Szolgáltatások - 115369-2017

29/03/2017    S62

Belgium-Brüsszel: Szakszemélyzet biztosítása (recepciós, kísérési és titkársági feladatok ellátása céljára) az Európai Parlament számára Strasbourgban

2017/S 062-115369

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Parlament, Directorate-General for Communication
Postai cím: rue Wiertz 60
Város: Bruxelles
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postai irányítószám: 1047
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: for lot 1 (epstrasbourg@ep.europa.eu) and for lot 2 (vissem-secretariat@europarl.europa.eu)
E-mail: vissem-secretariat@europarl.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.europarl.europa.eu
A felhasználói oldal címe: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2245
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2245
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szakszemélyzet biztosítása (recepciós, kísérési és titkársági feladatok ellátása céljára) az Európai Parlament számára Strasbourgban.

Hivatkozási szám: COMM/DG/AWD/2017/170.
II.1.2)Fő CPV-kód
79610000 Állásközvetítési szolgáltatás
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Európai Parlament Kommunikációs Főigazgatósága e pályázati eljárást (recepciós, kísérési és titkársági feladatokat ellátó) szakszemélyzet biztosítására irányulóan indítja az Európai Parlament különböző, strasbourgi épületeibe érkező egyéni látogatók vagy egyéni látogatók csoportjai kezelésének, fogadásának és kísérésének céljából.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Recepciós személyzet és titkársági szolgáltatások biztosítása a Parlamentárium számára Strasbourgban

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79620000 Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: FR FRANCE
A teljesítés fő helyszíne:

Európai Parlament (Strasbourg).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Európai Parlament recepciós személyzet biztosítására tart igényt az egyre növekvő számú látogatói igény kezelése érdekében. A személyzet 2 állandó tagból áll, a recepciós személyzet azonban a regisztrált látogatók ütemezésének függvényében 5 fő is lehet, illetve a személyzet magában foglal 1 titkárt, aki kifejezetten a látogatások ütemezéséért felel.

A nyertes ajánlattevőnek recepciós személyzetet kell biztosítania az Európai Parlament Strasbourgi Tájékoztatási Irodája számára az előzetesen regisztrált látogatói csoportok kezelése érdekében, valamint a látogatói csoportok számára információt kell biztosítania a túrák ideje alatt, különösen a Parlamentárium strasbourgi helyszínén.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

3 alkalommal, alkalmanként 12 hónapra meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az 1. tételre vonatkozó ajánlatokat az alábbi címre kell küldeni:

Európai Parlament, service du courrier officiel, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67070 Strasbourg Cedex, FRANCIAORSZÁG.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Recepciós személyzet/kísérési és recepciós szolgáltatások biztosítása az „Európai Unió látogatói programja” és a „Látogatások és szemináriumok” elnevezésű látogatói programhoz az Európai Parlamentben, Strasbourgban.

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79620000 Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: FR FRANCE
A teljesítés fő helyszíne:

Európai Parlament (Strasbourg).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 2. tétel a recepciós személyzet és a kísérők által a 2 alábbi látogatói program keretében nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó követelményeket foglalja magában:

1. „Az Európai Unió látogatói programja” (EUVP);

2. „Látogatások és szemináriumok” az Európai Parlamentben (VISSEM).

A nyertes ajánlattevőnek 2018 januárjától recepciós személyzetet és kísérőket kell biztosítania az Európai Parlament EUVP és VISSEM Osztálya számára a látogatói csoportok strasbourgi parlamenti ülési hetek során történő kezelése céljából.

Az EUVP tekintetében a nyertes ajánlattevőnek olyan kísérő-/recepciós személyzetet kell biztosítania, akik kezelik az EU-n kívülről érkező, magas rangú tisztviselők különféle egyéni tanulmányi látogatási programjait, kísérik a tisztviselőket számos találkozójuk során, valamint bemutatják és elmagyarázzák számukra azt, hogy hogyan jutnak hozzá és hogyan használják a különböző szolgáltatásokat.

A VISSEM tekintetében a nyertes ajánlattevőnek olyan recepciós személyzetet kell biztosítania, akik a VISSEM keretében érkező egyéni látogatókat és a látogatói csoportok részt vevőit kísérik az Európai Parlament Louise Weiss (LOW) épületében Strasbourgban. A személyzetet jelentős számú (legfeljebb 80 a különösen forgalmas időszakok során) csoport kezelésére is felkérhetik.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

3 alkalommal, alkalmanként 12 hónapra meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A 2. tételre vonatkozó ajánlatokat az alábbi címre kell küldeni:

Európai Parlament, service du courrier officiel, bâtiment Altiero Spinelli, bureau 00F256, rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, BELGIUM.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/05/2017
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/05/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

az 1. tétel esetében: Európai Parlament, direction générale de la communication, bureau d'information de Strasbourg, entrée «Firmes», bureau TO2/0145, bâtiment Louise Weiss, allée du Printemps, 67070 Strasbourg, FRANCIAORSZÁG;

a 2. tétel esetében: Európai Parlament, salle PHS 0C11, entrée groupes de visiteurs, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

a pályázatok felbontásán való részvétel megtagadásának terhe mellett a pályázatok felbontásán részt venni kívánó ajánlattevőknek részvételi szándékukat jelezniük kell e-mailben az alábbi e-mail-címen legkésőbb a pályázatok felbontási dátumát 2 munkanappal megelőzően:

az 1. tétel esetében: epstrasbourg@ep.europa.eu

a 2. tétel esetében: vissem-secretariat@europarl.europa.eu

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

2019-2020.

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bírósága (CJEU)
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman
Város: Strasbourg Cedex
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Az Európai Unió Bírósága (CJEU)
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/03/2017