Supplies - 115671-2020

Submission deadline has been amended by:  171611-2020
10/03/2020    S49

Slovenija-Ljubljana: Bojne uniforme

2020/S 049-115671

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 5268923000
Poštni naslov: Vojkova cesta 55
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: glavna.pisarna@mors.si
Telefon: +386 12305225 /+386 14712211
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.mo.gov.si
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/345198/Razpisna_dokumentacija-82-RABU-ODP.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16599
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Obramba

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Nakup raznih artiklov bojne uniforme

Referenčna številka dokumenta: 430-105/2020
II.1.2)Glavna koda CPV
35812000 Bojne uniforme
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Nakup različnih artiklov bojne uniforme.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
35812000 Bojne uniforme
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Ljubljana-Šentvid, skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji

II.2.4)Opis javnega naročila:

Vetrovka moška, maskirna - izdelava

Vetrovka ženska, maskirna - izdelava

Bluzon moški, maskirni - izdelava

Bluzon ženski, maskirni - izdelava

Hlače zimske moške, maskirne - izdelava

Hlače zimske ženske,maskirne - izdelava

Hlače tanjše moške, maskirne - izdelava

Hlače tanjše ženske, maskirne - izdelava

Majica taktična moška, maskirna - izdelava

Majica taktična ženska, maskirna - izdelava

Kapa s senčnikom, maskirna - izdelava

Klobuk, maskirni - izdelava

Ščitnik za kolena

Ščitnik za komolec

Vetrovka moška, temno modra - izdelava

Vetrovka ženska, temno modra - izdelava

Bluzon moški, temno moder - izdelava

Bluzon ženski, temno moder - izdelava

Hlače zimske moške, temno modre - izdelava

Hlače zimske ženske, temno modre - izdelava

Hlače tanjše moške, temno modre - izdelava

Hlače tanjše ženske, temno modre - izdelava

Hlače kratke, temno modre - izdelava

Kapa s senčnikom, temno modra

Klobuk, temno moder - izdelava

Majica taktična moška, temno modra - izdelava

Majica taktična ženska, temno modra - izdelava

Kapa s senčnikom, črna (VP)

Kapa s senčnikom, črna (letalci)

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 09/03/2020
Konec: 31/12/2023
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Vse skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 08/05/2020
Lokalni čas: 11:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 08/05/2020
Lokalni čas: 11:05

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Naročnik bo vsem zainteresiranim ponudnikom poslal tehnične opise po elektronski pošti. Ponudnik mora poslati zahtevo na e-pošto: glavna.pisarna@mors.si in obvezno navesti številko zadeve 430-105/2020 in točen elektronski naslov kam naj le-te naročnik pošlje. Naročnik bo poslal tehnične opise vsem zainteresiranim ponudnikom, ki bodo poslali zahtevo najkasneje do 24.4.2020 do 12. ure.

Ogled vzorcev različnih artiklov bojne uniforme bo možen na informativnem dnevu, ki bo predvidoma v 12. tednu, v prostorih OCU Roje, Ulica bratov Komel b.š., SI-1210 Ljubljana-Šentvid, SLOVENIJA. Udeležbo na informativnem dnevu je potrebno predhodno najaviti, in sicer na e-pošto: glavna.pisarna@mors.si, najkasneje do 17.3.2020. V dopisu obvezno navesti številko zadeve 430-105/2020. Naročnik bo vsem zainteresiranim poslal točen termin ogleda vzorcev.

Na informativnem dnevu bo naročnik zainteresiranim ponudnikom predal tkanino iz katere se izdelajo ponudbeni vzorci. V kolikor ponudnik ne bo oddal ponudbe pa bo moral vrniti tkanino naročniku.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 4.5.2020 08:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
Poštni naslov: Vojkova cesta 55
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
06/03/2020