Építési beruházás - 113804-2022

04/03/2022    S45

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 045-113804

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Anita
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 306274849
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Multicsarnok tervezése és kivitelezése Kisvárdán

Hivatkozási szám: EKR001539332019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Multicsarnok tervezése és kivitelezése Kisvárdán

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

4600 Kisvárda, belterület 924/2 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Tervezési feladat:

- a kiviteli tervdok. elkészítése (árazott és árazatlan, tételes ktg-vetéssel, beépített bútorozással, beépített berendezéssel, beépített sporttechnológia eszközökkel), az AK utasításának és a KD előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jsz-ok, rendeletek, előírások tartalmi és formai köv-nek, elvárásainak megf.;

-A KD részét képező eng. terv alapján a kivitelezési tervdok. elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm.r. szerint.

- A multi csarn. műk-hez szükséges mobil sportszerek műszaki dok. (sporttechnológiai terv, konszignáció, árazott és árazatlan tételes ktgv-sel)

A multi.csarnok belsőépítészeti tervének műszaki dok. (belsőépítészeti terv bútorozással, felirati rendsz-rel, konszignáció, árazott és árazatlan tételes költségvetés)

-Büfé technológiai berendezéseinek kiviteli terve (kiviteli terv, konszignációval, árazott és árazatlan tételes ktgv-sel)

Kiv-i fel.:

Megh.paraméterek:

A tervezett létesítmény Kisvárda város északi részén, a labdarúgó stadion közvetlen szomszédságában helyezkedik el. A környező közutak, közművek fejlesztés alatt állnak, a létesítmény megvalósulásáig a közúti és gyalogos forgalmi kapcsolatok megépülnek.

A hatályos szabályozási terv szerinti beépítési paraméterek az alábbiak: szabadon álló, telepszerű beépítési mód, 16,0 m megengedett építménymagasság, 40% maximális beépíthetőség, 25% minimális zöldfelület. Telek nettó területe 32 395 m2, beépített alapterület: nettó 6466,82 m2. Az ép. szintszáma: fszt. + emelet + karzat, az épület összes nettó alapt. 9462,80 m2. A mély fekvésű, nyugati irányba - a nyílt csatorna felé - kissé lejtő terület tereprendezése, drénezése szükséges, valamint a felszíni vizek elvezetése, szabályozása elengedhetetlen.

A szükséges parkolók építésénél a tervezett épület környezetében lévő városi létesítmények parkolóit figyelembe lehet venni az egyidejű használat kizárása mellett. Parkolók száma I. ütemben 482 db nézői, kerékpártárolók száma I. ütemben 241 db. Az épülethez tervezett 42+2 akadálymentes VIP parkoló, valamint a 3 db autóbusz parkoló külön közbeszerzés tárgya.

Funkcionális leírás:

A tervezett épület a Magyar, az Európai (EHF) és a Nemzetközi (IHF) Kézilabda Szövetség nemzetközi kupamérkőzések rendezésére előírt specifikációjának megfelelőn kerül kialakításra. A multif. - többcélú sport - létesítmény egyaránt szolgálja a verseny, az iskolai és a szabadidős sportot, azoknak korszerű feltételeket biztosítva.

A 4004 fő bef. kép. sportcsarnok ütemekre bontva valósul meg.

A jelenlegi igény szerint (I. ütem) a csarnok 2408 fő egyidejű befogadására lesz alkalmas, melyet későbbiekben (II. ütem) egy 680 férőhelyes földszinti mobil lelátó, valamint a karzat véglegesítése után további 916 férőhelyes mobil lelátó egészíthet ki. Az I. ütemben megvalósítandó nézői férőhelyek: 2116 fix, 260 mobil, illetve 32 akadálymentesített férőhely.

A fő funkcionalitás - szabványos méretű kézilabda pálya (20*40 m + biztonsági sáv) - mellett megvalósuló öltözők, vizes blokkok, felvonók, büfék, a nézői, sportolói, rendezői, valamint üzemeltető személyzet szociális, higiénés és kényelmi igényeit is szolgálja. Az építmény a sportolók és a közönség, valamint a vendégsportolók és szurkolóik elkülönített mozgását is biztosítja, az OTÉK szerinti parkolóhelyekkel ellátott, illetve akadálymentességi feltételek biztosítottak.

Az I. ütemben a helyiségek egy része szerkezetkész állapotban, válaszfalak nélkül, világítás kiépítéssel, teljes gépészeti és elektromos csatlakozási lehetőséggel készülnek.

Az intézmény energetikai kialakítása a vonatkozó rendelet előírásainak megfelelő mértékű, fokozott hőszigetelő képességű, közel nulla energetikai követelményszintű, az AA+ energiaosztály feltételeinek megfelelően tervezett, aminek érdekében napelem rendszer kerül telepítésre.

Kivitelezői feladat a Magyar Kézilabda Szövetség minősítésének megszerzése a multif. csarnok működéséhez.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 31
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 015-029963

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Multicsarnok tervezése és kivitelezése Kisvárdán

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
31/12/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_48210900
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 2. 3/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: info@nyirepszer.hu
Telefon: +36 52520820
Fax: +36 52520821
Internetcím: http://www.nyirepszer.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3 266 047 410.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosítás dátuma: 2022.02.04.

VII.2.) pont folytatása:

5. Felek rögzítik, hogy a Szerződés mellékletét képező Pénzügyi és Műszaki Ütemterv a jelen szerződésmódosítás 2. számú melléklete szerint módosul.

6. Felek rögzítik, hogy a Szerződés szerinti, már szolgáltatott Teljesítési Biztosítékot a jelen Szerződésmódosítás hatályba lépésétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles a II.2. pontban meghatározott megnövelt összegű Vállalkozói Díj alapján számított mértékre, a II.3. pontban rögzített módosított teljesítési határidőhöz igazodóan kiegészíteni, és az Előleg-visszafizetési biztosítékot a II.3. pontban rögzített módosított teljesítési határidőhöz és a módosított pénzügyi és műszaki ütemtervhez igazodóan kiegészíteni, a Szerződés szerinti mértékű Jólteljesítési Biztosítékot pedig a II.2. pont szerinti Vállalkozói Díj alapján számítottan, a Szerződés rendelkezései szerint köteles nyújtani.

7. Felek rögzítik, hogy a Tartalékkeret és az Előleg összege nem módosul.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/03/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

4600 Kisvárda, belterület 924/2 hrsz.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési feladat:

- a kiviteli tervdok. elkészítése (árazott és árazatlan, tételes ktg-vetéssel, beépített bútorozással, beépített berendezéssel, beépített sporttechnológia eszközökkel), az AK utasításának és a KD előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jsz-ok, rendeletek, előírások tartalmi és formai köv-nek, elvárásainak megf.;

-A KD részét képező eng. terv alapján a kivitelezési tervdok. elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm.r. szerint.

- A multi csarn. műk-hez szükséges mobil sportszerek műszaki dok. (sporttechnológiai terv, konszignáció, árazott és árazatlan tételes ktgv-sel)

A multi.csarnok belsőépítészeti tervének műszaki dok. (belsőépítészeti terv bútorozással, felirati rendsz-rel, konszignáció, árazott és árazatlan tételes költségvetés)

-Büfé technológiai berendezéseinek kiviteli terve (kiviteli terv, konszignációval, árazott és árazatlan tételes ktgv-sel)

Kiv-i fel.:

Megh.paraméterek:

A tervezett létesítmény Kisvárda város északi részén, a labdarúgó stadion közvetlen szomszédságában helyezkedik el. A környező közutak, közművek fejlesztés alatt állnak, a létesítmény megvalósulásáig a közúti és gyalogos forgalmi kapcsolatok megépülnek.

