Works - 118730-2019

14/03/2019    S52    - - Works - Contract award notice - Open procedure 

Finland-Hankasalmi: Construction work

2019/S 052-118730

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Hankasalmen kunta
0174035-0
Keskustie 41
Hankasalmi
41520
Finland
Contact person: Tiina Koponen
Telephone: +358 142671224
E-mail: tiina.koponen@hankasalmi.fi
NUTS code: FI193

Internet address(es):

Main address: http://www.hankasalmi.fi

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Hankasalmen kunnan yksilöidyn sote-kiinteistön rakentaminen sekä kiinteistössä tuotettavat palvelut

II.1.2)Main CPV code
45000000
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Hankinnan ensisijaisena kohteena on Hankasalmella sijaitsevat (Keskustie 53 ja Keskustie 55) kiinteistöt. Tällä hetkellä rakennuksissa sijaitsee kunnan omistamat Päivärannan palvelutalo, Tammirannan laitoshoidon yksikkö, Tammelan palvelutalo sekä Hankasalmen terveysasema.

Hankinnan toteutus sisältää sote-kiinteistöjen myymistä, rakentamista, vuokraamista sekä kiinteistöissä tuotettavia palveluja.

Järjestelyssä keskeistä on hankinta-asiakirjoissa yksilöityjen kiinteistöjen omistusjärjestelyt, joissa hankintayksikkö on myyvänä osapuolena.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 6 930 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45211200
55000000
55521000
70310000
85120000
85130000
85141000
85142000
85144100
85150000
85311000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI193
II.2.4)Description of the procurement:

Käyttöoikeusurakan kohteena olevaan kiinteistöön tulee tilat:

— Terveysasemalle (yhteensä n. 800 m2)

— Asumispaikkoja asumispalveluille (xx kpl) ja senioriasunnoille (xx kpl)

— Seniorikeskukselle ja kotihoidolle (yht. n. 150–200 m2).

Lisäksi hankintaan sisältyy kiinteistössä tuotettavat palvelut (katso CPV-lisäkoodit)

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Kiinteistökokonaisuuden kauppahinta / tasearvon ylitys-% / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Lisähankintamahdollisuuden voivat koskea esimerkiksi:

— kunnan omistukseen jäävien palvelutalojen aterioiden valmistaminen tarjouskilpailun hintaehdoin (noudatetaan hoivapalvelun ateriapaketti -tuotteen hintaa),

— kotiin kuljetettavien ateriapalvelujen tuottaminen (ilman kuljetusta) hankasalmelaisille kotihoidon asiakkaille, mikäli kunta tai muu järjestämisvastuullinen toimija tilaa ateriapalvelut yritykseltä sopimukseen johtaneen tarjouskilpailun hintaehdoin,

— muita ruokapalveluja julkisen palvelutuotannon henkilöstön ja asiakkaiden tarpeisiin yritykseltä sopimukseen johtaneen tarjouskilpailun hintaehdoin,

— keikkalääkäri- ja -hoitajapalveluja silloin kun terveyspalvelujen turvaaminen sitä edellyttää.

Optiot eivät sido kuntaa tekemään tilauksia ja optioista sopiminen edellyttää kaikkien optio-osapuolten hyväksyntää.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 032-069120
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Sopimus yksilöityjen sotekiinteistöjen ja -palvelujen yhteistyöstä hankasalmella

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/09/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Attendo Mi-Hoiva Oy
0784328-9
Helsinki
Finland
NUTS code: FI193
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 930 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Hankinnan arvo on laskettu tilavuokrien ja palvelujen arvioidun vuosikäyttöennusteen perusteella neljälle (4) vuodelle. Tästä neljän (4) vuoden ennustehinnasta on vähennetty kiinteistön kauppahinnan arvo.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telephone: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/03/2019