Supplies - 114952-2021

Submission deadline has been amended by:  165192-2021
08/03/2021    S46

Sweden-Stockholm: Medical consumables

2021/S 046-114952

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
National registration number: 202100-0829
Postal address: Box 2218
Town: Stockholm
NUTS code: SE Sverige
Postal code: 103 15
Country: Sweden
Contact person: Goran Alilovic
E-mail: goran.alilovic@kammarkollegiet.se
Internet address(es):
Main address: http://www.kammarkollegiet.se
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxjxlzuxb&GoTo=Docs
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxjxlzuxb&GoTo=Tender
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Personlig skyddsutrustning

Reference number: 23.3-13119-20
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Kammarkollegiet upphandlar personlig skyddsutrustning m.m, genom ett öppet upphandlingsförfarande enligt LOU, inom följande varugrupper: andningsskydd, förkläden, handskar, handdesinfektion och ytdesinfektionsmedel, hörselproppar, munskydd, operationsmössa och hårnät, overaller, skoskydd, skyddsglasögon och visir samt ärmskydd.

Ramavtalet kan användas för avrop av statliga myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ.

Kammarkollegiet kommer att anta upp till åtta ramavtalsleverantörer. Avrop sker med tillämpning av rangordning, där samtliga villkor är fastställda i ramavtalet enligt 7 kap. 6 § LOU. Tilldelning av kontrakt sker med tillämpning av särskild fördelningsnyckel genom att använda en uträkningsmall.

Ramavtalet löper 1 år från och med att det trätt i kraft, vilket beräknas ske 12.5.2021. Förlängning kan uppgå till högst 2 år.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
33199000 Medical clothing
33631600 Antiseptics and disinfectants
33735100 Protective goggles
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE Sverige
II.2.4)Description of the procurement:

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet ansvarar för upphandlingsverksamheten inom den statliga inköpssamordningen vilket innebär att Kammarkollegiet ingår samordnade ramavtal eller andra gemensamma avtal i syfte att effektivisera upphandlingar avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. I uppdraget ingår även att tillhandahålla stödverksamhet för inköp vid avrop från de samordnade ramavtalen.

Upphandlingen består av ett (1) anbudsområde och omfattar personlig skyddsutrustning m.m. inom följande varugrupper: andningsskydd, förkläden, handskar, handdesinfektion och ytdesinfektionsmedel, hörselproppar, munskydd, operationsmössa och hårnät, overaller, skoskydd, skyddsglasögon och visir samt ärmskydd.

Ramavtalet kan användas för avrop av statliga myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ. Dessa benämns avropsberättigade. Genom ramavtalet ges avropsberättigade rätt att utan att själva genomföra upphandling göra avrop från ramavtalet.

Kammarkollegiet kommer att anta åtta (8) ramavtalsleverantörer under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Ramavtalet anger villkoren för framtida anskaffningar (avrop) av varor under en given tidsperiod.

I denna upphandling sker avrop med tillämpning av rangordning, där samtliga villkor är fastställda i ramavtalet enligt 7 kap. 6 § LOU. Det innebär att avropsberättigad i första hand kontaktar den främst rangordnade ramavtalsleverantören. Tilldelning av kontrakt sker med tillämpning av särskild fördelningsnyckel genom att använda en uträkningsmall.

Ramavtalet blir bindande mellan parterna när det signerats av ramavtalsleverantör och Kammarkollegiet och löper därefter under en period av 12 månader från och med att det trätt i kraft. Ramavtalet beräknas träda i kraft 12.5.2021. Förlängning kan uppgå till högst 24 månader.

Denna upphandling genomförs genom ett öppet upphandlingsförfarande enligt LOU.

Svenska språket ska tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling, inklusive anbudets språk. Enstaka ord och meningar i anbudet kan dock vara på engelska, danska eller norska. Eventuella undantag från ovanstående krav framgår av respektive avsnitt.

Kammarkollegiet använder sig av upphandlingsverktyget TendSign för hantering av upphandlingsdokumenten och anbud. Anbud kan inte lämnas i pappersformat, via fax eller e-post.

Sista tidpunkt för anbudsinlämning är 7.4.2021 23:59

Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas under andra kvartalet 2021.

Efter att tilldelningsbeslut har fattats underrättas samtliga anbudsgivare via TendSign.

Ramavtal signeras med vinnande anbudsgivare tidigast efter att tiden för avtalsspärren löpt ut.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 12/05/2021
End: 11/05/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

1 förlängning á 24 månader

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/04/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Swedish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/04/2021
Local time: 00:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Förvaltningsrätten
Town: Stockholm
Country: Sweden
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/03/2021