Services - 113071-2017

25/03/2017    S60    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Jonava: Statybos darbų priežiūra

2017/S 060-113071

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Jonavos rajono savivaldybės administracija
188769070
Žeimių g. 13
Kam: Sandra Rusonienė
LT-55158 Jonava
Lietuva
Telefonas: +370 34947562
El. paštas: sandra.rusoniene@jonava.lt
Faksas: +370 34950012

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.jonava.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Smalinės up. Bukonių sen. ir Pūkinės up. (L-1-1) Kulvos sen. remonto darbų techninė priežiūra.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Jonavos rajonas.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Teikėjas turi gerai žinoti melioracijos statinių techninės priežiūros paslaugų teikimo principus, taisykles, normatyvinę – techninę dokumentaciją, sugebėti tinkamai įvertinti užbaigtų melioracijos statinių remonto normatyvinę kokybę, atitikimą techniniam darbo projektui ir sutarties sąlygoms. Tiekėjas turės prižiūrėti nuoseklų darbų vykdymą ir, jei reikės, spręsti inžinerinius, finansinius ir aplinkosaugos klausimus, iškilusius statybos metu. Tiekėjas turės teikti inžinerines konsultacijas, reikalingas tinkamam melioracijos darbų įgyvendinimui, prižiūrėdamas, kad būtų laikomasi visų sąlygų, susijusių su darbų kokybe ir kiekybe. Tiekėjas taip pat privalės kontroliuoti darbams naudojamų statybinių medžiagų, jų mišinių bei gaminių, dirbinių atitikimą techniniams darbo projektams pagal melioracijos statinių bei kitų normatyvinių – techninių dokumentų reikalavimus bei įvertinti melioracijos statinių normatyvinę kokybę, atitikimą techniniams darbo projektams. Teikdamas techninės priežiūros paslaugas, tiekėjas bus atsakingas už atliekamų darbų, tiekiamų medžiagų kontrolę statybvietėje bei jų atitikimą techninių darbo projektų reikalavimams. Tiekėjas turės vykdyti techninės priežiūros funkcijas vadovaujantis LR Melioracijos įstatymu, Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklių, taip pat Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.01:2008 bei sutarties sąlygomis.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71247000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl vienos ar daugiau pirkimo dalių
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Techninė remonto darbų priežiūra privalės būti vykdoma techniniam prižiūrėtojui vykdomų darbų metu nerečiau kaip kartą per savaitę atvykstant į darbų vietą, priklausomai nuo darbų eigos.
I pirkimo objekto dalis – darbų apimtis šiame objekte 4 850 m;
II pirkimo objekto dalis – darbų apimtis šiame objekte 3 860 m.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)

Informacija apie pirkimo dalis

Pirkimo dalis Nr.: 1 Pirkimo dalies pavadinimas: Pūkinės up. (L-1-1) Kulvos sen. remonto darbų techninė priežiūra
1)Trumpas aprašymas
Teikėjas turi gerai žinoti melioracijos statinių techninės priežiūros paslaugų teikimo principus, taisykles, normatyvinę – techninę dokumentaciją, sugebėti tinkamai įvertinti užbaigtų melioracijos statinių remonto normatyvinę kokybę, atitikimą techniniam darbo projektui ir sutarties sąlygoms. Tiekėjas turės prižiūrėti nuoseklų darbų vykdymą ir, jei reikės, spręsti inžinerinius, finansinius ir aplinkosaugos klausimus, iškilusius statybos metu. Tiekėjas turės teikti inžinerines konsultacijas, reikalingas tinkamam melioracijos darbų įgyvendinimui, prižiūrėdamas, kad būtų laikomasi visų sąlygų, susijusių su darbų kokybe ir kiekybe. Tiekėjas taip pat privalės kontroliuoti darbams naudojamų statybinių medžiagų, jų mišinių bei gaminių, dirbinių atitikimą techniniams darbo projektams pagal melioracijos statinių bei kitų normatyvinių – techninių dokumentų reikalavimus bei įvertinti melioracijos statinių normatyvinę kokybę, atitikimą techniniams darbo projektams. Teikdamas techninės priežiūros paslaugas, tiekėjas bus atsakingas už atliekamų darbų, tiekiamų medžiagų kontrolę statybvietėje bei jų atitikimą techninių darbo projektų reikalavimams. Tiekėjas turės vykdyti techninės priežiūros funkcijas vadovaujantis LR Melioracijos įstatymu, Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklių, taip pat Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.01:2008 bei sutarties sąlygomis.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71247000

3)Kiekis arba apimtis
Techninė remonto darbų priežiūra privalės būti vykdoma techniniam prižiūrėtojui vykdomų darbų metu ne rečiau kaip kartą per savaitę atvykstant į darbų vietą, priklausomai nuo darbų atlikimo eigos. Objekto darbų apimtis – 4 850 m.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 2 Pirkimo dalies pavadinimas: Smalinės up. Bukonių sen. remonto darbų techninė priežiūra
1)Trumpas aprašymas
Teikėjas turi gerai žinoti melioracijos statinių techninės priežiūros paslaugų teikimo principus, taisykles, normatyvinę – techninę dokumentaciją, sugebėti tinkamai įvertinti užbaigtų melioracijos statinių remonto normatyvinę kokybę, atitikimą techniniam darbo projektui ir sutarties sąlygoms. Tiekėjas turės prižiūrėti nuoseklų darbų vykdymą ir, jei reikės, spręsti inžinerinius, finansinius ir aplinkosaugos klausimus, iškilusius statybos metu. Tiekėjas turės teikti inžinerines konsultacijas, reikalingas tinkamam melioracijos darbų įgyvendinimui, prižiūrėdamas, kad būtų laikomasi visų sąlygų, susijusių su darbų kokybe ir kiekybe. Tiekėjas taip pat privalės kontroliuoti darbams naudojamų statybinių medžiagų, jų mišinių bei gaminių, dirbinių atitikimą techniniams darbo projektams pagal melioracijos statinių bei kitų normatyvinių – techninių dokumentų reikalavimus bei įvertinti melioracijos statinių normatyvinę kokybę, atitikimą techniniams darbo projektams. Teikdamas techninės priežiūros paslaugas, tiekėjas bus atsakingas už atliekamų darbų, tiekiamų medžiagų kontrolę statybvietėje bei jų atitikimą techninių darbo projektų reikalavimams. Tiekėjas turės vykdyti techninės priežiūros funkcijas vadovaujantis LR Melioracijos įstatymu, Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklių, taip pat Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.01:2008 bei sutarties sąlygomis.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71247000

3)Kiekis arba apimtis
Techninė remonto darbų priežiūra privalės būti vykdoma techniniam prižiūrėtojui darbų metu ne rečiau kaip kartą per savaitę atvykstant į darbų vietą, priklausomai nuo darbų atlikimo eigos. Objekto darbų apimtis – 3 860 m.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Numatyta 5 proc. bendros sutarties kainos su PVM bauda.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Su tiekėju už tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas bus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo atliktų paslaugų akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Per ataskaitinį laikotarpį atliktų paslaugų akte nurodomas techninės priežiūros įvykdymo procentas turi būti ne didesnis nei per ataskaitinį laikotarpį atliktų remonto darbų procentas. Galutiniam apmokėjimui už atliktas paslaugas gauti tiekėjas galės pateikti PVM sąskaitą-faktūrą tik tada, kai bus pasirašytas paslaugų perdavimo-priėmimo aktas ir atliktų paslaugų aktas.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Netaikoma.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiama: Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 1.3.2017. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiama: 1) Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 2017-03-01. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas. 2) Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, deklaracija, patvirtinanti, kad fizinis asmuo, kuriam išduota pažyma, turi balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
3. Tiekėjas neturi neįvykdytų įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
Pateikiama: 1) Lietuvos Respublikoje registruotas fizinis ar juridinis asmuo pateikia Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą dokumentą arba VĮ Registrų centro išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą. Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 1.3.2017. 2) Lietuvos Respublikoje registruoto juridinio asmens duomenis dėl Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo pasitikrina pati Perkančioji organizacija. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą arba VĮ Registrų centro išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 1.3.2017. Jei pateikiami dokumentai išduoti anksčiau, tačiau jų galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, tokie dokumentai jų galiojimo laikotarpiu yra priimtini.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
4. Tiekėjui teisės aktų nustatyta tvarka turi būti suteikta teisė atlikti melioracijos statinių techninės priežiūros paslaugas.
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduoto atestato arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduoto dokumento kopija. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Netaikoma.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Netaikoma.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1. Specialistų sąrašas (konkurso sąlygų priedas Nr. 6) ir specialisto kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę eiti melioracijos statinių techninės priežiūros vadovo pareigas, kopija. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
2. Per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau kaip 3 metus) tiekėjo įvykdytų melioracijos statinių techninės priežiūros paslaugų teikimo sutarčių sąrašas kartu su užsakovų pažymomis apie tai, jog paslaugos buvo atliktos tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta paslaugų atlikimo vertė, data (arba laikotarpis) bei informacija, ar paslaugos atliktos tinkamai. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1. Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, turintį teisę eiti melioracijos statinių techninės priežiūros vadovo pareigas.
2. Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau kaip 3 metus) yra tinkamai įvykdęs bent vieną melioracijos statinių techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartį, kurios vertė per nustatytą laikotarpį ne mažesnė kaip:
I pirkimo objekto daliai: 588 EUR be PVM;
II pirkimo objekto daliai: 602 EUR be PVM.
Jei pasiūlymas teikiamas abiems pirkimo objekto dalims, tai tiekėjas turi būti tinkamai įvykdęs nors vieną melioracijos statinių techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartį, kurios vertė per nustatytą laikotarpį ne mažesnė kaip 602 EUR be PVM.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 26.4.2017 - 09:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
3.5.2017 - 09:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 90 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 3.5.2017 - 9:45

Vieta:

Žeimių g. 13, Jonava, 318A kab.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti tiekėjo vadovas arba įgaliotas asmuo, pateikęs asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir įgaliojimą.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
Pirkimas vykdomas CVP IS. Pirkimo dokumentacija paskelbta CVP IS.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Skundų pateikimo terminai nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
23.3.2017