The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 112035-2022

02/03/2022    S43

Suomi-Helsinki: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2022/S 043-112035

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Sosiaali- ja terveysministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0244685-8
Postiosoite: Meritullinkatu 8
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00170
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Lasse Ilkka
Sähköpostiosoite: kirjaamo.stm@gov.fi
Puhelin: +358 29516001
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.stm.fi
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen, mukaan lukien sen alue- tai paikallisosastot
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

STM - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) -Tarjouspyyntö: Korkean varautumisen viestintä- ja tietojärjestelmien käyttöönoton, käytön ohjauksen ja kansallisen kehittämisen tueksi STM:n valmiusyksikölle

Viitenumero: VN/27214/2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

IT-konsultointi ns. korkean varautumisen viestintä- ja tietojärjestelmien käyttöönoton, käytön ohjauksen ja kansallisen kehittämisen tueksi sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikölle.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 200 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää tarjoustanne IT-konsultointia ns. korkean varautumisen viestintä- ja tietojärjestelmien käyttöönoton, käytön ohjauksen ja kansallisen kehittämisen tueksi sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikölle tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinnan kohteena on asiantuntijaresurssi yllä kuvattuihin määrittelytöihin, tarvittaviin toimijoiden yhteiskokouksiin osallistuminen hankintayksikön tukena sekä projektihallinnan tehtäviä, kuten kokousten ja niiden asiakirjojen valmistelu, kokousmuistioiden ja tarvittavien taustamuistioiden ja asiantuntijaraporttien laadinta.

KEJO-järjestelmän osalta tietojen määrittelyä ja IT-konsultointia tarvitaan erityisesti ensihoitopalvelun tietojenhallintaan. Lisäksi tietojenmäärittelyä ja IT-konsultointia voidaan tarvita sopimuskaudella myös sosiaalihuollon osalta.

Asiantuntijoiden työ sisältää IT-järjestelmien tietosisällön ja toiminnallisuuksien määrittelytyötä, neuvottelua eri osapuolten IT-asiantuntijoiden kanssa yhteisten ja pitkäkestoisten tietojärjestelmäratkaisujen saavuttamiseksi. Lisäksi tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja STM:n hallinnonalan laitosten keskeisten osallistujaorganisaatioiden ohjauksen tukeminen korkean varautumisen viestintä- ja tieto-järjestelmien käyttöönotossa ja käytössä siten, että saavutetaan mahdollisimman toimivat kansalliset tietosisällöt ja toiminnallisuudet järjestelmissä.

Kansalliset korkean varautumisen viestintä- ja tietojärjestelmät tarkoittavat erityisesti seuraavia viestintä ja tietojärjestelmiä: hätäkeskusjärjestelmä ERICA, viranomaisradioverkko VIRVE ja viranomaisten yhteinen kenttäjohtojärjestelmä KEJO. Konsultoinnin piiriin voi liittyä myös muita valtakunnallisia viestintä- ja tietojärjestelmiä koskevat asiat.

Näiden järjestelmien käytön ja kehittämisen valtakunnallinen ohjaus kuuluu sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) valmiusyksikön tehtäviin. Lisäksi järjestelmien ohjaus kokonaisarkkitehtuurin osalta kuuluu ministeriössä digitaalisen tiedon yksikön tehtäviin. Kyseisten järjestelmien operatiivisen käytön aluepääkäyttötoiminnoista sekä osaltaan järjestelmien ylläpidosta vastaavat terveydenhuoltolain mukaisesti erityisvastuualueiden ensihoitokeskukset.

IT-konsultoinnin tarve liittyy myös sote-uudistuksen toimeenpanoon. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210612) mukaan yliopistollista sairaalaa ylläpitävällä hyvinvointialueella ja HUS-yhtymässä tulee yhteistyöalueen tilannekuvan luomista ja ylläpitämistä varten olla sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskus. Kyseisen lain 51 §:ssä on säädetty valmiuskeskusten tehtävistä. Valmiuskeskukset tulevat olemaan keskeisessä roolissa rakennettaessa muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekuvaa yhdessä hyvinvointialueiden ja keskeisten hallinnonalojen kanssa. Valmiuskeskukset käyttävät mm. korkean varautumisen viestintä- ja tietojärjestelmiä.

Hankinnan arvioitu arvo on 50 000 € / vuosi ja kokonaisarvo 200 000 € koko sopimuskaudelta sisältäen myös mahdolliset optiojaksot (1 vuotta + optiot 1+1+1 vuotta) (kts. hankinnan kohteen kuvaus liite 1 kohta 3.2.2).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu: Asiantuntijoiden kokemus ja/tai osaaminen / Painotus: 60
Hinta - Painotus: 40
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Työn kestona on loppuvuodesta 2021 alkaen ensimmäinen jakso vuoden 2022 loppuun.

Sopimukseen sisällytetään optio kolmesta lisävuodesta 2023-2025 (optio 1+ 1 + 1).

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 016-036587
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 5399
Nimi:

Korkean varautumisen viestintä- ja tietojärjestelmien käyttöönoton, käytön ohjauksen ja kansallisen kehittämisen tueksi sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikölle

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
01/02/2022
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: NHG Salivirta Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2095391-7
Postiosoite: Kauppiaskatu 28
Postitoimipaikka: Jyväskylä
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 40100
Maa: Suomi
Puhelin: +358 503636838
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 200 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25/02/2022