Supplies - 120154-2021

10/03/2021    S48

Romania-Câmpina: Laboratory reagents

2021/S 048-120154

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Municipal Câmpina
National registration number: 2845818
Postal address: Str. Carol I nr. 117
Town: Câmpina
NUTS code: RO316 Prahova
Postal code: 105600
Country: Romania
Contact person: Amalia Mihalache
E-mail: achizitii@spitalcampina.ro
Telephone: +40 784216211
Fax: +40 244335989
Internet address(es):
Main address: www.spitalcampina.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100115137
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Unitate spitalicească
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare reactivi de laborator 2021-2023

Reference number: 2845818_2021_PAAPD1178411
II.1.2)Main CPV code
33696500 Laboratory reagents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

FURNIZARE REACTIVI DE LABORATOR conform caiet de sarcini si anexa nr. 1 atasate.

CANTITATILE MINIME SI MAXIME ALE ACORDULUI CADRU SE REGASESC IN CAIETUL DE SARCINI.

CANTITATILE MINIME SI MAXIME ALE CONTRACTELOR SUBSECVENTE SE REGASESC IN ANEXA NR. 1 LA CAIETUL DE SARCINI.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, conform art. 161 din Legea 98 /2016.

Reactivii de laborator vor fi livrati in baza contractelor de achizitie publica ce se vor incheia in urma aplicarii procedurii si numai in baza comenzilor emise de autoritatea contractanta. Termenul de livrare se impune sa fie de maxim 48 de ore de la comanda transmisa pe fax/ email de catre achizitor. Nerespectarea termenului de livrare duce la rezilierea contractului. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul, funcționează la parametrii agreați și este acceptat de Autoritatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractanta.

Ofertantul va depune odata cu oferta tehnica si o Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca se oblige sa livreze intreaga cantitate inscrisa intr-o comanda (NU PARTIAL), in 48 ore de la data primirii comenzii, cu specificatia ca un produs este considerat livrat in momentul in care acesta este acceptat de Autoritatea contractanta.

Destinația de livrare este: Spitalul Municipal Campina, B-dul Carol I, Nr. 117 – magazie.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Etichetarea produselor va respecta prevederile actelor normative in vigoare si va contine in mod obligatoriu urmatoarele:

— Denumirea produsului

— Codul produsului

— Numele si adresa producatorului

— Volumul produsului

— Numarul lotului de fabricatie

— Data de expirare

— Conditii de stocare

— Marcajul CE

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Transportul produselor se va asigura de catre furnizor fiind inclus in pretul ofertat si se va efectua cu mijloace de transport adecvate.Ofertantul asigura conditii de depozitare si manipulare a produselor in conformitate cu instructiunile impuse de catre producator, pana la receptive. Ofertantul raspunde de orice pierdere, deteriorare sau alte evenimente in cursul transportului.

Documente de insotire ale produselor sunt urmatoarele:

— factura fiscala

— aviz de expeditie

— certificatul de conformitate si calitate CE

— fise tehnice de securitate

— prospect in limba romana

— copia formularului de comanda

Recepţia cantitativă şi calitativă a produsului se face la destinatia finala, respectiv Spitalul Municipal Campina.

În cazul constatării unor lipsuri cantitative sau diferenţe calitative, beneficiarul are drep... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 431 847.70 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 44
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 44
II.2)Description
II.2.1)Title:

REACTIVI PENTRU DETERMINARE CANTITATIVA A MARKERILOR CARDIACI, COMPATIBILI CU ANALIZORUL FIA 8000

Lot No: 42
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696200 Blood-testing reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

TROPONINA

TESTE RAPIDE D-DIMERI

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 42 500.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

REACTIVI, CONTROALE SI CALIBRATORI COMPATIBILI CU ANALIZORUL ILAB ARIES -BIOCHIMIE SERICA

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1.GLUCOZA(oxidase)(COLORIMETRIC)PENTRU SER,PLASMA SI URINA, 95ML

2.UREE NITROGEN (UREASE) (END POINT- enzimatica UV, ureaza/GLDH) PENTRU SER, SI URINA,100ml

3.CREATININA(JAFFE) (fixed time) PENTRU SER SI URINA,1*20ML+1*20ML

4.TGO(IFCC-WITHOUT PYRIDOXAL PHOSPHAT) (CINETIC), 2*48ML+1*24ML

5.TGP (IFCC-WITHOUT PYRIDOXAL PHOSPHAT) (CINETIC)2*48ML+1*24ML

6.FOSFATAZA ALCALINA(DIETHANOLAMINE BUFFER)(CINETIC-DEA,1*10ML+1*10ML

7.GAMA GT(CINETIC-SZASZ/IFCC),1*40ML+1*10ML

8.BILIRUBINA TOTALA(DIAZOTED-SULFANILIC) (COLORIMETRIC)(metodaJendrassik-Grof/modificata), 1*100ML+1* 74ML

9.BILIRUBINA DIRECTA(DIAZOTED-SULFANILIC) (COLORIMETRIC),1*90ML+1*74ML

10.ALFA AMILAZA(DIRECTA-SUBSTRATE CINETIC) PENTRU SER PLASMA SI URINA(CNP-G3),1* 20ML

11.ACID URIC(URICASE/PEROXIDASE) (COLORIMETRIC) PENTRU SER PLASMA SI URINA, 1*50ML

12.LDH(PYRUVAT) (CINETIC),3*24ML+2*9ML

13.MAGNEZIU(GLUCOKINASE,ATP,G-6-PDH) (ENZIMATIC), 2*10ML+1*5ML

14.PROTEINE TOTALE(BIURET-modificata)(COLORIMETRIC),1*100ML

15.TRIGLICERIDE(GLYCERO PHOSPHATE OXYDASE /PEROXYDASE)(COLORIMETRIC), 1*100ML

16.CHOLESTEROL(OXIDASE/PEROXIDASE) (COLORIMETRIC),1*50ML

17.HDL CHOLESTEROL(metoda directa cu anticorpi anti B-lipoproteine)), 1*60ML+1*20ML

18.FIER(FERENE)(COLORIMETRIC)2*90ML+1*15ML

19.CALCIU(END POINT)(O-CRESOPHTALEIN)COMPLEXONE) PENTRU SER PLASMA SI URINA, 1*100ML+1*100ML

20.CK MB(IMUNOINHIBITIE) (CINETIC), 1*10ML+1*2.5ML

21.CK-NAC(IFCC)(CINETIC0), 2*24ML+1*12ML

22.CONTROL NORMAL BIOCHIMIE SERICA,5ML

23.CONTROL PATOLOGIC(HIGH)BIOCHIMIE SERICA,5ML

24.CALIBRATOR BIOCHIMIE SERICA,5ML

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 555 168.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

REACTIVI IMUNOLOGIE DETERMINARE CANTITATIVA(COMPATIBILI CU ANALIZORUL AUTOMAT DE BIOCHIMIE KONELAB20i /60 i SI ANALIZORUL ILAB ARIES)

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696400 Isotopic reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1.ASLO-LATEX/DETERMINARE CANTITATIVA-COMPATIBIL CU ANALIZOARELE: KONELAB 20i/60i, ILAB ARIES

2.CRP-LATEX/DETERMINARE CANTITATIVA-COMPATIBIL CU ANALIZOARELE: KONELAB 20i/60i, ILAB ARIES

3.CALIBRATOR ASLO(DETERMINARE CANTITATIVA)

4.CALIBRATOR CRP(DETERMINARE CANTITATIVA)

5.CONTROL NORMAL(ASLO, CRP,FR) (DETERMINARE CANTITATIVA)

6.CONTROL PATOLOGIC(ASLO, CRP,FR)(DETERMINARE CANTITATIVA)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 37 484.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

TRUSA RAPIDA PENTRU IDENTIFICAREA STREPTOCOCILOR DE GRUP A,B,C,D,F,G

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141625 Diagnostic kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

TRUSA RAPIDA PENTRU IDENTIFICAREA STREPTOCOCILOR DE GRUP A,B,C,D,F,G

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 15 600.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

REACTIVI,PLASMA DE CONTROL,PLASMA DE REFERINTA PENTRU COAGULARE COMPATIBILI CU ANALIZORUL SEMIAUTOMAT DE COAGULARE THROMBOTIMER

Lot No: 34
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696100 Blood-grouping reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1 TROMBOPLASTINA CALCICA,10ML(Stabilitate dupa reconstituire: 5 zile la 2-8oC sau 4 saptamani la -20ºC.)

2 BOVINE THROMBINsau HUMAN THROMBIN, 2ML(Stabilitate dupa reconstituire: 5 zile la 2-8oC sau 4 saptamani la -20ºC.)100NIHUnits/ml

3 IMIDAZOL BUFFER SALINE(pentru dilutia plasmei –determinare fibrinogen)

4 APTT,

5 CACL2-0.02M,/l

6 PLASMA CONTROL COAGULARE NORMAL(Stabilitate dupa reconstituire: 5 zile la 2-8oC sau 4 saptamani la -20ºC.),1ml

7 PLASMA CONTROL COAGULARE PATOLOGIC(Stabilitate dupa reconstituire: 5 zile la 2-8oC sau 4 saptamani la -20ºC.),1ml

8 PLASMA DE REFERINTA(Stabilitate dupa reconstituire: 5 zile la 2-8oC sau 4 saptamani la -20ºC.),1ml

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 81 972.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

MICROCOMPRIMATE –ANTIBIOTICE SI FUNGICIDE

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33698100 Microbiological cultures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1 AMIKACIN 30 mcg,

2 AMOXYCILLIN 30 mcg

3 AMPICILLIN 10 mcg

4 AMPICILLIN/SULBACTAM 20 mcg

5 AMOXICILLIN/ACID CLAVULANIC 10 mcg

6 AZITHROMYCIN 15 mcg

7 BACITRACINA 0.04 mcg

8 CEFACLOR 30 mcg

9 CEFEPIME 30 mcg

10 CEFOPERAZONE 75 mcg

11 CEFOTAXIME 30 mcg

12 CEFOXITIN 30 mcg

13 CEFTAZIDIME 30 mcg

14 CEFTIBUTEN 30 mcg

15 CEFTRIAXONE 30 mcg

16 CEFUROXIME 30 mcg

17 CEFAZOLIN 30 mcg

18 CEFOPERAZONE SULBACTAM 75/30 mcg

19 CIPROFLOXACIN 5 mcg

20 CLARITHROMYCIN 15 mcg

21 CLINDAMYCIN 2 mcg

22 COLISTIN SULFAT 10 mcg

23 DOXYCYCLINE 30 mcg

24 ERYTHROMYCIN 15 mcg

25 GENTAMICIN 10 mcg

26 IMIPENEM 10 mcg

27 FOSFOMICIN TROMETAMOL 200 mcg

28 MEROPENEM 10 mcg

29 NALIDIXIC ACID 30 mcg

30 LINEZOLID 30 mcg

31 NORFLOXACIN 10 mcg

32 OFLOXACIN 5 mcg

33 OXACILLIN 1 mcg

34 PENICILINA G 10 UNITS 10 mcg

35 PIPERACILLIN 100 mcg

36 CEFTAROLIN 30 mcg

37 TRIMETHROPRIM / SULPHAMETHOXAZOLE 1.25/ 23.75

38 TETRACYCLINE 30 mcg

39 TICARCILLIN 75 mcg

40 TOBRAMYCIN 10 mcg

41 VANCOMYCIN 30 mcg

42 FURAZOLIDONE 50 mcg

43 CEPHALEXIN 30 mcg

44 OPTOCHIN 5microgr

45 LEVOFLOXACIN 1mcg, 5mcg

46 CEFIXIM 5mcg,10mcg,15mcg

47 NITROFURANTOINA 300mcg,

48 PIPERACILINA TAZOBACTAM, 100/10mcg

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 12 895.20 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

KIT REACTIVI SI CONTROALE PENTRU ANALIZORUL AUTOMAT DE ELECTROFOREZA SAIO SYMPLI

Lot No: 30
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696600 Reagents for electrophoresis
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1.KIT COMPLET REACTIVI PENTRU ANALIZORUL AUTOMAT DE ELECTROFOREZA SAIO SYMPLI(400teste)

2.CONTROL NORMAL ELECTROFOREZA,5ML

3.CONTROL PATOLOGIC ELECTROFOREZA,5ML

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 18 792.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

TESTE HEMOGLOBINA GLICOZILATA-COMPATIBILE CU ANALIZORUL CLOVER SELF HBA1C

Lot No: 40
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141625 Diagnostic kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1 CARTUS DETERMINARE HEMOGLOBINA GLICOZILATA

2 CARTUS VERIFICARE ZILNICA

3 CARTUS VERIFICARE LUNARA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 55 800.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

SUBSTANTE PENTRU DETERMINARE GRUPE DE SANGE

Lot No: 41
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696100 Blood-grouping reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

PAPAINA LIOFILIZATA, 10ml

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 976.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

DECALCIFIANT PENTRU HISTOLOGIE

Lot No: 39
II.2.2)Additional CPV code(s)
24327000 Miscellaneous organic chemicals
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1.OSTEODEC

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 440.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

SOLUTII PENTRU SPALAREA ANALIZORULUI AUTOMAT DE BIOCHIMIE –ILAB ARIES

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696300 Chemical reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1.PROBE RINSE (contine surfactant neionici si etanol),

2.CUVETTE CLEANING(contine surfactant neionici si agenti de alcalinizanti)

3.ACID CUVETTE CLEANER(contine surfactant neionic si acizi organici)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 92 170.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

REACTIVI PENTRU DETERMINAREA GRUPELOR DE SANGE, ERITROCITE TEST, CONTROL RH NEGATIV

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696100 Blood-grouping reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1.SER GRUPE SANGUINE ANTI- A,10ML

2.SER GRUPE SANGUINE ANTI-B,10ML

3.SER GRUPE SANGUINE ANTI-AB,10ML

4.SER GRUPE SANGUINE ANTI-D,10ML

5.CONTROL RH NEGATIV, 10ML

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 12 722.50 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

SERURI AGLUTINANTE(BIO-RAD

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
33651510 Antisera
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1 SER POLIVALENT ANTI SHIGELLA BOYDII (C1+C2+C3)3X2ML

