Supplies - 120010-2021

Submission deadline has been amended by:  146534-2021
10/03/2021    S48

Poland-Zabrze: Antiseptics and disinfectants

2021/S 048-120010

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postal address: ul. 3 Maja 13–15
Town: Zabrze
NUTS code: PL229 Gliwicki
Postal code: 41-800
Country: Poland
E-mail: zampubli@szpital.zabrze.pl
Telephone: +48 323704241
Fax: +48 323704207
Internet address(es):
Main address: www.szpital.zabrze.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpital.zabrze.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup środków do dezynfekcji

Reference number: ZP/7/PN/2021
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup środków do dezynfekcji, zgodnie z opisem znajdującym się w części III, IV SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 i szczegółowym formularzu ofertowo cenowym stanowiący załącznik 1a do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa środków do szybkiej dezynfekcji powierzchni

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL229 Gliwicki
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3-go Maja 13–15, 41-800 Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do szybkiej dezynfekcji powierzchni, zgodnie z opisem znajdującym się w części III, IV SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 i szczegółowym formularzu ofertowo-cenowym stanowiący załącznik nr 1a do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium: 2 070,00 PLN (słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt złotych 00/100)

2. Kryteria oceny ofert:

a) cena – 60 %;

b) termin dostawy – 40 %.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa chusteczek jednorazowych oraz wiaderka

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL229 Gliwicki
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3-go Maja 13–15, 41-800 Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa chusteczek jednorazowych oraz wiaderka, zgodnie z opisem znajdującym się w części III, IV SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 i szczegółowym formularzu ofertowo cenowym stanowiący załącznik nr 1a do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium: 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

2. Kryteria oceny ofert:

a) cena – 60 %;

b) termin dostawy – 40 %.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa środków do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL229 Gliwicki
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3-go Maja 13–15, 41-800 Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, zgodnie z opisem znajdującym się w części III, IV SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 i szczegółowym formularzu ofertowo-cenowym stanowiący załącznik nr 1a do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium: 160,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt złotych 00/100)

2. Kryteria oceny ofert:

a) cena – 60 %;

b) termin dostawy – 40 %.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa środków do dezynfekcji powierzchni – koncentrat

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL229 Gliwicki
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3-go Maja 13–15, 41-800 Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do dezynfekcji powierzchni - koncentrat, zgodnie z opisem znajdującym się w części III, IV SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 i szczegółowym formularzu ofertowo-cenowym stanowiący załącznik nr 1a do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium: 1 060,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt złotych 00/100)

2. Kryteria oceny ofert:

a) cena – 60 %;

b) termin dostawy – 40 %.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa środków do mycia i dezynfekcji endoskopów

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL229 Gliwicki
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3-go Maja 13–15, 41-800 Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do mycia i dezynfekcji endoskopów, zgodnie z opisem znajdującym się w części III, IV SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 i szczegółowym formularzu ofertowo-cenowym stanowiący załącznik nr 1a do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium: 1 020,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia złotych 00/100)

2. Kryteria oceny ofert:

a) cena – 60 %;

b) termin dostawy – 40 %.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa środków do dezynfekcji aparatów do hemodializ

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL229 Gliwicki
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3-go Maja 13–15, 41-800 Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do dezynfekcji aparatów do hemodializ, zgodnie z opisem znajdującym się w części III, IV SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 i szczegółowym formularzu ofertowo-cenowym stanowiący załącznik nr 1a do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium: 1 120,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia złotych 00/100)

2. Kryteria oceny ofert:

a) cena – 60 %;

b) termin dostawy – 40 %.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa środków do dezynfekcji kolumn węglowych i żelazowych

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL229 Gliwicki
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach , ul. 3-go Maja 13–15, 41-800 Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do dezynfekcji kolumn węglowych i żelazowych, zgodnie z opisem znajdującym się w części III, IV SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 i szczegółowym formularzu ofertowo-cenowym stanowiący załącznik nr 1a do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium: 140,00 PLN (słownie: sto czterdzieści złotych 00/100)

2. Kryteria oceny ofert:

a) cena – 60 %;

b) termin dostawy – 40 %.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – tj. wykonawca spełni powyższy warunek jeśli będzie wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co

W przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym część IV SWZ. Warunki zmian postanowień zawartej umowy stanowi §10 wzoru umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia (w związku z zakończeniem umów, konieczność zabezpieczenia Szpitala w środki dezynfekcyjne), dlatego w związku z art. 138 ust. 2 ppkt 2 Zamawiający skraca termin składania ofert.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/03/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/06/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/03/2021
Local time: 12:00
Place:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3-go Maja 13–15, 41-800 Zabrze, budynek nr 8, I piętro, DZP

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, na podstawie art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt od 1 do 10 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 139 ust. 1 i 2 Pzp. Zamawiający najpierw dokona badania oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postepowaniu. Pełne informacje w zakresie niniejszego postępowania zawarte zostały w SWZ i zamieszczone zostały na stronie podmiotowej BIP Zamawiającego.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/03/2021