Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 11412-2021

12/01/2021    S7

Poland-Zamość: Medical equipments

2021/S 007-011412

Notice on a buyer profile

This notice is related to following: Prior information notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Postal address: ul. Pereca 2
Town: Zamość
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postal code: 22-400
Country: Poland
Contact person: Mariola Franczak
E-mail: mariola.franczak@upz.edu.pl
Telephone: +48 846383444
Internet address(es):
Main address: https://upz.edu.pl/
Address of the buyer profile: http://bip.upz.edu.pl/page/610/zamowienia-publiczne.html
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://upz-zamosc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wyposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej UPZ w Zamościu

II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Main site or place of performance:

Instytut Humanistyczno-Medyczny, ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku Pielęgniarstwo UPZ w Zamościu. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wdrożenie Programu rozwojowego i uruchomienie działalności Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Uczelni Państwowej w Zamościu” w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyposażenie musi być:

— fabrycznie nowe,

— pochodzić z legalnego kanału sprzedaży,

— pozbawiony wszelkich wad – kompletny i gotowy do pracy po podłączeniu.

Minimalne wymagania techniczne oferowanego wyposażenia zostaną opisane w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – w chwil publikacji ogłoszenia nie jest dostępny opis przedmiotu zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje 12 części: Zamawiający dopuści możliwość składania ofert częściowych. W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną część należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Część 1 zamówienia: Dostawa fantomów ALS I BLS.

Część 2 zamówienia: Dostawa zaawansowanych fantomów pielęgnacyjnych.

Część 3 zamówienia: Dostawa trenażerów, fantomów i modeli pielęgnacyjnych.

Część 4 zamówienia: Dostawa inkubatora.

Cześć 5 zamówienia: Dostawa defibrylatorów.

Część 6 zamówienia: Dostawa respiratora.

Część 7 zamówienia: Dostawa wózków i zestawów do pielęgnacji pacjentów.

Część 8 zamówienia: Dostawa kozetki, łóżek i stanowiska do iniekcji.

Część 9 zamówienia: Dostawa sprzętu specjalistycznego.

Część 10 zamówienia: Dostawa drobnego sprzętu medycznego i profilaktyki przeciwodleżynowej.

Część 11 zamówienia Dostawa mebli medycznych i wyposażenia biurowego.

Część 12 zamówienia Dostawa zestawu wyposażenia pomieszczenia kontrolnego.

Zamawiający dopuści możliwość składania ofert częściowych. W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną część należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienie), wszystkie zapisy znajdujące się w SWZ, dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część lub na cały przedmiot zamówienia.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/01/2021