2 SER POLIVALENT ANTI SHIGELLA DYSENTERIAE A1+A2,2X2ML

3 SER POLIVALENT ANTI SHIGELLA FLEXNERI,2ML

4 SER POLIVALENT ANTI S6HIGELLA SONNEI, 2ML

5 SER MONOVALENT ANTI SHIGELLA DIZENTERIAE,2ML

6 SER POLIVALENT,,O” ANTI SALMONELLA-(A,B,D,E,L),3ML

7 SER POLIVALENT,,O” ANTI SALMONELLA-(C,F,G,H),3ML

8 SER AGLUTINANT ANTI YERSINIA 0:3,2ML

9 SER AGLUTINANT ANTI YERSINIA 0:9, 2ML

10 SER AGLUTINANT POLYVALENT ANTI E. COLI (Nonavalent),3ML

11 SER AGLUTINANT ANTI E.COLI MONOVALENT E.COLI 0111, 3ML

12 SER AGLUTINANT ANTI E.COLI MONOVALENT E.COLI 055, 3ML

13 SER AGLUTINANT ANTI E.COLI MONOVALENT E.COLI 026, 3ML

14 SER AGLUTINANT ANTI E.COLI MONOVALENT E.COLI 086, 3ML

15 SER AGLUTINANT ANTI E.COLI MONOVALENT E.COLI 0119, 3ML

16 S18ER AGLUTINANT ANTI E.COLI MONOVALENT E.COLI 0127, 3ML

17 SER AGLUTINANT ANTI E.COLI MONOVALENT E.COLI 0125, 3ML

18 SER AGLUTINANT ANTI E.COLI MONOVALENT E.COLI 0126, 3ML

19 SER AGLUTINANT ANTI E.COLI MONOVALENT E.COLI 0128, 3ML

20 SER AGLUTINANT ANTI E.COLI MONOVALENT E.COLI 124, 3ML

21 SER AGLUTINANT ANTI E.COLI MONOVALENT E.COLI 0114, 3ML

22 SER AGLUTINANT ANTI E.COLI MONOVALENT E.COLI 0142, 3ML

23 SER AGLUTINANT ANTI VIBRION HOLERIC 0:1, 1ML

24 SER AGLUTINANT ANTI E. COLI ENTEROHEMORAGIC(EHEC) O 157:H 7

25 ANTISER SALMONELLA Vi, 3ML

26 ANTISER SALMONELLA O:4,5, 3ML

27 ANTISER SALMONELLA O:6,14,24, 3ML

28 ANTISER SALMONELLA O:3,10,15, 3ML

29 ANTISER SALMONELLA O:1,2, 3ML

30 ANTISER SALMONELLA CO:6,7,8-GRUP C, 3ML

31 SALMONELLA MONOVALENT O:11-GRUP F, 3ML

32 ANTISER SALMONELLA O:13,22,23-GRUP G, 3ML

33 ANTISER SALMONELLA D:9, 3ML

34 ANTISER SALMONELLA MONOVALENT O:1,3,9, 3ML

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 39 346.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

REACTIVI,CALIBRATORI SI CONTROALE DE HEMATOLOGIE COMPATIBILI CU ANALIZORUL AUTOMAT BECKMAN COULTER AC.T 5DIFF CP (pentru probe de singe uman)

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696800 X-ray contrast media
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1.DILUENT 5 DIFF, 20L/FLACON,20L

2.LYSE WBC 5 DIFF, 1L/FLACON, 1L

3.LYSE HGB 5 DIFF, 400ML/FLACON,400ML

4.CLEANER RINSE 5 DIFF, 1L

5.EO LYSE FIX 5 DIFF, 1L

6.SANGE DE CONTROL 5 DIFF, 3 NIVELE 3X5ML

7.SANGE DE CALIBRARE, 2ML

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 86 380.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

BENZI REACTIVE

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124131 Reagent strips
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1 BENZI- PENTRU REACTIA OXIDAZEI

2 BENZI INDOL

3 INDOL REAGENT, 1FL (min 350 determinari)

4 ONP Multifunctional,50 stripuri/FL

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 156.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

REACTIVI,CONTROALE SI SOLUTII DE SPALARE COMPATIBILI CU ANALIZORUL DE ELECTROLOTI DIAMOND SMART LYTE

Lot No: 29
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696200 Blood-testing reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1.FLUID PACK(DIAMOND DIAGNOSTICS)

2.ELECTRODE CONDITIONING SOLUTION(DIAMOND DIAGNOSTICS).,100ML

3.ISE CLEANING SOLUTION(DIAMOND DIAGNOSTICS).,100ML

4.MISSION CONTROL(DIAMOND DIAGNOSTICS

KIT-30FIOLE1.8ML:

— NIVEL 1-10FIOLE *1.8ML

— NIVEL2-10FIOLE *1.8ML,

— NIVEL3-10FIOLE*1.8ML

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 37 196.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

8 PLASMA DE REFERINTA(Stabilitate dupa reconstituire: 5 zile la 2-8oC sau 4 saptamani la -20ºC.),1ml

Lot No: 35
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696200 Blood-testing reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1.HEMATOXILINA MAYER

2.HEMATOXILINA HARIS

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 280.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

REACTIVI SEROLOGIE (TESTE RAPIDE –CASETE)

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141625 Diagnostic kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1 TESTE RAPIDE AG HBS(CASETE)

2 TESTE RAPIDE AC HCV(CASETE)

3 TESTE RAPIDE ANTI HIV(1+2)(CASETE)

4 TESTE RAPIDE TROPONINA I(CASETE)

5 TESTE RAPIDE DE SARCINA(CASETA)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 43 300.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

TESTE RAPIDE(CASETE)

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141625 Diagnostic kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1.CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A+B+GDH

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 17 280.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

COLORANTI SI PIGMENTI

Lot No: 33
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696300 Chemical reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1 KIT PENTRU NUMARARE RETICULOCITE(Substanta de colorare sa fie portionata in tuburi individuale pentru fiecare test)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 416.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

SUBSTANTE COLORANTE

Lot No: 44
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696300 Chemical reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1.KIT PAS(ACID PERIODIC SCHIFF) PENTRU HISTOLOGIE

2.ALCIAN BLUE SOLUTION

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 688.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

SUBSTANTE CHIMICE

Lot No: 36
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696300 Chemical reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1 SOLUTIE GIEMSA

2 ORANGE G

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 200.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

COLORANTI

Lot No: 37
II.2.2)Additional CPV code(s)
24224000 Colouring matter
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1 MAY GRUNWALD

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 624.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

SOLUTIE MICROSCOPIE

Lot No: 38
II.2.2)Additional CPV code(s)
24200000 Dyes and pigments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1.EOZINA 1 %

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 480.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

MEDII DE CULTURA (placi turnate)

Lot No: 43
II.2.2)Additional CPV code(s)
24931250 Culture medium
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1 AGAR COLUMBIA cu 5 % sange de berbec, 10 placi x18 ml/pachet

2 MEDIU AABTL, 10 placi x18ml/pachet

3 BULION SIMPLU, mediu lichid tub 1x7 ml

4 MEDIU TSB, mediu lichid tub 1x7 ml

5 GELOZA SANGE,10 placi x18ml/pachet

6 MRSA-SELECT II, 20 placi x90 mm/pachet

7 MUELLER HINTON cu 5 % sange de berbec,10 placi x18 mm/pachet

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 33 620.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

REACTIVI, CONTROALE SI CALIBRATORI COMPATIBILI CU ANALIZORUL KONELAB 20 i/60i -BIOCHIMIE SERICA

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA, B-dul CAROL I, Nr. 117

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caiet sarcini si anexa la caietul de sarcini

1 GLUCOZA(GOD-PAP) COLORIMETRIC)PENTRU SER

2 UREE/BUN-UV(UREASE) (CINETIC) PENTRU SER SI URINA

3 CREATININA(JAFFE) (fixed time) PENTRU SER SI URINA

4 TGO(IFCC-WITHOUT PYRIDOXAL PHOSPHAT) (CINETIC)

5 TGP (IFCC-WITHOUT PYRIDOXAL PHOSPHAT) (CINETIC)

6 FOSFATAZA ALCALINA(DIETHANOLAMINE BUFFER)(CINETIC-DEA)

7 GAMA GT(IFCC) (CINETIC)

8 BILIRUBINA TOTALA(DIAZOTED-SULFANILIC) (COLORIMETRIC)

9 BILIRUBINA DIRECTA(DIAZOTED-SULFANILIC) (COLORIMETRIC)

10 ALFA AMILAZA(DIRECTA-SUBSTRATE) (CINETIC) PENTRU SER PLASMA SI URINA(CNP-G3)

11 ACID URIC(URICASE/PEROXIDASE) (COLORIMETRIC) PENTRU SER PLASMA SI URINA

12 LDH(PYRUVAT) (CINETIC)

13 MAGNEZIU(XYLIDIL-BLUE)(COLORIMETRIC)

14 PROTEINE TOTAL(BIURET)E(COLORIMETRIC)

15 TRIGLICERIDE(GLYCERO PHOSPHATE OXYDASE /PEROXYDASE)(COLORIMETRIC)

16 COLESTEROL(OXIDASE/PEROXIDASE) (COLORIMETRIC)

17 HDL CHOLESTEROL (DIRECT-DETERGENT)

18 FIER(FERROZINE)) (COLORIMETRIC)

19 CALCIU(ARSENAZO) PENTRU SER PLASMA SI URINA

20 CK MB(IMUNOINHIBITIE) (CINETIC)

21 CK-NAC(IFCC)(CINETIC)

22 REZERVA ALCALINA(PHOSPHOENOLPYRUVAT CARBOXYLASE/MALATE DEHYDROGENASE)

23 CONTROL NORMAL BIOCHIMIE SERICA,

24 CONTROL PATOLOGIC(HIGH)BIOCHIMIE SERICA,

25 CALIBRATOR BIOCHIMIE SERICA,

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 76 564.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

TRUSA DETERMINARE COAGULAZE STAFILOCOCICE

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1 TRUSA DETERMINARE COAGULAZE STAFILOCOCICE(50teste/KIT)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 960.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

IMUNOPLACI-DIFUZIE RADIALA(C3,C4) SI CONTROALE

Lot No: 23
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141625 Diagnostic kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1 IMUNOPLACI-DIFUZIE RADIALA-C3(15POZITII)

2 IMUNOPLACI-DIFUZIE RADIALA-C4(15POZITII)

3 CONTROL NORMAL-IMUNOLOGIE (C3,C4)-METODA IMUNODIFUZIE RADIALA 0.5ML

4 CONTROL PATOLOGIC--IMUNOLOGIE (C3,C4)-METODA IMUNODIFUZIE RADIALA, 0.5 ML

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 8 160.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

SOLUTIE SI SUBSTANTA CHIMICA

Lot No: 27
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696300 Chemical reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1.ACID ACETIC GLACIAL,1L

2.CLORURA DE SODIU NaCl,1KG

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 372.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

COLORANTI HEMATOLOGIE

Lot No: 32
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696300 Chemical reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1 COLORANTI GIEMSA–KIT COMPLET(4X250ML)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 680.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ETALON Mc Farland(pentru inocul antibiograma)

Lot No: 24
II.2.2)Additional CPV code(s)
33698100 Microbiological cultures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1 ETALON Mc Farland(pentru inocul antibiograma), 0.5-FLACON 10ML

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 440.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ERITROCITE TEST

Lot No: 26
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696100 Blood-grouping reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1 SET ERITROCITE TEST(GRUP O;A1;A2;B)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 27 500.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

STRIPURI SI CONTROALE INTERNE URINA, COMPATIBILI CU CITITORUL DIRUI- H 100

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696700 Urological reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1.STRIPURI URINA,10-11 parametrii(100)

2.URINA DE CONTROL NORMAL (CALITATIVA PT STRIPURI),10ML

3.URINA DE CONTROL PATOLOGIC(CALITATIVA PT STRIPURI),10ML

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 9 960.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

REACTIVI IMUNOLOGIE- DETERMINARE SEMICANTITATIVA

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696400 Isotopic reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1 FACTOR REUMATOID –LATEX

2 ASLO-LATEX

3 CRP-LATEX

4 VDRL/RPR CARBON ANTIGEN

5 TPHA

Kiturile sa contina obligatoriu control pozitiv si negativ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 708.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

TESTE RAPIDE HELICOBACTER PYLORI-CASETE

Lot No: 28
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141625 Diagnostic kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1 TESTE RAPIDE ANTICORPI HELICOBACTER PYLORI-CASETE

2 HELICOBACTER PYLORI- ANTIGEN /TEST RAPID DIN FECALE- CASETE

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 600.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

CARDURI IDENTIFICARE GRUPE DE SANGE

Lot No: 25
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124131 Reagent strips
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1 SERAFOL ABO+D

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

REACTIVI IMUNOLOGIE DETERMINARE CANTITATIVA COMPATIBILI CU ANALIZORUL AUTOMAT DE IMUNOLOGIE MINDRAY CL 1200i

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1.FT4

2.TSH

3.Total beta HCG

4.PSA total

5.FT4 Calibrator

6.TSH Calibrator

7.TPSA Calibrator

8.Total beta –HCG Calibrator

9.Thyroid Function Multi Control LOW

10.Thyroid Function Multi Control HIGH

11.Tumor Marker Multi Control LOW

12.Tumor Marker Multi Control HIGH

13.Reproductiv Multi Control LOW

14.Reproductiv Multi Control HIGH

15.Substrat Solution

16.Wash Buffer

17.CD 80 Detergent

18.SARS-COV-2 Anticorpi IGM(CLIA) 2x50 teste, calibrator inclus

19.SARS-COV-2 Anticorpi IGg(CLIA) 2x50 teste, calibrator inclus

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 433 836.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

TRUSE DE DIAGNOSTICARE(CASETE)

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33651510 Antisera
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1.IMUNOCARD STAT/EHEC-CASETE(test rapid pentru TOXINA 1si 2 E. coli enterohemoragic(EHEC)din materii fecale

2.COMBOTEST(TESTE RAPIDE PENTRU DEPISTAREA ROTAVIRUS SI ADENOVIRUS)-CASETE din materii fecale

3.CHOLERA O1/O139 TEST CASETTE (TESTE RAPIDE PENTRU DEPISTAREA CHOLEREI)- CASETE din materii fecale

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 19 212.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

MEDII DE CULTURA

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
24931250 Culture medium
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1 AGAR NUTRITIV(NUTRIENT AGAR),500 grame/flacon

