Supplies - 114923-2021

08/03/2021    S46

Czechia-Znojmo: Diagnostic agents

2021/S 046-114923

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
National registration number: 00092584
Postal address: MUDr. Jana Janského 2675/11
Town: Znojmo
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 669 02
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Michaela Filipiecová, VIA Consult a.s.
E-mail: zadavacirizeni@viaconsult.cz
Telephone: +420 605201154
Internet address(es):
Main address: http://www.nemzn.cz
Address of the buyer profile: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_111.html
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_111.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_111.html
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dodávka reagencií vč. výpůjčky diagnostických prostředků - Nemocnice Znojmo, p.o.

II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě části. Účastník musí nabídnout všechny požadované položky v části, na kterou podává nabídku.

Blíže viz popis zakázky u jednotlivých částí zakázky v tomto formuláři a v zadávací dokumentaci.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 150 800 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Část 1 - OKB + HTO

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Main site or place of performance:

MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

II.2.4)Description of the procurement:

OKB - oddělení klinické biochemie:

Předmětem plnění jsou průběžné dodávky reagencií, kalibrátorů, materiálů vnitřní kontroly kvality, systémových roztoků a veškerého spotřebního materiálu (dále jen činidla), nutných k provádění požadovaných biochemických a imunochemických vyšetření, spojené s bezplatnou výpůjčkou plně automatické linky, ev. záložního imunochemického analyzátoru, nefelometru, záložní centrifugy (dále jen biochemický analytický systém), dvou acidobazických analyzátorů a data manageru (middleware), včetně jejich instalace, uvedení do provozu a zajištění pravidelné údržby a servisu.

HTO - hematologicko - transfúzní oddělení:

Předmětem plnění jsou průběžné dodávky reagencií, kalibrátorů, materiálů vnitřní kontroly kvality, systémových roztoků a veškerého spotřebního materiálu (dále jen činidla), nutných k provádění požadovaných koagulačních vyšetření, spojené s bezplatnou výpůjčkou dvou koagulometrů a chemiluminometru, včetně jejich instalace, uvedení do provozu a zajištění pravidelné údržby a servisu.

Požadované systémy, přístroje a software pro část 1:

A1/ Plně automatická linka, která musí spojovat tyto přístroje a moduly:

a) vstupní modul s odvíčkovačem;

b) automatická centrifuga (centrifugační modul);

c) 2 biochemické analyzátory;

d) 1 - 2 imunochemické analyzátory (viz bod A2/);

e) výstupní modul s konfigurovatelnými zónami;

f) transportní modul propojující analyzátory a ostatních moduly linky.

A2/ Záložní imunochemický analyzátor - pokud bude v lince jen jeden;

A3/ Nefelometr;

A4/ Záložní nechlazená centrifuga;

A5/ Systém vnitřní kontroly kvality - materiál a software;

A6/ Analyzátor acidobazické rovnováhy, 2 ks;

A7/ Middleware (data manager);

A8/ Koagulometr, 2 ks;

A9/ Chemiluminometr.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 110 720 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 96
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Část 2 - OKB + HTO + MO

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Main site or place of performance:

MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

II.2.4)Description of the procurement:

OKB - oddělení klinické biochemie:

Předmětem plnění jsou průběžné dodávky reagencií, kalibrátorů, vybraných materiálů vnitřní kontroly kvality, systémových roztoků a veškerého spotřebního materiálu (dále jen činidla), nutných k provádění vybraných imunochemických vyšetření, chemické analýzy moče a analýzy močového sedimentu, spojené s bezplatnou výpůjčkou doplňkového imunochemického analyzátoru a automatického močového analyzátoru, včetně jejich instalace, uvedení do provozu a zajištění pravidelné údržby a servisu.

HTO - hematologicko - transfúzní oddělení:

Předmětem plnění jsou průběžné dodávky reagencií, kalibrátorů, materiálů vnitřní kontroly kvality, systémových roztoků a veškerého spotřebního materiálu (dále jen činidla), nutných k provádění požadovaných hematologických vyšetření, spojené s bezplatnou výpůjčkou dvou analyzátorů krevního obrazu, nátěrového a barvícího automatu, systému pro digitální automatické vyhodnocení nátěrů (dále jen hematologická linka), přístroje k vyšetření primární hemostázy a hematologický analyzátor pro dárce krve, včetně jejich instalace, uvedení do provozu a zajištění pravidelné údržby a servisu.

MO - mikrobiologické oddělení:

Předmětem plnění jsou průběžné dodávky reagencií, kalibrátorů, materiálů vnitřní kontroly kvality, systémových roztoků a veškerého spotřebního materiálu (dále jen činidla), nutných k provádění požadovaných sérologických vyšetření, spojené s bezplatnou výpůjčkou imunochemického analyzátoru pro sérologii, včetně jeho instalace, uvedení do provozu a zajištění pravidelné údržby a servisu.

Požadované systémy, přístroje a software pro část 2:

B1/ Doplňkový imunochemický analyzátor;

B2/ Automatický močový analyzátor;

B3/ Hematologická linka:

a) hematologický analyzátor, 2 ks;

b) nátěrový a barvící automat;

c) systém pro digitální automatické vyhodnocení krevních nátěrů (tělních tekutin);

B4/ Přístroj k vyšetření primární hemostázy;

B5/ Hematologický analyzátor pro dárce krve;

B6/ Imunochemický analyzátor pro sérologii.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 40 080 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 96
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dodavatel prokáže profesní způsobilost předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku;

b) oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Jelikož se užitná hodnota vypůjčených přístrojů, zejména po stránce technické a morální, stanovuje obvykle na dobu 6 až 10 let, rozhodl se Zadavatel uzavřít předmětné smlouvy s vybraným dodavatelem na období osmi let, čímž dojde k maximalizaci využití přístrojů, za současného zachování jejich užitné hodnoty. Viz ZD.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/04/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/04/2021
Local time: 09:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/03/2021