Supplies - 119478-2019

14/03/2019    S52    Supplies - Additional information - Competitive procedure with negotiation 

Denmark-Copenhagen: Software package and information systems

2019/S 052-119478

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 049-112046)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Kommunernes Landsforening - KL (administrator for udbuddet)
National registration number: 62 54 74 13
Postal address: Weidekampsgade 10
Town: København S
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 2300
Country: Denmark
Contact person: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk

Internet address(es):

Main address: https://www.kl.dk/

I.1)Name and addresses
Official name: Aarhus Kommune
National registration number: 55 13 30 18
Postal address: Rådhuspladsen 2
Town: Aarhus C
NUTS code: DK04 Midtjylland
Postal code: 8000
Country: Denmark
Contact person: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk

Internet address(es):

Main address: https://aarhus.dk/

I.1)Name and addresses
Official name: Esbjerg Kommune
National registration number: 29 18 98 03
Postal address: Torvegade 74
Town: Esbjerg
NUTS code: DK03 Syddanmark
Postal code: 6700
Country: Denmark
Contact person: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk

Internet address(es):

Main address: https://www.esbjergkommune.dk/

I.1)Name and addresses
Official name: Favrskov Kommune
National registration number: 29 18 97 14
Postal address: Skovvej 20
Town: Hinnerup
NUTS code: DK04 Midtjylland
Postal code: 8382
Country: Denmark
Contact person: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk

Internet address(es):

Main address: https://www.favrskov.dk/

I.1)Name and addresses
Official name: Gladsaxe Kommune
National registration number: 62 76 11 13
Postal address: Rådhus Allé 7
Town: Søborg
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 2860
Country: Denmark
Contact person: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk

Internet address(es):

Main address: https://www.gladsaxe.dk

I.1)Name and addresses
Official name: Glostrup Kommune
National registration number: 65 12 01 19
Postal address: Rådhusparken 2
Town: Glostrup
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 2600
Country: Denmark
Contact person: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk

Internet address(es):

Main address: http://www.glostrup.dk/

I.1)Name and addresses
Official name: Horsens Kommune
National registration number: 29 18 98 89
Postal address: Rådhustorvet 4
Town: Horsens
NUTS code: DK04 Midtjylland
Postal code: 8700
Country: Denmark
Contact person: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk

Internet address(es):

Main address: https://horsens.dk/

I.1)Name and addresses
Official name: Sorø Kommune
National registration number: 29 18 99 94
Postal address: Rådhusvej 8
Town: Sorø
NUTS code: DK02 Sjælland
Postal code: 4180
Country: Denmark
Contact person: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk

Internet address(es):

Main address: https://soroe.dk/

I.1)Name and addresses
Official name: Svendborg Kommune
National registration number: 29 18 97 30
Postal address: Ramsherred 5
Town: Svendborg
NUTS code: DK031 Fyn
Postal code: 5700
Country: Denmark
Contact person: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk

Internet address(es):

Main address: https://www.svendborg.dk/

I.1)Name and addresses
Official name: Aalborg Kommune
National registration number: 29 18 94 20
Postal address: Boulevarden 13
Town: Aalborg
NUTS code: DK05 Nordjylland
Postal code: 9000
Country: Denmark
Contact person: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk

Internet address(es):

Main address: https://www.aalborg.dk/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udbud af digitale læremidler

II.1.2)Main CPV code
48000000 Software package and information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale med flere leverandører med det formål at anskaffe digitale læremidler til brug for det pædagogiske personales undervisning i Folkeskolen. Landets kommuner har igennem de seneste år gjort sig en række erfaringer, som er udmøntet i et pilotforsøg af en ny indkøbs- og forretningsmodel for digitale læremidler.

Ordregiver ønsker i pilotforsøget at anskaffe ikke-funktionelle digitale læremidler til alle folkeskolens fag og til alle klassetrin, som understøtter elevernes læringsproces. Opgaven består af levering af digitale læremidler til pilotforsøgets deltagende kommuner.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/03/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 049-112046

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: Del VI.4.3)
Place of text to be modified: Klageprocedure
Instead of:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage, efter at ordergiveren har offentliggjort en bekendtgørelsei Den Europæiske Unions Tidende om, ordregiveren har indgået en kontrakt.

Read:

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud LBK nr. 593 af 2.6.2016 gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af rammeaftalen skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2 og udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skrifltigt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VII.2)Other additional information: