Supplies - 117478-2021

09/03/2021    S47

Romania-Satu Mare: Protective gear

2021/S 047-117478

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Judeţean Satu Mare
National registration number: 3963722
Postal address: Str. Prahova nr. 1
Town: Satu Mare
NUTS code: RO115 Satu Mare
Postal code: 440192
Country: Romania
Contact person: Claudiu-Cristian Rusu
E-mail: achizitiispital@yahoo.com
Telephone: +40 261727259
Fax: +40 261727259
Internet address(es):
Main address: www.sjusm.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100114962
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spital
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Echipamente protecție COVID-19 V2

Reference number: 3963722_2021_PAAPD1181072
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Prin achizitionarea echipamentelor de protectie, autoritatea contractanta doreste sa raspunda necesitatilor identificate in cadrul spitalului. Echipamentele de protectie ce se vor achizitiona, sunt necesare pentru protectia personalului medical contra infectarii cu coronavirus SARS-CoV-2.

Luand in considerare obiectul achizitiei si caracteristicile tehnice, se poate considera ca avem un grad mediu de complexitate.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 5 250 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Ofertantii pot sa depuna pferte pe unul sau mai multe loturi

II.2)Description
II.2.1)Title:

VIZIERA/VIZETA PROTECTIE

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO115 Satu Mare
Main site or place of performance:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Description of the procurement:

AC cantitatie minima estimata=5.000 buc

AC cantitatea maxima estimata =10000 buc

Val est a celui mai mare CS (lei fara TVA) 75000 lei

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termenul de livrare incepe din momentul transmiterii comenzii (fax si/sau email); 2. Termenul maxim de livrare ce poate fi ofertat este de 30 zile calendaristice; 3. Termenul de livrare se va exprima in zile calendaristice / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 150 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Cresterea capacitatii Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare de gestionare a crizei sanitare COVID 19” Cod SMIS 139426

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

OCHELARI DE PROTECTIE CU SUPAPA

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO115 Satu Mare
Main site or place of performance:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Description of the procurement:

AC cantitatea minima estimata=5.000 buc

AC cantitatea maxima estimata =10.000 buc

Val est a celui mai mare CS (lei fara TVA) 250.000

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termenul de livrare incepe din momentul transmiterii comenzii (fax si/sau email); 2. Termenul maxim de livrare ce poate fi ofertat este de 30 zile calendaristice; 3. Termenul de livrare se va exprima in zile calendaristice / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 500 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Cresterea capacitatii Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare de gestionare a crizei sanitare COVID 19” Cod SMIS 139426

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

MASCA DE PROTECTIE FFP 2 (CU FILTRU)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO115 Satu Mare
Main site or place of performance:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Description of the procurement:

AC cantitatie minima estimata=115000 buc

AC cantitatea maxima estimata =230000 buc

Val est a celui mai mare CS (lei fara TVA)2.300.000,00

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termenul de livrare incepe din momentul transmiterii comenzii (fax si/sau email); 2. Termenul maxim de livrare ce poate fi ofertat este de 30 zile calendaristice; 3. Termenul de livrare se va exprima in zile calendaristice / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 600 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Cresterea capacitatii Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare de gestionare a crizei sanitare COVID 19” Cod SMIS 139426

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta 1: Ofertantii/ asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, direct in SICAP in format .pdf;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar.

Aceste documente sunt:

1. Certificat de atestare fiscală privind lipsa datoriilor restante referitoare plății impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentării – actualizate/la zi in momentul prezentarii - scanat în format .pdf și semnat electronic.

2. Certificat fiscal privind lipsa datoriilor restante referitoare plății impozitelor, taxelor locale și altor venituri ale bugetului local eliberat de Primărie (Consiliul Local) la momentul prezentării - actualizate/la zi in momentul prezentarii - scanat în format .pdf și semnat electronic.

3. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv – actualizate/la zi in momentul prezentarii - scanat în format .pdf și semnat electronic.

Notă: În cazul ofertanților străini se vor prezenta documente echivalente eliberate de autorități competente din țara de reședință - scanat in format .pdf si semnat electronic.

Cerinta 2: Ofertantii/ asociatii/ tertii sustinatori/ subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante:

Manager - MARC IOAN ADRIAN;

Director medical - MARE PAULA LACRAMIOARA;

Director financiar-contabil – MOISA MONICA NICOLETA;

Membru Comitet director – Dr. ARACS SZIGETI ANNA MARIA

Serviciu Aprovizionare-Transport – COZA VLAD FLORIN – Presedinte Comisie Evaluare fara drept de vot

Sef Manager Proiect – HASAK SIMION-ANDREI – Membru Comisie de Evaluare

Sef Serv Administrativ – BODOKI TIBOR – Membru Comisie de Evaluare

Medic Primar Sef ATI – MOROSANU VITALIE - Membru comisie de evaluare

Medic Primar Sef Nefrologie – CHINDRIS ADELA - Membru Comisia de evaluare

Director de ingrijiri -TARBA RALUCA-MARIOARA- Membru Comisia de evaluare

Medic Sef UPU-SMURD – MOLDOVAN ADRIANA - Membru comisie de evaluare

Medic Primar Sef Boli Infectioase – TOROK BRANDUSAN MIHAELA - Membru comisie de evaluare

Asistent Sef ATI – KIS RODICA – Membru rezerva Comisia de Evaluare

Medic Specialist ATI - ARPASTEUAN BREG BOGDAN - Membru rezerva Comisia de Evaluare

Medic Specialist Nefrologie – CIORBA POP MARIANA - Membru rezerva Comisie de evaluare

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, direct in SICAP in format .pdf;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar.

Aceste documente sunt:

1. Declarație conform art. 60 din Legea 98/2016 (formular 4) - scanată în format .pdf și semnată electronic.

2. Declaratie de angajament fata de procedura de achizitie (formular 5) - scanată în format .pdf și semnată electronic.

Cerinta 3: Ofertantul/ asociatul (pentru partea sa din contract)/ subcontractantul (pentru partea sa din contract), trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, unde este legal constituit si nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitătile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, direct in SICAP in format .pdf;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar.

Aceste documente sunt:

1. Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului - actualizat/la zi in momentul prezentarii - scanat în format .pdf și semnat electronic.

Notă: În cazul ofertanților străini se vor prezenta documente echivalente eliberate de autorități competente din țara de reședință - scanat în format .pdf și semnat electronic.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3 Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, fara certificate de autenticitate Loturile: 1,2,3 Operatorul economic ce depune oferta trebuie sa depuna mostre ale produselor pentru care oferteaza.

Minimum level(s) of standards possibly required:

a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, direct in SICAP in format .pdf;; b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe ofertantii clasati pe primele 3 locuri. Aceste documente sunt: - mostre ale produselor care urmează a fi livrate, a căror autenticitate trebuie certificată la solicitarea autorităţii contractante (in conformitate cu prevederile art 179 lit l din L98/2016); Neprezentarea mostrelor va presupune descalificarea ofertantului.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/04/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/04/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1.Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

2. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informatiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

3. Egaliate de punctaje:

a) Daca in urma evaluarii vor rezulta pe primul loc doua sau mai multe oferte cu punctaje egale, atunci va fi declarata castigatoare oferta care are Pretul cel mai mic;

b) Daca in urma evaluarii vor rezulta pe primul loc doua sau mai multe oferte cu punctaje egale si preturi egale, va fi declarata castigatoare oferta care va avea Garantia tehnica cea mai mare.

c) Daca si in aceasta situatie se mentine egalitatea de puncte, se va solicita reofertarea pretului

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Spitalul Judeţean Satu Mare
Postal address: Str. Ravensburg nr. 1-3
Town: Satu Mare
Postal code: 440192
Country: Romania
E-mail: aprovizionarespitalsm@yahoo.com
Telephone: +40 261748323
Fax: +40 261727057
Internet address: WWW.SJUMS.RO
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/03/2021