Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 113505-2022

04/03/2022    S45

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2022/S 045-113505

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 24290188241
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11265832216
Postai cím: Kossuth Lajos Út 5
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mónika
E-mail: urban.monika@trvzrt.hu
Telefon: +36 56422522
Fax: +36 56373029
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.trvzrt.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Görbeháza-Hajdúnánás ivóvíz távvezeték kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000895822021
II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a „Hajdúnánás - Görbeháza ivóvíz távvezeték kiépítése a Hajdúnánás MotoGP pálya víziközművel történő ellátásával” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 7 753 800 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
45232150 Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka
45232151 Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák
45232430 Vízkezelés
45247130 Vízvezeték építése
45262220 Ivóvízkútfúrás
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Görbeháza, Hajdúnánás és Hajdúdorog települések közigazgatási területei

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A339/2014.(XII.19.)Kr. AK feladatai közé utalja többek között az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását.

A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges:

Hajdúnánás vízműtől Görbeházáig az ellátás biztonsága érdekében párhuzamos vezetékpár épül ki. A két település között épül meg a Hajdúnánás MotoGP Versenypálya és Multifunkciós Autó-Motorsport komplexum, amelynek az ivóvízellátását is biztosítani lehetséges a vezetékekről.

A vízvezetékek a MotoGP pályáig DN 200 átmérővel GÖV anyagból épülnek 21,4 km hosszban, ezt követően szintén GÖV anyagú DN 150 átmérővel érik el Görbeházát 10,4 km hosszban. Görbeháza határában épül egy 500 m3-es víztorony is, mely részben a MotoGP pálya kiszolgálására szolgál.

Hajdúnánás vízhálózatáról Hajdúdorogra is kiépül egy vezeték vízátadás lehetőségével ~ 6 km hosszban, GÖV anyagú vezetékkel DN 250 átmérővel.

A MotoGP pálya vízigénye és ezzel együtt szennyvízkibocsájtása is jelentősen ingadozik. Rendezvények, versenyek nélküli időszakban 20 m3/nap körüli, verseny előtti és utáni időszakban 500 m3/nap, míg versenynapokon 1000 m3/nap is lehet.

A pályán keletkezett szennyvizet kis terhelésű napokon, ill. versenynapokon 1-1 szennyvízátemelő nyomja a meglévő szennyvíztisztító telepre DN 110, ill. DN 200 vezetékeken 11,5 km hosszban.

Max. 20 m3/nap terhelésű időszakban egy 50 m3-es zárt szennyvízgyűjtő medence üzemel, melyből szippantó autó szállítja el a keletkező szennyvizet.

A szennyvíztisztító telep kapacitása jelenleg kihasznált, szükséges ez 1000 m3/nap kapacitásbővítés, amely a telep területén megoldható.

Irányítástechnika

A vezetékeket ún. okos távvezetékként kell megvalósítani.

A távvezetékek kritikus helyein (pl. átadási pontok, légtelenítők) új távadatközlési alapú mennyiség mérési és nyomás mérési pontok kialakítása történjen meg. Az átadási pontokon (végpont, nyomásfokozó, leágazások) on-line pH, Cl2 és NTU mérők beépítése szükséges.

További feladat a vezeték „SMART”, funkciókkal történő ellátása oly módon, hogy Ajánlattevő bizonyos légszelepekbe (még gyárilag, a helyszíni beépítés előtt) infokommunikációs eszközök telepítésére tesz javaslatot. Ezek az „okos légszelepek” legyenek képesek arra, hogy üzemeltetési adatokat gyűjtsenek és továbbítsanak a vezeték üzemeltetője felé (folyamatirányító rendszerébe).

Az „okos légszelepek” körének-, és hálózaton belüli pozíciójának meghatározása, valamint a gyűjteni és továbbítani kívánt adatforgalom specifikálása alapvetően az Ajánlattevő feladata az Üzemeltető bevonásával.

A víztornyok, szennyvízátemelők szintjei is bejelzésre kerüljenek az Üzemeltető irányítástechnikai rendszerébe.

Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009.(IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal. NyertesAT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.

A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend.szerinti VZ-TER jog-gal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát,hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a266/2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti VZ-TER jog-gal rend.szakember(ekk)el.

Részletesen: KD.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Név: A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) / Súlyszám: 32
Minőségi kritérium - Név: 2.1.AFIII/1.3.M.2.1) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai tap. (hónap, max: 36, min 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.2. AF III/1.3. M.2.2) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.3. AF III/1.3. M.2.3) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.4. AF III/1.3. M.2.4) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min: 0) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 68
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Uniós és/vagy hazai támogatás

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 154-408240
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Görbeháza-Hajdúnánás ivóvíz távvezeték kivitelezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/02/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 27420322207
Postai cím: Fő Utca 65.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7 753 800 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

MV-ÉV jogosultságú szakember biztosítása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 8086 Felcsút, Fő Utca 65.

Adószám: 27420322207

Ajánlattevő neve: DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.

Adószám: 13457701205

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § előírásai szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/03/2022