A hatályos szabályozási terv szerinti beépítési paraméterek az alábbiak: szabadon álló, telepszerű beépítési mód, 16,0 m megengedett építménymagasság, 40% maximális beépíthetőség, 25% minimális zöldfelület. Telek nettó területe 32 395 m2, beépített alapterület: nettó 6466,82 m2. Az ép. szintszáma: fszt. + emelet + karzat, az épület összes nettó alapt. 9462,80 m2. A mély fekvésű, nyugati irányba - a nyílt csatorna felé - kissé lejtő terület tereprendezése, drénezése szükséges, valamint a felszíni vizek elvezetése, szabályozása elengedhetetlen.

A szükséges parkolók építésénél a tervezett épület környezetében lévő városi létesítmények parkolóit figyelembe lehet venni az egyidejű használat kizárása mellett. Parkolók száma I. ütemben 482 db nézői, kerékpártárolók száma I. ütemben 241 db. Az épülethez tervezett 42+2 akadálymentes VIP parkoló, valamint a 3 db autóbusz parkoló külön közbeszerzés tárgya.

Funkcionális leírás:

A tervezett épület a Magyar, az Európai (EHF) és a Nemzetközi (IHF) Kézilabda Szövetség nemzetközi kupamérkőzések rendezésére előírt specifikációjának megfelelőn kerül kialakításra. A multif. - többcélú sport - létesítmény egyaránt szolgálja a verseny, az iskolai és a szabadidős sportot, azoknak korszerű feltételeket biztosítva.

A 4004 fő bef. kép. sportcsarnok ütemekre bontva valósul meg.

A jelenlegi igény szerint (I. ütem) a csarnok 2408 fő egyidejű befogadására lesz alkalmas, melyet későbbiekben (II. ütem) egy 680 férőhelyes földszinti mobil lelátó, valamint a karzat véglegesítése után további 916 férőhelyes mobil lelátó egészíthet ki. Az I. ütemben megvalósítandó nézői férőhelyek: 2116 fix, 260 mobil, illetve 32 akadálymentesített férőhely.

A fő funkcionalitás - szabványos méretű kézilabda pálya (20*40 m + biztonsági sáv) - mellett megvalósuló öltözők, vizes blokkok, felvonók, büfék, a nézői, sportolói, rendezői, valamint üzemeltető személyzet szociális, higiénés és kényelmi igényeit is szolgálja. Az építmény a sportolók és a közönség, valamint a vendégsportolók és szurkolóik elkülönített mozgását is biztosítja, az OTÉK szerinti parkolóhelyekkel ellátott, illetve akadálymentességi feltételek biztosítottak.

Az I. ütemben a helyiségek egy része szerkezetkész állapotban, válaszfalak nélkül, világítás kiépítéssel, teljes gépészeti és elektromos csatlakozási lehetőséggel készülnek.

Az intézmény energetikai kialakítása a vonatkozó rendelet előírásainak megfelelő mértékű, fokozott hőszigetelő képességű, közel nulla energetikai követelményszintű, az AA+ energiaosztály feltételeinek megfelelően tervezett, aminek érdekében napelem rendszer kerül telepítésre.

Kivitelezői feladat a Magyar Kézilabda Szövetség minősítésének megszerzése a multif. csarnok működéséhez.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 40
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4 823 486 835.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_48210900
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 2. 3/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: info@nyirepszer.hu
Telefon: +36 52520820
Fax: +36 52520821
Internetcím: http://www.nyirepszer.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1.Felek rögzítik, hogy a Szerződés mellékletét képező Közbeszerzési Dokumentációban foglalt költségvetést és műszaki dokumentációt a jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete szerint egészítik ki.

2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés I.2.1.1. és I.2.1.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

2.1.1. Vállalkozói Díj (Kivitelezésre jutó Vállalkozói Díj + Tervezői Díj, Tartalékkeret nélkül): nettó 4 823 486 835,- Ft + áfa, azaz nettó négymilliárd-nyolcszázhuszonhárommillió-négyszáznyolcvanhatezer-nyolcszázharmincöt forint plusz általános forgalmi adó

2.1.3. Kivitelezésre jutó Vállalkozói Díj (Vállalkozói Díj a Tervezői Díj nélkül) nettó 4 748 486 835,- Ft + ára, azaz nettó négymilliárd-hétszáznegyvennyolcmillió-négyszáznyolcvanhatezer-nyolcszázharmincöt forint plusz általános forgalmi adó

3.Felek rögzítik, hogy a Szerződés I.2.2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

a) Első Teljesítési Mérföldkő A Megrendelő által jóváhagyott Kiviteli Tervdokumentáció Megrendelőnek történő átadása. 2021. augusztus 30. Kötbérterhes

b) Második Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének eredeti szerződéses pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 10 %-os (azaz tíz százalékos) készültségi foka. Nem kötbérterhes

c) Harmadik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a 2.sz. szerződésmódosítás szerinti módosított pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 16,72 %-os (azaz tizenhat egész 72 század százalékos) készültségi foka. 2.sz. szerződésmódosítás szerinti módosított pénzügyi és műszaki ütemterv szerint Nem kötbérterhes

d)Negyedik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a 2.sz. szerződésmódosítás szerinti módosított pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 26,72 %-os (azaz huszonhat egész hetvenkettő század százalékos) készültségi foka. 2.sz. szerződésmódosítás szerinti módosított pénzügyi és műszaki ütemterv szerint Nem kötbérterhes

e)Ötödik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a 2.sz. szerződésmódosítás szerinti módosított pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 36,72 %-os (azaz harminchat egész hetvenkettő század százalékos) készültségi foka. 2.sz. szerződésmódosítás szerinti módosított pénzügyi és műszaki ütemterv szerint Nem kötbérterhes

f)Hatodik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a 2.sz. szerződésmódosítás szerinti módosított pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 50,0 %-os (azaz ötven százalékos) készültségi foka. 2023. június 30. Kötbérterhes

g)Hetedik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a 2. sz. szerződésmódosítás szerinti módosított pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 56,72 %-os (azaz ötvenhat egész hetvenkettő század százalékos) készültségi foka. 2.sz. szerződésmódosítás szerinti módosított pénzügyi és műszaki ütemterv szerint Nem kötbérterhes

h)Nyolcadik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a 2. sz. szerződésmódosítás szerinti módosított pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 66,72 %-os (azaz hatvanhat egész hetvenkettő század) készültségi foka. 2.sz. szerződésmódosítás szerinti módosított pénzügyi és műszaki ütemterv szerint Nem kötbérterhes

i)Kilencedik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a 2. sz. szerződésmódosítás szerinti módosított pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 76, 72 %-os (azaz hetvenhat egész hetvenkettő század százalékos) készültségi foka. 2.sz. szerződésmódosítás szerinti módosított pénzügyi és műszaki ütemterv szerint Nem kötbérterhes

j)Tizedik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a 2. sz. szerződésmódosítás szerinti módosított pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 90 %-os (azaz kilencven százalékos) készültségi foka. 2.sz. szerződésmódosítás szerinti módosított pénzügyi és műszaki ütemterv szerint Nem kötbérterhes

k)Tizenegyedik Teljesítési Mérföldkő (Teljesítési Véghatáridő) A Beruházás kivitelezésének a 2. sz. szerződésmódosítás szerinti módosított pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz száz százalékos) készültségi foka, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése. Teljesítési határidő: a Munkaterület átadásától számított 1200 naptári nap, azaz 2024. április 29. Kötbérterhes

4. Felek rögzítik, hogy a Szerződés I.2.2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

a)Első Fizetési Mérföldkő Az Első Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó Tervezői Díj 100 %-a (azaz száz százaléka);

b)Második Fizetési Mérföldkő A Második Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén az eredeti szerződéses nettó Kivitelezésre jutó Vállalkozói Díj 10 %-a (azaz tíz százaléka);

c)Harmadik Fizetési Mérföldkő A Harmadik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén nettó 474 848 684,- Ft;

d)Negyedik Fizetési Mérföldkő A Negyedik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén nettó 474 848 684,- Ft;

e)Ötödik Fizetési Mérföldkő A Ötödik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén nettó 474 848 684,- Ft;

f)Hatodik Fizetési Mérföldkő A Hatodik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén nettó 615 592 625,- Ft (előleg 20 %-ával csökkentett)

g)Hetedik Fizetési Mérföldkő A Hetedik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén nettó 304 104 743,- Ft (előleg 20 %-ával csökkentett)

h)Nyolcadik Fizetési Mérföldkő A Nyolcadik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén nettó 459 848 684,- Ft (előleg 20 %-ával csökkentett)

i)Kilencedik Fizetési Mérföldkő A Kilencedik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén nettó 459 848 684,- Ft(előleg 20 %-ával csökkentett)

j)Tizedik Fizetési Mérföldkő A Tizedik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén nettó 615 592 622,- Ft (előleg 20 %-ával csökkentett)

k)Tizenegyedik Fizetési Mérföldkő A Szerződés II. 6.4. pontjában foglaltak megvalósulása esetén nettó 474 848 684,-Ft, továbbá a Tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértéke. Folyt.: VI.3. pont.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

3. A Kormány a kisvárdai multifunkciós sportcsarnok építéséről szóló 1832/2020. (XI. 20.) Korm. határozat (a továbbiakban: „Korm. határozat”) módosításáról szóló 1044/2022. (II. 4.) Korm. határozatában a Beruházás keretében megvalósuló létesítmény fogalmát az alábbiak szerint módosította: „4000 fő befogadására alkalmas közoktatási célokat is szolgáló multifunkciós sportcsarnok”.

A Korm. határozat módosítása alapján, a közoktatási célokat is szolgáló, a Magyar, az Európai (EHF), és a Nemzetközi (IHF) Kézilabda Szövetség nemzetközi kupamérkőzések rendezésére előírt specifikációnak megfelelő multifunkciós sportcsarnok kivitelezése érdekében további építési munkálatok elvégzése (továbbiakban: „Kiegészítő Munkák”) vált szükségessé. A 4000 néző elhelyezése érdekében földszinti mobil lelátó kerül elhelyezésre, a karzaton további férőhelyek kerülnek kialakításra, a teljes befogadóképességhez szükséges vizes-blokkok, öltöző, ruhatár, parkolók biztosításával. Az épület nyugati szárnyában rehabilitációs és teljesítmény diagnosztikai részleg létrehozása történik meg.

4. A fentiekben rögzítettek alapján, a Kiegészítő Munkákra tekintettel a Felek a Szerződés a Rendelkező Részben foglaltak szerint módosítják.

5. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdésének b) pontjával összhangban az eredeti szerződő féltől további építési munkák (a Kiegészítő Munkák) megrendelése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben.

a) a kiegészítő építési beruházás keretében elvégzésre kerülő kivitelezési feladatok, beépítésre kerülő épületszerkezeti- gépészeti- épületvillamossági elemek egy műszaki egységet képeznek az eredeti szerződésben szereplő elemekkel, azok megbontása nélkül nem telepíthetőek, így Vállalkozó személyének változása műszaki és gazdasági okból nem megvalósítható.

b) a Vállalkozó személyének változása az ismételt organizációs feladatok, bontási költségek és a garanciális kötelezettségek elvesztése miatt a Beruházási Ügynökség számára jelentős hátránnyal és a költségek megsokszorozódásával járna.

c) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti Szerződés értékének 50%-át.

6. Felek rögzítik, hogy az Első és Második Teljesítési Mérföldkő Vállalkozó által teljesítésre került, a vonatkozó teljesítésigazolásokat Megrendelő kiállította.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3 266 047 410.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4 823 486 835.00 HUF