Supplies - 117593-2021

09/03/2021    S47

Belgium-Ghent: Medical breathing devices

2021/S 047-117593

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Universitair Ziekenhuis Gent
National registration number: BE0232.987.862
Postal address: Corneel Heymanslaan 10
Town: Gent
NUTS code: BE234 Arr. Gent
Postal code: 9000
Country: Belgium
Contact person: mevrouw Sophie Sieben
E-mail: sophie.sieben@uzgent.be
Telephone: +32 93320080
Internet address(es):
Main address: www.uzgent.be
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2201/UJ/2019
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Other type: universitair ziekenhuis
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Oproep tot aanvraag tot deelneming — Raamovereenkomst voor het leveren van ventilatoren en bipap-toestellen ten behoeve van de dienst longziekten

Reference number: MPMO/GMO/SSI/D34190212
II.1.2)Main CPV code
33157400 Medical breathing devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zie II.1.1).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ventilatoren

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE234 Arr. Gent
Main site or place of performance:

Longziekten 4 K12 IE, Corneel Heymanslaan 10, te 9000 Gent.

II.2.4)Description of the procurement:

Ventilatoren: hieronder wordt verstaan een toestel dat onder meerdere voorgestelde modi, minstens een druk gestuurde (wel dan niet geassisteerd) modus te vinden is met volume garantie.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 3
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Vereiste opties (niet gespecifieerd)

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Bipap-toestel

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE234 Arr. Gent
Main site or place of performance:

Longziekten 4 K12 IE, Corneel Heymanslaan 10, te 9000 Gent.

II.2.4)Description of the procurement:

Bipap-toestel: hieronder wordt verstaan een toestel dat minstens spontane ademhalingsondersteuning als spontane/getimede ademhalingsdrukondersteuning kan geven op twee niveau’s, waarbij deze door de patiënt getriggerd worden.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 3
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Vereiste opties (niet gespecifieerd).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. enkel voor perceel 1: verklaring betreffende de gemiddelde totale jaaromzet van de levering van de artikelen waarop perceel 2 betrekking heeft over de laatste drie boekjaren;

2. enkel voor perceel 2: verklaring betreffende de gemiddelde totale jaaromzet van de levering van de artikelen waarop perceel 2 betrekking heeft over de laatste drie boekjaren.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. De gemiddelde totale jaaromzet van de levering van de artikelen waarop perceel 1 betrekking heeft over de laatste drie boekjaren bedraagt minimaal 4 00 000 EUR incl. btw;

2. De gemiddelde totale jaaromzet van de levering van de artikelen waarop perceel 2 betrekking heeft over de laatste drie boekjaren bedraagt minimaal 235 000 EUR incl. btw.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. per perceel een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen waarop de opdracht betrekking heeft die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht (te tellen vanaf de publicatiedatum van de opdracht), hun bedrag/hoeveelheden, data en de instanties waarvoor ze bestemd waren. Per instantie wordt vermeld: het onderwerp van de leveringen + de jaarlijkse omzet (excl. btw) per jaartal + de publiek- of privaatrechtelijke instanties (met vermelding van contactgegevens (naam/telefoonnummer/mailadres) waarvoor zij bestemd waren;

2. in het bezit zijn van een geldig certificaat ISO 13485 of gelijkwaardig;

3. een erkenning van de fabrikant als officiële verdeler;

4. een erkenning van de fabrikant om de herstellingen en onderhouden in eigen atelier door eigen personeel uit te voeren.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. In de lijst staan minimaal vier referenties per perceel, waarvan minstens één in een universitair ziekenhuis. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht de opgegeven referenties te controleren;

2. Minimum één attest voorleggen.

3. Een geldig attest van erkenning voor het toestel dat zij aanbieden;

4. Een geldig attest van erkenning.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated
IV.1.5)Information about negotiation
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/04/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/03/2021