We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Szolgáltatások - 111579-2019

11/03/2019    S49    Európai Parlament - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Luxemburg-Luxembourg: 06A40/2019/M002 - A hágai, szófiai és valettai Európa Ház épületeinek és műszaki berendezéseinek karbantartására irányuló szerződés

2019/S 049-111579

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: Bâtiment Konrad Adenauer
Város: Luxembourg
NUTS-kód: BE
Postai irányítószám: L-2929
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: Direction des infrastructures - contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://europarl.europa.eu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=4368#
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

06A40/2019/M002 - A hágai, szófiai és valettai Európa Ház épületeinek és műszaki berendezéseinek karbantartására irányuló szerződés

Hivatkozási szám: 06A40/2019/M002
II.1.2)Fő CPV-kód
50000000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A hágai, szófiai és valettai Európa Házak (az Európai Parlament kapcsolattartó irodái és az Európai Bizottság képviselete) épületeinek és műszaki berendezéseinek karbantartása

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 750 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A hágai Európa Ház épületeinek és műszaki berendezéseinek karbantartására irányuló szerződés

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50700000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: NL
A teljesítés fő helyszíne:

Hága, Hollandia.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A hágai Európa Ház épületeinek és műszaki berendezéseinek karbantartására irányuló szerződés.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 306 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Egy év időtartamú meghosszabbítás, összesen 5 további évre.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az Európai Parlament (nem kötelező jellegű) helyszíni szemlét szervez, melynek dátuma: 27.3.2019 (10:00). A találkozó helye a hágai Európa Ház bejárata.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A szófiai Európa Ház épületeinek és műszaki berendezéseinek karbantartására irányuló szerződés

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50700000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BG
A teljesítés fő helyszíne:

Szófia, Bulgária.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szófiai Európa Ház épületeinek és műszaki berendezéseinek karbantartására irányuló szerződés.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 168 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Egy év időtartamú meghosszabbítás, összesen 5 további évre.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az Európai Parlament (nem kötelező jellegű) helyszíni szemlét szervez, melynek dátuma: 21.3.2019 (10:00). A találkozó helye a szófiai Európa Ház bejárata.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A valettai Európa Ház épületeinek és műszaki berendezéseinek karbantartására irányuló szerződés

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50700000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: MT
A teljesítés fő helyszíne:

La Vallette, Málta.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A valettai Európa Ház épületeinek és műszaki berendezéseinek karbantartására irányuló szerződés.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 276 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Egy év időtartamú meghosszabbítás, összesen 5 további évre.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az Európai Parlament (nem kötelező jellegű) helyszíni szemlét szervez, melynek dátuma: 20.3.2019 (10:00). A találkozó helye a valettai Európa Ház bejárata.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázati eljárásban való részvétel egyenlő feltételek mellett nyitott az Európai Unió tagállamainak valamennyi jogi és természetes személye, illetve közjogi szerve részére, valamint a közbeszerzések tekintetében az Európai Unióval olyan egyedi megállapodást kötő, nem uniós országokból származó természetes és jogi személy, valamint közjogi szerv részére, amely által jogosultságuk van az ajánlati felhívásban szereplő szerződésre irányuló pályázatban való részvételre a szóban forgó megállapodásban foglalt feltételek szerint.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/04/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/04/2019
Helyi idő: 10:00
Hely:

Az ajánlatok felbontására a következő helyszínen és időpontban kerül sor: bâtiment WIM, sis Rue Belliard 80, 1000 Bruxelles, BELGIUM, 10:00, brüsszeli helyi idő szerint.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A tenderbontáson részt venni kívánó pályázóknak – a tenderbontáson való részvétel megtagadásának terhe mellett – részvételi szándékukat jelezniük kell e-mailben a (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) címen legkésőbb a tenderbontás dátumát 2 munkanappal megelőzően; 1 pályázót legfeljebb 1 személy képviselhet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

A helyszíni szemlén vállalatonként legfeljebb 2 képviselő részvétele engedélyezett. Belépési engedélyük elkészítéséhez kérjük, hogy 2 munkanappal a megbeszélést megelőzően juttassák el e-mailben (INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu) cégük nevét, valamint a képviselők nevét, beosztását, személyi igazolványának számát és születési dátumát.

A regisztrációról e-mailben küldünk megerősítést.

Az Európai Parlament valamennyi helyszíni szemlét követően jelentést készít, amely közzétételre kerül az e-Tendering weboldalon. A helyszíni szemléken történő részvétellel kapcsolatos utazási költségeket a pályázó viseli, az Európai Parlament nem téríti.

A helyszíni szemléken a részvétel nem kötelező.

A szemlék során a gazdasági szereplőknek lehetőségük lesz a pályázat kidolgozásához kapcsolódó és azt segítő kérdéseket feltenni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai Ombudsman
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: FR - 67000
Ország: Franciaország

Internetcím: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/02/2019