Services - 120500-2022

07/03/2022    S46

Netherlands-Breukelen: Computer network services

2022/S 046-120500

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 017-041067)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland p/a Holland Tender Partners
National registration number: 452112899
Postal address: Stinzenlaan Zuid 219, ter attentie van dhr. M. Veenstra
Town: Breukelen
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3621 TC
Country: Netherlands
Contact person: Marc Veenstra
E-mail: meveenstra@casema.nl
Telephone: +31 613133530
Internet address(es):
Main address: http://www.bsgr.nl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

'ICT-infrastructuur, ICT-werkplekken (hardware en software), hosting en dienstverlening'

Reference number: MV.BSGR/ICT.04.03.2022
II.1.2)Main CPV code
72700000 Computer network services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Deze Europese aanbesteding betreft de uitvraag voor de levering van ICT-hardware voor werkplekken en de ICT-netwerkinfrastructuur. Daarnaast betreft de aanbesteding de levering en installatie van software voor kantoorautomatisering, de hosting van kantoorapplicaties, de implementaties van de werkplekken en migratiewerkzaamheden t.b.v de huidige applicaties. De dienstverlening bestaat daarnaast uit opleidingen voor gebruikers en een servicedesk. Zie voor de uitgebreide omschrijving de aanbestedingsleidraad

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/03/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 017-041067

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.7)
Place of text to be modified: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Instead of:

Aanvang: 01-06-2022

Einde: 01-06-2027

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Aantal mogelijke verlengingen: 2. Geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten (vanaf de gunning van de opdracht) : 24 maanden.

Read:

Aanvang: 01-02-2022

Einde: 01-12-2027

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Aantal mogelijke verlengingen: 2. Geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten (vanaf de gunning van de opdracht) : 24 maanden.

Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Instead of:
Date: 04/03/2022
Local time: 13:00
Read:
Date: 25/03/2022
Local time: 15:55
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Instead of:

Datum: 04-03-2022

Plaatselijke tijd: 13:05

Read:

Datum: 25-03-2022

Plaatselijke tijd: 16:00

VII.2)Other additional information: