Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 115412-2022

04/03/2022    S45

Slovakia-Poprad: Medical equipments

2022/S 045-115412

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 010-017947)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Nemocnica Poprad a. s.
National registration number: 36513458
Postal address: Banícka
Town: Poprad
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Postal code: 05845
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Lucia Štrbová
E-mail: sp@tatratender.sk
Telephone: +421 910813539
Internet address(es):
Main address: https://www.nemocnicapp.sk/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9607

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Medicínske prístroje a zariadenia

Reference number: 435898
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Predmetom zákazky je dodanie tovaru - medicínskych prístrojov a zariadení a poskytnutie s tým súvisiacich služieb (ďalej len "predmet zákazky").

2. Predmet zákazky je rozdelený na deväť samostatných častí.

3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Prílohu č. B.1 súťažných podkladov.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/03/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 010-017947

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 07/03/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 28/03/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 07/03/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 28/03/2022
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: