Árubeszerzések - 117908-2017

30/03/2017    S63

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik

2017/S 063-117908

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Nemzeti azonosító szám: AK24436
Postai cím: Mosonyi utca 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kudett Magdolna
E-mail: kudettm@nszkk.gov.hu
Telefon: +36 12247687
Fax: +36 12120801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.iszki.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.iszki.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://eljarasok.csendesconsulting.hu/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Csendes Consulting Kft.
Postai cím: József nádor tér 5 – 6. III. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Faludi Balázs
E-mail: iszki@csendesconsulting.hu
Telefon: +36 703235371
Fax: +36 17002293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.csendesconsulting.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.csendesconsulting.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Csendes Consulting Kft.
Postai cím: József nádor tér 5 – 6. III. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Faludi Balázs
Telefon: +36 703235371
E-mail: iszki@csendesconsulting.hu
Fax: +36 17002293
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.csendesconsulting.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.csendesconsulting.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: igazságügyi szakértés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Adásvételi szerződés alapján a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás 7. kategóriájának megfelelő 8 darab Felső-közép kategóriás személygépjárművek beszerzése a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ részére.

II.1.2)Fő CPV-kód
34110000 Személygépkocsik
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés alapján a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás 7. kategóriájának megfelelő 8 darab Felső-közép kategóriás személygépjárművek beszerzése a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ részére.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34110000 Személygépkocsik
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye (1027 Budapest, Fő utca 70-78.).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Műszaki paraméterek:

Hengerűrtartalom: min 1 300 cm3.

Teljesítmény: min. 110 kW.

Üzemanyag: benzin.

Motor: min. EU6.

Szállítható személyek száma: min. 5 fő.

Ajtók száma: 5 (de nem kombi kivitel).

Szín: metál.

Hajtás: min. 5 fokozatú manuális, elsőkerékhajtás.

Tengelytáv: min: 2 675 mm.

Hasmagasság: min. 135mm

Hosszúság: 4 500 – 4 700 mm.

Csomagtartó térfogat (felhajtott/lehajtott ülésekkel): min: 565/1 500l.

Hasznos terhelés: min 620 kg.

A jármű minimum felszereltsége az állami normatíva 7. kategórián felül:

230V-os csatlakozó.

8 hangszóró.

Ablakmosófolyadék-szintjelző.

Ablaktörlő- és mosóberendezés hátul.

Acél teljes értékű pótkerék, autóemelő.

Alsó védőburkolat.

Csatlakozó (12V-os) a csomagtérben.

Elektromosan behajtható külső tükrök.

Fényre manuálisan elsötétíthető belső visszapillantó tükör.

Fűthető első ülések.

Gerinctámasz az első ülésekben.

Hővédő üvegezés.

ISOFIX-gyermekülés rögzítési pontok hátul.

Könnyűfém keréktárcsák.

Könyöktámasz elöl.

Könyöktámasz hátul, sízsáknyílással.

Magasságállítható első ülések, gerinctámasszal.

Multifunkciós bőr kormánykerék rádió és mobiltelefon vezérléséhez.

Multifunkciós kijelző.

Multimédia adapter (USB és 3, 5"-es audio-csatlakozó).

Parkolóradar hátul.

Rádió MP3 lejátszással.

Rádiótávirányítás a központi zárhoz.

Sebességszabályzó (Tempomat).

Start-Stop rendszer.

Tárcsafékek elöl és hátul.

Telefonkihangosító rendszer (Bluetooth).

Térdlégzsák a vezetőoldalon.

Mennyiség: 8 darab azonos személygépjármű (alapmennyiség), további + 3 darab személygépjárműnek, az alapmennyiségben meghatározott 8 darab azonos személygépjármű egységárán történő megvételének a lehetőségével (opciós mennyiség). Amennyiben az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.

Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdés alapján megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel biztosításának lehetőségét és ennek eredményeként a részekre történő ajánlattétel lehetőségét az eljárásban nem biztosítja, tekintettel arra, hogy egységes személygépjárműveket kíván beszerezni, melyre való tekintettel mind pénzügyi, mind pedig műszaki okokból megnehezítené ajánlatkérő dolgát amennyiben a beszerezni kívánt gépjárműveket több részben, vagy több szerződés útján szerezné be.

A személygépjárművek nyertes ajánlattevőként szerződő fél által történő leszállítása szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követő 3 hónapon belül történik, míg a 24 órás szervízszolgáltatás a személygépjárművek forgalomba helyezéstől számított 2 évig (24 hónap) tart. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szén-dioxid (CO2) kibocsátás kilométerenként / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A II.2.4. pontban megadott alapmennyiségen további + 3 darab személygépjárműnek, az alapmennyiségben meghatározott 8 darab azonos személygépjármű egységárán történő megvételének lehetősége.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A (rész)számla kiegyenlítése az igazolt teljesítés után a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései illetve az Art. 36/A. § -a szerint átutalással 30 napon belül történik. Ajánlatkérői fizetési késedelem: Ptk. 6:155. § (1)-(3) bekezdései szerint. Elszámolás, kifizetés, ajánlattétel pénzneme: HUF.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdése szerinti kizáró ok hatálya alá tartozik, továbbá ajánlatkérőnek ki kell zárnia azon ajánlattevőt, alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

Igazolási mód:

— Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD). Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

— Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania (nemleges tartalommal is)

— Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles a Kr. 8. §, 10. §, 12.§, 14. §, 16. § szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

— Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (Kr. 13. §).

— A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat(ok) keltezése nem lehet korábbi a felhívás feladásának napjánál.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész „A” (alfa) szakasz).

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával.

Az alkalmasság igazolására irányadóak még a Kr. 19. § (3), (7) és (10) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 65. § (6) – (8), (11) bek. és 67. § (3) bekezdéseiben foglaltak.

Valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény és igazolási módjai a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbbak.

P/1.) A Kbt. 69. § (4) bekezdésének alkalmazása esetén ajánlattevő csatolja a Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának a napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának a napjától visszafelé számított 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év tekintetében összesen nem rendelkezik – általános forgalmi adó nélkül számított 30 000 000 HUF teljes árbevétellel.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész „A” (Alfa) szakasz).

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával.

Az alkalmasság igazolására irányadóak még a Kr. 24. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. § (6) – (7) és (11) bek. és 67. § (3) bekezdéseiben foglaltak.

Valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény és igazolási módjai a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbbak.

M/1.) A Kbt. 69. § (4) bekezdésének alkalmazása esetén Ajánlattevő a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján és a Korm. rendelet 22. § -a szerint köteles becsatolni az eljárás megindító felhívás feladásának a napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített legjelentősebb (átadás-átvétellel lezárt) szállításainak (személygépjárművek szállítása tárgyú) az ismertetését a Korm. rendelet 22. §-a szerinti tartalommal. Az ismertetésnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

— a teljesítés ideje (kezdési és befejezési határidő – év, hónap, nap megjelöléssel);

— a szerződést kötő másik fél megnevezése;

— a szállítás tárgya (oly módon meghatározva, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen);

— a szállítás ellenszolgáltatásának összege;

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;

— a referenciát igazoló személy neve és elérhetősége.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti (személygépjárművek szállítása tárgyú) nettó 30 000 000 HUF összértékű szállítási referenciával.

A fenti M/1.) pontban előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevők 1 vagy több a közbeszerzés tárgya szerinti referencia bemutatásával is igazolhatják, vagyis a kért mennyiség több referencia összértékével is igazolható.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő késedelmi, teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbért továbbá jótállást érvényesít. Részletes leírásukat a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/05/2017
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/05/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

Csendes Consulting Kft (1051 Budapest József nádor tér 5 – 6. III. emelet), tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1) – (4) valamint (6) bekezdése alapján történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. Ajánlatba csatolandók:

— Kbt. 66. § (2) és (4) bek. szerinti nyilatkozat, előbbi eredeti, cégszerűen aláírt példányban,

— Kbt. 65. § (5) bek. szerinti felolvasólap, a 68. § (5) bek, szerinti tartalommal,

— Kbt. 65. § (7) bek. szerint nyilatkozatot, nemleges tartalommal is,

— Kbt. 66. § (6) bek. a) – b) pontja szerint nyilatkozat, nemleges tartalommal is,

— Kbt. 65. § (7) bek. alkalmazása esetén a Kbt.-ben meghatározott szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállaló nyilatkozat,

— Ajánlatba csatolandó az aláírásra jogosultaknak – 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti – aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintája [[ajánlat aláírására vonatkozó meghatalmazás (adott esetben)],

— Üzleti titok elkülönített módon, indoklással ellátva, figyelemmel a Kbt. 44. §-ában foglaltakra,

— Nem magyar nyelven benyújtott dokumentum magyar nyelvű felelős fordítása (adott esetben),

— Közös ajánlattétel esetében a 35. § szerinti együttműködési megállapodás (közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak meg kell felelnie a 35. §-ban foglaltaknak),

— nyilatkozat forgalmazói jogosultágról, megajánlott termék forgalomba hozatalára való jogosultságról.

2. Az irányadó idő: Közép-európai (CET).

3. A Kbt. 35. § (9) bek. szerinti projekttársaság alapítása kizárt.

4. Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra, a 2 hónap ajánlati kötöttségen ajánlatkérő 60 napot ért.

5. Ajánlatkérő valamennyi értékelési részszempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A ponthatárok: 1-100. Az értékelési módszerek részletesen kifejtve a Közbeszerzési dokumentumokban.

6. A közbeszerzési eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok átvétele. A közbeszerzési dokumentumok teljes terjedelemben, térítésmentesen elérhetőek az I.3. pontan megadott elektronikus címen.

7. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó neve: Faludi Balázs, lajtsromszáma:00659.

8. Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtását, előleget nem biztosít.

9. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő jelölje meg az ESDP-ben a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti alvállalkozókat.

10. Irányadó jog: a nem szabályozott kérdésekben Kbt. és végrehajtási rendeletei, a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás (továbbiakba: Utasítás) valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az irányadók.

11. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni továbbá arra vonatkozó egyszerű nyilatkozatát, miszerint ajánlattevő vállalja az Utasítás 6. függelék III. Gazdasági követelmények pont 1.-10.) alpontjaiban foglaltakat, illetve rendelkezik az abban előírtakkal. Az Utasítás 4.) alpontjában foglalt régiónként szakszervizek megnevezését és elérhetőségét, valamint a 10.) alpontban assistance szolgáltatást elérhetőségét ajánlattevőknek kötelező megadni.

12. A részletes fizetési feltételeket valamint a kötbérek és a jótállás részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza.

13. A felhívás II.1.5 és II.2.6 pontja azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen (nem a valós becsült érték).

14. Szakmai ajánlat: Ajánlattevő köteles becsatolni – cégszerűen aláírt – az általa megajánlott gépjárművek műszaki leírását oly módon, hogy abból a műszaki leírásban foglaltak, valamint a 2. értékelési részszempontban foglaltak egyértelműen megállapíthatóak legyenek, valamint árrészletező kereskedelmi ajánlatát.

15. Ajánlatba csatolni kell a megajánlott gépjárművek típusbizonyítványát elektronikus formátumban (pl: pdf.) Amennyiben az ajánlattevő nem saját nevére szólóan rendelkezik valamely megajánlott gépjármű típusbizonyítványával, abban az esetben az ajánlatba csatolni szükséges a típusbizonyítvány birtokosának a típusbizonyítvány használatára vonatkozó engedélyező nyilatkozatát. A nyilatkozatot az összes olyan megajánlott gyártmány, típus esetén csatolni kell, amelyekre ajánlattevő nem saját névre szólóan rendelkezik típusbizonyítvánnyal.

16. A Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja alkalmazásra kerül.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/03/2017