TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 117801-2021

09/03/2021    S47

Poland-Zawiercie: Solar photovoltaic modules

2021/S 047-117801

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Zawiercie (Pełnomocnik Grupy Zamawiającej)
Postal address: ul. Leśna 2
Town: Zawiercie
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 42-400
Country: Poland
Contact person: Jarosław Felczuk lub Anna Siejka
E-mail: zamowieniapubliczne@zawiercie.eu
Telephone: +48 324941252/+48 324941274
Fax: +48 326722684/+48 326721513
Internet address(es):
Main address: http://www.zawiercie.eu/
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Szczekociny
Postal address: ul. Senatorska 2
Town: Szczekociny
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 42-445
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Derda
E-mail: umig@szczekociny.pl
Telephone: +48 343557069
Fax: +48 343557145
Internet address(es):
Main address: http://www.szczekociny.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Sosnowiec
Postal address: Aleja Zwycięstwa 20
Town: Sosnowiec
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-200
Country: Poland
Contact person: Michał Zastrzeżyński
E-mail: um@um.sosnowiec.pl
Telephone: +48 322960600
Fax: +48 322960506
Internet address(es):
Main address: http://www.sosnowiec.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Poręba
Postal address: ul. Dworcowa 1
Town: Poręba
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 42-480
Country: Poland
Contact person: Karolina Ostrowska
E-mail: sekretariat@umporeba.pl
Telephone: +48 326771355
Fax: +48 326771746
Internet address(es):
Main address: http://www.umporeba.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Łazy
Postal address: ul. Traugutta 15
Town: Łazy
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 42-450
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Ściślicka
E-mail: um@lazy.pl
Telephone: +48 326729422
Fax: +48 326729488
Internet address(es):
Main address: http://www.nowe.lazy.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Irządze
Postal address: Irządze 124
Town: Irządze
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 42-446
Country: Poland
Contact person: Czesław Słuszniak
E-mail: urzad@irzadze.pl
Telephone: +48 343543009
Fax: +48 343453110
Internet address(es):
Main address: http://www.irzadze.pl
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

Reference number: ZP.271.46.2018
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 1068 instalacji solarnych, 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych, 692 instalacji z pompą ciepła powietrzną na potrzeby ciepłej wody lub centralnego ogrzewania oraz 162 instalacji z kotłem na biomasę – pellet w ramach programu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” na nieruchomościach prywatnych zlokalizowanych w: gminie Irządze, gminie Łazy, gminie Poręba, gminie Sosnowiec, gminie Szczekociny oraz gminie Zawiercie.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 62 720 288.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 1068 instalacji solarnych

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331100 Solar collectors for heat production
45300000 Building installation work
45320000 Insulation work
45321000 Thermal insulation work
45330000 Plumbing and sanitary works
71320000 Engineering design services
45317000 Other electrical installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Obszar gminy Irządze, gminy Łazy, gminy Poręba, gminy Sosnowiec, gminy Szczekociny oraz gminy Zawiercie

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach części I - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 1068 instalacji solarnych: wykonanie dokumentacji projektowych instalacji solarnych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie oraz dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji solarnych w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się trzy typy instalacji solarnych, w zależności od ich mocy i objętości podgrzewaczy pojemnościowych (zestawy), w ilościach:

• Zestaw I: 2 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 3151 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 240 dm3 w ilości 352 szt.

• Zestaw II: 3 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 4727 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 270 dm3 w ilości 665szt.

• Zestaw III: 4 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 6303 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 370 dm3 w ilości 51 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania części zamówienia znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt finansowany z Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331200 Solar photovoltaic modules
71320000 Engineering design services
45310000 Electrical installation work
45300000 Building installation work
45315600 Low-voltage installation work
45311100 Electrical wiring work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Obszar gminy Irządze, gminy Łazy, gminy Poręba, gminy Sosnowiec, gminy Szczekociny, gminy Zawiercie

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach części II - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych: wykonanie dokumentacji projektowych 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie, dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem instalacji i instruktażem. Mikro-instalacja fotowoltaiczna musi się składać co najmniej z następujących elementów: paneli fotowoltaicznych zamontowanych na konstrukcji wsporczej, inwertera DC/AC z funkcją pomiaru wyprodukowanej energii elektrycznej, instalacji prądu stałego i przemiennego, układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczenia/odbioru energii elektrycznej. Przewiduje się następujące typy mikro-instalacji fotowoltaicznych, w zależności od ich mocy, w ilościach: Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 1,96 kW, w ilości 75 sztuk;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 2,24 kW, -13 szt;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 2,52 kW, -1 szt.

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 2,80 kW, - 283 szt.

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 3,08 kW, - 1 szt.

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 3,36 kW, - 41 szt.

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 3,64 kW, -3 szt

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 3,92 kW, - 491 szt..

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 4,20 kW, -14 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 4,48 kW, - 24 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 4,76 kW, -414 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 5,04 kW, - 16 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 5,32 kW, - 28 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 5,60 kW, - 9 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 5,88 kW, - 240 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 6,16 kW, 8 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 6,44 kW, - 3 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 6,72 kW, - 8 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 7,00 kW, - 161 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 7,28 kW, -3 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 7,56 kW, -2 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 7,84 kW, - 63 szt;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 8,12 kW, -2 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 8,40 kW, - 3 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 8,96 kW, .25 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 9,24 kW, - 2 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 9,52 kW, -3 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 9,80 kW, - 85 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 10,08 kW, -1 szt;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 10,92 kW, -1 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 11,76 kW, -4 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 14,00 kW, -2 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 14,84 kW, -2 szt.

Zest. paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 16,24 kW, -2 szt.

Zest. paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 19,32 kW, - 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania części zamówienia znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt finansowany w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020: Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 692 instalacji z pompą ciepła powietrzną

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45300000 Building installation work
45320000 Insulation work
45321000 Thermal insulation work
45330000 Plumbing and sanitary works
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
71320000 Engineering design services
45317000 Other electrical installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Obszar gminy Irządze, gminy Łazy, gminy Poręba, gminy Sosnowiec, gminy Szczekociny, gminy Zawiercie

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach części III - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 692 instalacji z pompą ciepła powietrzną: wykonanie dokumentacji projektowych 692 instalacji z pompą ciepła powietrzną na potrzeby ciepłej wody lub centralnego ogrzewania w prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie oraz dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji pomp ciepła powietrznych w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się pięć typów instalacji pomp ciepła powietrznych, w zależności od ich mocy minimalnych (zestawy), w ilościach:

• Zestaw I: pompa ciepła powietrzna pracująca na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU) o mocy cieplnej min. 1,65 kW, w ilości 250 sztuk;

• Zestaw II: pompa ciepła powietrzna o mocy cieplnej minimum 7,70 kW, w ilości 48 sztuk;.

• Zestaw III: pompa ciepła powietrzna o mocy cieplnej minimum 13,10 kW, w ilości 222 sztuk;

• Zestaw IV: pompa ciepła powietrzna o mocy cieplnej minimum 19,70 kW, w ilości 136 sztuk;

• Zestaw V: pompa ciepła powietrzna o mocy cieplnej minimum 25,30 kW, w ilości 36 sztuk.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania części zamówienia znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt finansowany z Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020: Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 162 instalacji kotłów na pellet

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
45300000 Building installation work
45320000 Insulation work
45321000 Thermal insulation work
45330000 Plumbing and sanitary works
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
71320000 Engineering design services
45317000 Other electrical installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Obszar gminy Irządze, gminy Łazy, gminy Poręba, gminy Sosnowiec, gminy Szczekociny, gminy Zawiercie

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach części IV - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 162 instalacji kotłów na pellet: wykonanie dokumentacji projektowych 162 instalacji kotłów na pellet w prywatnych budynkach należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny oraz dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji kotłów na pellet w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się cztery typy instalacji kotłów na pellet, w zależności od ich mocy minimalnych (zestawy), w ilościach:

• Zestaw I: kocioł na pellet o mocy cieplnej minimum 12 kW, w ilości 70 sztuk;

• Zestaw II: kocioł na pellet o mocy cieplnej minimum 16 kW, w ilości 58 sztuk;.

