Supplies - 11567-2022

10/01/2022    S6

Poland-Sokółka: Medical equipments

2022/S 006-011567

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 248-655682)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
National registration number: PL
Postal address: ul. Gen Władysława Sikorskiego 40
Town: Sokółka
NUTS code: PL Polska
Postal code: 16-100
Country: Poland
Contact person: Dowgiert Andrzej
E-mail: przetargi@szpitalsokolka.pl
Telephone: +48 0857220464
Fax: +48 0857220464
Internet address(es):
Main address: www.szpitalsokolka.pl
Address of the buyer profile: https://szpitalsokolka.ezamawiajacy.pl/app/login

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne

Reference number: Znak sprawy: SPZOZ APMED 2 / 2021
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne. Postępowanie prowadzone na podstawie programu „Poprawa dostępności do usług w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 248-655682

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.7
Lot No: 1A
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Koniec: 29/04/2022

Read:

Koniec: 10/05/2022

Section number: II.2.7
Lot No: 2A
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Koniec: 29/04/2022

Read:

Koniec: 10/05/2022

Section number: II.2.7
Lot No: 3A
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Koniec: 29/04/2022

Read:

Koniec: 10/05/2022

Section number: II.2.7
Lot No: 4A
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Koniec: 29/04/2022

Read:

Koniec: 10/05/2022

Section number: II.2.7
Lot No: 5A
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Koniec: 29/04/2022

Read:

Koniec: 10/05/2022

Section number: IV.2.2
Lot No: 1A-5A
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:

Data: 17/01/2022

Read:

Data: 28/01/2022

Section number: IV.2.7
Lot No: 1A-5A
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:

Data: 17/01/2022

Read:

Data: 28/01/2022

Section number: IV.2.6
Lot No: 1A-5A
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:

Oferta musi zachować ważność do: 16/04/2022

Read:

Oferta musi zachować ważność do: 27/04/2022

VII.2)Other additional information: