Szolgáltatások - 12074-2016

Normál nézet megjelenítése

14/01/2016    S9

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások

2016/S 009-012074

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: AK22423
Postai cím: Kossuth Lajos tér 2–4.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési és Szakmai Felügyeleti Főosztály
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 18962486
Fax: +36 17950833

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: kormányzati kommunikációs feladatok ellátása
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen

Hivatalos név: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK00149
Postai cím: Váci út 45/B
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási keretszerződés – médiavásárlási és médiatervezési szolgáltatások/2015.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 13: Reklámszolgáltatások
A teljesítés helye: Magyarország.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása

II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások, 79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások, 79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 150 000 000 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
1. Ellenszolgáltatás a médiavásárlás tekintetében. Súlyszám 40
2. Ellenszolgáltatás a kreatív gyártás tekintetében. Súlyszám 20
3. Késedelmi kötbér mértéke (min. 1 %, max. 2 %). Súlyszám 1
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 162-296894 22.8.2015

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés – médiavásárlási és médiatervezési szolgáltatások/2015
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
4.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
Postai cím: Szentendrei út 95. 8. ép. mfszt. 62.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 150 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 150 000 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
Nyertes ajánlattevő: mikrovállalkozás.
Ajánlattevők:
1.) Ajánlattevő neve: Network 360 Reklámügynökség Kft., ajánlattevő székhelye: 1016 Budapest, Lisznyai u. 38.
2.) MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft., 1033 Budapest, Szentendrei út 95. 8. ép. mfszt. 62.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § (3)–(4)bekezdésének megfelelően.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
13.1.2016