2 MAC CONKEY BROTH-KIT(20FLACOANE /5ml)

3 SABOURAUD AGAR CU CLORAMFENICOL 500 grame/flacon

4 UREE 40 %(flacoane 5 ml)

5 BILE ESCULIN AGAR,500 grame/flacon

6 SIMMONS CITRATE AGAR,500 grame/flacon

7 MANITOL SALT AGAR (CHAPMANN AGAR),,500 grame/flacon

8 TRIPLE SUGAR IRON AGAR(TSI),,500 grame/flacon

9 MIU(UREEA AGAR BASE),,500 grame/flacon

10 SABOURAUD DEXTROSE AGAR,,500 grame/flacon

11 BULION CU SELENIT ACID DE SODIU,,500 grame/flacon

12 SALMONELA SHIGELLA AGAR,,500 grame/flacon

13 COLUMBIA AGAR BASE,,500 grame/flacon

14 BULION NUTRITIV,,500 grame/flacon(NUTRIENT BROTH)

15 MULLER HINTON AGAR,,500 grame/flacon

16 CLED AGAR,,500 grame/flacon

17 LEVIN(EOSIN METYLEN BLUE AGAR),,500 grame/flacon

18 ADCL,500 grame/flacon

19 BILE SALT AGAR(BSA),500 grame/flacon

20 MOTILITY INDOLE LYSINE (MILF),,500 grame/flacon

21 MacConkey SORBITOL AGAR BASE,,500 grame/flacon

22 ALBASTRU DE METILEN(IMPACHETARE 250ML)

23 APA PEPTONATA ALCALINA,,500 grame/flacon

24 KIT PENTRU COLORATIA GRAM (FUCSINA, VIOLET DE GENTIANA, ALCOOL+ACETONA, LUGOL)(IMPACHETARE 5X250ML/FLACON)

25 HEKTOEN ENTERIC AGAR,500grame/flacon

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 36 428.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

BULION PENTRU HEMOCULTURI

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
24931250 Culture medium
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1 BULION PENTRU HEMOCULTURI AEROBE(ADULTI), 80ml

2 BULION PENTRU HEMOCULTURI AEROBE(PEDIATRIE), 40ml

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 216.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

REACTIVI,PLASMA DE CONTROL,PLASMA DE REFERINTA PENTRU COAGULARE- COMPATIBILI CU ANALIZORUL AUTOMAT DE COAGULARE ACL 7000

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696100 Blood-grouping reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1.PLASMA CONTROL COAGULARE PATOLOGIC LOW(Stabilitate dupa reconstituire: 5 zile la 2-8oC sau 4 saptamani la -20ºC.),1ml

2.PLASMA CONTROL COAGULARE NORMAL(Stabilitate dupa reconstituire: 5 zile la 2-8oC sau 4 saptamani la -20ºC.),1ml

3.PLASMA CONTROL COAGULARE PATOLOGIC HIGH(Stabilitate dupa reconstituire: 5 zile la 2-8oC sau 4 saptamani la -20ºC.),1ml

4.PLASMA DE REFERINTA(Stabilitate dupa reconstituire: 5 zile la 2-8oC sau 4 saptamani la -20ºC.),1ml

5.REFERANCE EMULSION,500ML

6.REACTIV PT-FIBRINOGEN (pentru determinare INRsi fibrinogen)(THROMBOPLASTIN+BUFFER)(Stabilitate dupa reconstituire: 5 zile la 2-8oC, 1*8ML+1*8ML

7.REACTIV APTT-SP(liquid)+CaCl2, 1*9ML+1*8ML

8.BOVINE THROMBIN sau HUMAN THROMBIN, 2ML(Stabilitate dupa reconstituire: 5 zile la 2-8oC sau 4 saptamani la-20ºC.)Concentratie 35UNIH/ml, 2ML

9.FACTOR DILUENT-Pentru dilutia plasmei (determinare fibrinogen)/solutie salina, 100ML

10.CLEANING-REAGENT -SOLUTIE PENTRU SPALARE ANALIZOR DE COAGULARE ACL 7000, 100ML

11.CLEANING AGENT, 100ML

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 294 108.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

TULPINI DE REFERINTA

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
33698100 Microbiological cultures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1 ESCHERICHIA COLI 25922(FLACOANE CU 10MICROCOMPRIMATE LIOFILIZATE)

2 PSEUDOMONAS AERUGINOSA 27853(FLACOANE CU 10MICROCOMPRIMATE LIOFILIZATE)

3 STAPHYLOCOCCUS AUREUS 25923(FLACOANE CU 10MICROCOMPRIMATE LIOFILIZATE)

4 SALMONELLA TYPHI sv enteridis ATCC13076(FLACOANE CU 10MICROCOMPRIMATE LIOFILIZATE)

5 CANDIDA ALBICANS ATCC 10231(FLACOANE CU 10MICROCOMPRIMATE LIOFILIZATE)

6 STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ATCC 49619(FLACOANE CU 10MICROCOMPRIMATE LIOFILIZATE)

TERMENUL DE VALABILITATE MINIM 1 AN

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 200.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

REACTIVI COMPATIBILI CU ANALIZORUL BC6800

Lot No: 31
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696200 Blood-testing reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1 DS DILUENT, 20L

2 LD LYSE, 1L

3 LB LYSE, 1L

4 LH LYSE, 1L

5 FD DYE, 12ML

6 PROBE CLEANSER, 50ML

7 CBC-XE-H CONTROL, 4.5ML

8 CBC-XE-L CONTROL, 4.5ML

9 CBC-XE-N CONTROL, 4.5ML

10 CALIBRATOR CELULAR,4.5ML

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 276 418.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

CALIBRATORI SI SERURI DE CONTROL COMPATIBILI CU ANALIZORUL KONELAB 20i/60i

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696200 Blood-testing reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

II.2.4)Description of the procurement:

1.CALIBRATOR REZERVA ALCALINA,5ML

2.SER CONTROL NORMAL REZERVA ALCALINA,5ML

3.SER CONTROL PATOLOGIC REZERVA ALCALINA,5ML

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58, 59, 60 din Legea 98/2016. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa indice si sa dovedeasca, daca au informatii cu caracter confidential in propunerea tehnica, elementele din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost, in acord cu dispozitiile art. 57 din Legea 98/2016 si cele ale art. 123 din HG 395/2016 precum si a celorlalte prevederi ce fac vorbire despre Sistemul Electronic de Achizitii Publice confidentialitatea documentelor. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa si se va prezenta DUAE de catre ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; d) alte documente edificatoare, dupa caz. Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca lipsa datoriilor restante catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducere autorizata a acestora in limba romana. odalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul Autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea,derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: dr. Tiu Calin- Iulian - manager, ec. Burchiu Eugenia - director economic, ing. Mihalache Amalia - sef birou achizitii, Visan Larisa Andreea- consilier juridic, Sava Elena-Camelia - economist, Daniela Alexandra Gheorghiu - sef laborator analize medicale, Adriana Manta- sef laborator anatomie patologica, as. Zecheru Raluca - asistent medical.

1.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise în tara de rezidenta, sa fie prezentat numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Documentele se vor semna cu semnatura electronica extinsa si se vor posta in SICAP.

2. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina aviz emis de MS conform titlului XIX " Dispozitive medicale" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate, art. 889 alin.

(1). Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv avizul emis de MS sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, sa fie prezentat numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Documentele se vor semna cu semnatura electronica extinsa si se vor posta in SICAP.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4,40,41,42,43,44,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Experienţa similară. Lista cu principalele furnizari similare (conform art. 179 lit. b din Legea 98/2016 si conform art. 2 (8), (9) din instructiunea nr. 2/27.04.2017), din care sa rezulte ca in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, au fost furizate produse similare in valoare CUMULATA cel putin valoarea maxima a unui contract subsecvent (conform anexa nr. 1 la caiet sarcini), la nivelul unuia sau mai multor contracte. Cerinta este formulata in temeiul art. 179 litera b) din legea 98/ 2016 privind achizitiile publice. La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta contracte de furnizare si/sau procese verbale de receptie a produselor, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Nota: Prin produse similare se intelege produse asemanatoare de tipul/natura, cat si din punctul de vedere al rezultatului sau functionalitatii urmarite prin scopul contractului, cu cele supuse obiectului achizitiei, ai caror beneficiari sunt autoritati contractante sau clienti privati. Se vor lua in considerare si contracte avand ca obiect furnizarea de produse similare, semnate / incheiate/incepute chiar si inainte de perioada specificata, dar derulate in aceasta perioada, din care sa reiasa ca respectivele produse au fost furnizate beneficiarilor. Nu se iau in considerare contractele aflate in derulare si nereceptionate deloc la data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul legal de a verifica informatiile direct la beneficiarii finali ai contractelor de furnizare, prezentate. In acest sens, tertii sustinatori vor depune informatiile de interes, prin DUAE. In cazul asocierii, ofertantul are posibilitatea de a indeplini cerinta privind experienta similara prin cumularea experientei individuale sau comune,prezentata de toti membrii grupului. In acest sens, toti membrii grupului vor depune informatiile de interes, prin DUAE.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe primul/ primele _ x _ locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării; - recomandări; - alte documente echivalente.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/04/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/07/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/04/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Nota-In cazul in care in urma aplicarii procedurii de atribuire"pretul cel mai scazut", avem doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, se va solicita ofertantilor care au oferit pret egal, sa depuna o noua oferta in SEAP.

DUAE va fi configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP iar raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate in SEAP in mod direct, conform Notificarii ANAP din 08 Aprilie 2019 privind utilizarea DUAE prin procedurile desfasurate exclusiv prin mijloace electronice.

Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator. În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral acordul cadru inainte de termen in cazul in care Ministerul Sanatatii desemnat ca unitate centralizata de achizitii, va incheia in baza OUG> nr. 71/2012 acorduri cadru avand ca obiect produsele din prezenta procedura.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Spitalul Municipal Câmpina – Birou juridic
Postal address: Bulevardul Carol I nr. 117
Town: Câmpina
Postal code: 105600
Country: Romania
E-mail: achizitii@spitalcampina.ro
Telephone: +40 244335989
Fax: +40 244335989
Internet address: http://www.spitalcampina.ro/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/03/2021