Services - 112035-2022

02/03/2022    S43

Finland-Helsinki: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 043-112035

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Sosiaali- ja terveysministeriö
National registration number: 0244685-8
Postal address: Meritullinkatu 8
Town: Helsinki
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postal code: 00170
Country: Finland
Contact person: Lasse Ilkka
E-mail: kirjaamo.stm@gov.fi
Telephone: +358 29516001
Internet address(es):
Main address: http://www.stm.fi
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

STM - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) -Tarjouspyyntö: Korkean varautumisen viestintä- ja tietojärjestelmien käyttöönoton, käytön ohjauksen ja kansallisen kehittämisen tueksi STM:n valmiusyksikölle

Reference number: VN/27214/2021
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

IT-konsultointi ns. korkean varautumisen viestintä- ja tietojärjestelmien käyttöönoton, käytön ohjauksen ja kansallisen kehittämisen tueksi sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikölle.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 200 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI Suomi / Finland
II.2.4)Description of the procurement:

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää tarjoustanne IT-konsultointia ns. korkean varautumisen viestintä- ja tietojärjestelmien käyttöönoton, käytön ohjauksen ja kansallisen kehittämisen tueksi sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikölle tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinnan kohteena on asiantuntijaresurssi yllä kuvattuihin määrittelytöihin, tarvittaviin toimijoiden yhteiskokouksiin osallistuminen hankintayksikön tukena sekä projektihallinnan tehtäviä, kuten kokousten ja niiden asiakirjojen valmistelu, kokousmuistioiden ja tarvittavien taustamuistioiden ja asiantuntijaraporttien laadinta.

KEJO-järjestelmän osalta tietojen määrittelyä ja IT-konsultointia tarvitaan erityisesti ensihoitopalvelun tietojenhallintaan. Lisäksi tietojenmäärittelyä ja IT-konsultointia voidaan tarvita sopimuskaudella myös sosiaalihuollon osalta.

Asiantuntijoiden työ sisältää IT-järjestelmien tietosisällön ja toiminnallisuuksien määrittelytyötä, neuvottelua eri osapuolten IT-asiantuntijoiden kanssa yhteisten ja pitkäkestoisten tietojärjestelmäratkaisujen saavuttamiseksi. Lisäksi tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja STM:n hallinnonalan laitosten keskeisten osallistujaorganisaatioiden ohjauksen tukeminen korkean varautumisen viestintä- ja tieto-järjestelmien käyttöönotossa ja käytössä siten, että saavutetaan mahdollisimman toimivat kansalliset tietosisällöt ja toiminnallisuudet järjestelmissä.

Kansalliset korkean varautumisen viestintä- ja tietojärjestelmät tarkoittavat erityisesti seuraavia viestintä ja tietojärjestelmiä: hätäkeskusjärjestelmä ERICA, viranomaisradioverkko VIRVE ja viranomaisten yhteinen kenttäjohtojärjestelmä KEJO. Konsultoinnin piiriin voi liittyä myös muita valtakunnallisia viestintä- ja tietojärjestelmiä koskevat asiat.

Näiden järjestelmien käytön ja kehittämisen valtakunnallinen ohjaus kuuluu sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) valmiusyksikön tehtäviin. Lisäksi järjestelmien ohjaus kokonaisarkkitehtuurin osalta kuuluu ministeriössä digitaalisen tiedon yksikön tehtäviin. Kyseisten järjestelmien operatiivisen käytön aluepääkäyttötoiminnoista sekä osaltaan järjestelmien ylläpidosta vastaavat terveydenhuoltolain mukaisesti erityisvastuualueiden ensihoitokeskukset.

IT-konsultoinnin tarve liittyy myös sote-uudistuksen toimeenpanoon. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210612) mukaan yliopistollista sairaalaa ylläpitävällä hyvinvointialueella ja HUS-yhtymässä tulee yhteistyöalueen tilannekuvan luomista ja ylläpitämistä varten olla sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskus. Kyseisen lain 51 §:ssä on säädetty valmiuskeskusten tehtävistä. Valmiuskeskukset tulevat olemaan keskeisessä roolissa rakennettaessa muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekuvaa yhdessä hyvinvointialueiden ja keskeisten hallinnonalojen kanssa. Valmiuskeskukset käyttävät mm. korkean varautumisen viestintä- ja tietojärjestelmiä.

Hankinnan arvioitu arvo on 50 000 € / vuosi ja kokonaisarvo 200 000 € koko sopimuskaudelta sisältäen myös mahdolliset optiojaksot (1 vuotta + optiot 1+1+1 vuotta) (kts. hankinnan kohteen kuvaus liite 1 kohta 3.2.2).

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Laatu: Asiantuntijoiden kokemus ja/tai osaaminen / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Työn kestona on loppuvuodesta 2021 alkaen ensimmäinen jakso vuoden 2022 loppuun.

Sopimukseen sisällytetään optio kolmesta lisävuodesta 2023-2025 (optio 1+ 1 + 1).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 016-036587
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 5399
Title:

Korkean varautumisen viestintä- ja tietojärjestelmien käyttöönoton, käytön ohjauksen ja kansallisen kehittämisen tueksi sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikölle

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/02/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: NHG Salivirta Oy
National registration number: 2095391-7
Postal address: Kauppiaskatu 28
Town: Jyväskylä
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postal code: 40100
Country: Finland
Telephone: +358 503636838
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 200 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Sörnäistenkatu 1
Town: Helsinki
Postal code: 00580
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/02/2022