéke
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Európai ombudsman
Strasbourg
67001
Franciaország
Telefon: +33 388172313

Internetcím: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Európai Számvevőszék, Procurement Service
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
1615
Luxemburg
Telefon: +352 4398-47611
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Fax: +352 4398-46955

Internetcím: http://www.eca.europa.eu

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/03/2017