• Zestaw III: kocioł na pellet o mocy cieplnej minimum 24 kW, w ilości 28 sztuk;

• Zestaw IV: kocioł na pellet o mocy cieplnej minimum 32 kW, w ilości 6 sztuk

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania części zamówienia znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt finansowany w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020: Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 099-225524
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 1068 instalacji solarnych

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/03/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Solartime sp. z o.o.
Postal address: ul. Załęska 106b
Town: Rzeszów
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 35-322
Country: Poland
E-mail: biuro@solartime.pl
Telephone: +48 178590240
Internet address: https://www.solartime.pl/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 652 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 9 875 186.28 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/03/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: HYMON sp. z o.o (dawniej: HYMON ENERGY sp. z o.o.)
Postal address: ul. Dojazd 16A
Town: Tarnów
NUTS code: PL217 Tarnowski
Postal code: 33-100
Country: Poland
E-mail: bok@hymon.pl
Telephone: +48 575910300
Fax: +48 146572022
Internet address: www.hymon.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 36 928 288.00 PLN
Total value of the contract/lot: 37 807 809.36 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 692 instalacji z pompą ciepła powietrzną

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 162 instalacji kotłów na pellet

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/03/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ERGO Ekologia sp. z o.o.
Postal address: ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7 / 17
Town: Warszawa
NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny
Postal code: 02-495
Country: Poland
E-mail: biuro@ecoex.com.pl
Telephone: +48 733222956
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 688 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 352 655.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Zgodnie z zapisami SIWZ (pkt 16) Każdy z Zamawiających podpisał umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia na jego obszarze terytorialnym.

W zakresie części I - Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 1068 instalacji solarnych - łączna wartość zamówienia: 9.875.186,28 PLN brutto w tym:

Gmina Irządze - wartość podpisanej umowy 589.772,52 PLN brutto

Gmina Łazy - wartość popisanej umowy 1.997.320,38 PLN brutto

Gmina Poręba - wartość podpisanej umowy 953.931,90 PLN brutto

Gmina Sosnowiec - wartość podpisanej umowy 470.709,87 PLN brutto

Gmina Szczekociny - wartość podpisanej umowy 1.700.631,36 PLN brutto

Gmina Zawiercie - wartość podpisanej umowy 4.162.820,25 PLN brutto

W zakresie części II - Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych - łączna wartość zamówienia: 37.807.809,36 PLN brutto w tym:

Gmina Irządze - wartość podpisanej umowy 2.200.494,36 PLN brutto

Gmina Łazy - wartość popisanej umowy 11.420.179,60 PLN brutto

Gmina Poręba - wartość podpisanej umowy 3.370.996,38 PLN brutto

Gmina Sosnowiec - wartość podpisanej umowy 6.177.518,62 PLN brutto

Gmina Szczekociny - wartość podpisanej umowy 3.807.389,37 PLN brutto

Gmina Zawiercie - wartość podpisanej umowy 10.831.231,03 PLN brutto

Część IV

W zakresie części IV - Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 162 instalacji kotłów na pellet łączna wartość zamówienia: 2.352.655,00 PLN brutto w tym:

Gmina Irządze - wartość podpisanej umowy 143.655,00 PLN brutto

Gmina Łazy - wartość popisanej umowy 1.008.117,50 PLN brutto

Gmina Poręba - wartość podpisanej umowy 533.587,50 PLN brutto

Gmina Sosnowiec - wartość podpisanej umowy 552.755,00 PLN brutto

Gmina Szczekociny - wartość podpisanej umowy 114.540,00 PLN brutto

Gmina Zawiercie - przedmiot zamówienia w zakresie części IV nie obejmował dostawy kotłów na pellet dla Gminy Zawiercie.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g).

2.Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy,a także innemu podmiotowi,jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych 4.Terminy wnoszenia odwołań:

4.1.Odwołanie wnosi się:

W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

4.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ n astronie internetowej.

4.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1. i 4.2. wnosi się:

W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1.Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.3.Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia,jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kpc o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6.2.Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zam. zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3.W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. PU może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kpc o prokuraturze.

6.4.Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidź. dla pisma procesowego (...).

6.5.W postęp. toczącym się w skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: +48 224587840
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/03/2021