Supplies - 119478-2019

14/03/2019    S52    - - Supplies - Additional information - Competitive procedure with negotiation 

Denmark-Copenhagen: Software package and information systems

2019/S 052-119478

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 049-112046)

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Kommunernes Landsforening - KL (administrator for udbuddet)
62 54 74 13
Weidekampsgade 10
København S
2300
Denmark
Contact person: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk
NUTS code: DK01

Internet address(es):

Main address: https://www.kl.dk/

I.1)Name and addresses
Aarhus Kommune
55 13 30 18
Rådhuspladsen 2
Aarhus C
8000
Denmark
Contact person: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk
NUTS code: DK04

Internet address(es):

Main address: https://aarhus.dk/

I.1)Name and addresses
Esbjerg Kommune
29 18 98 03
Torvegade 74
Esbjerg
6700
Denmark
Contact person: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk
NUTS code: DK03

Internet address(es):

Main address: https://www.esbjergkommune.dk/

I.1)Name and addresses
Favrskov Kommune
29 18 97 14
Skovvej 20
Hinnerup
8382
Denmark
Contact person: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk
NUTS code: DK04

Internet address(es):

Main address: https://www.favrskov.dk/

I.1)Name and addresses
Gladsaxe Kommune
62 76 11 13
Rådhus Allé 7
Søborg
2860
Denmark
Contact person: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk
NUTS code: DK01

Internet address(es):

Main address: https://www.gladsaxe.dk

I.1)Name and addresses
Glostrup Kommune
65 12 01 19
Rådhusparken 2
Glostrup
2600
Denmark
Contact person: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk
NUTS code: DK01

Internet address(es):

Main address: http://www.glostrup.dk/

I.1)Name and addresses
Horsens Kommune
29 18 98 89
Rådhustorvet 4
Horsens
8700
Denmark
Contact person: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk
NUTS code: DK04

Internet address(es):

Main address: https://horsens.dk/

I.1)Name and addresses
Sorø Kommune
29 18 99 94
Rådhusvej 8
Sorø
4180
Denmark
Contact person: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk
NUTS code: DK02

Internet address(es):

Main address: https://soroe.dk/

I.1)Name and addresses
Svendborg Kommune
29 18 97 30
Ramsherred 5
Svendborg
5700
Denmark
Contact person: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk
NUTS code: DK031

Internet address(es):

Main address: https://www.svendborg.dk/

I.1)Name and addresses
Aalborg Kommune
29 18 94 20
Boulevarden 13
Aalborg
9000
Denmark
Contact person: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk
NUTS code: DK05

Internet address(es):

Main address: https://www.aalborg.dk/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udbud af digitale læremidler

II.1.2)Main CPV code
48000000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale med flere leverandører med det formål at anskaffe digitale læremidler til brug for det pædagogiske personales undervisning i Folkeskolen. Landets kommuner har igennem de seneste år gjort sig en række erfaringer, som er udmøntet i et pilotforsøg af en ny indkøbs- og forretningsmodel for digitale læremidler.

Ordregiver ønsker i pilotforsøget at anskaffe ikke-funktionelle digitale læremidler til alle folkeskolens fag og til alle klassetrin, som understøtter elevernes læringsproces. Opgaven består af levering af digitale læremidler til pilotforsøgets deltagende kommuner.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/03/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 049-112046

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: Del VI.4.3)
Place of text to be modified: Klageprocedure
Instead of:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage, efter at ordergiveren har offentliggjort en bekendtgørelsei Den Europæiske Unions Tidende om, ordregiveren har indgået en kontrakt.

Read:

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud LBK nr. 593 af 2.6.2016 gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af rammeaftalen skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2 og udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skrifltigt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VII.2)Other additional information: