Építési beruházás - 120924-2018

20/03/2018    S55    - - Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése

2018/S 055-120924

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.
AK23566
Mechwart liget 1.
Budapest
1024
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kabai Ferenc ügyvezető helyettes
Telefon: +36 13360013
E-mail: kozbeszerzes@masodikkeruletsport.hu
Fax: +36 13250403
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.masodikkeruletsport.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapest, II. kerület Máriaremetei út 224. szám, 51721. hrsz. alatti ingatlanon megvalósításra kerülő Máriaremetei Uszoda és kapcsolódó környezetrendezési kivitelezési munkáinak teljes körű elvégzése

II.1.2)Fő CPV-kód
45212212
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen Vállalkozási szerződést kíván kötni a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével.

A szerződés (beszerzés) tárgya: Budapest, II. kerület Máriaremetei út 224. szám, 51721. hrsz. alatti ingatlanon megvalósításra kerülő Máriaremetei Uszoda és kapcsolódó környezetrendezési kivitelezési munkáinak teljes körű elvégzése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 5 587 543 516.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212212
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

1029 Budapest, II. kerület, Máriaremetei út 224. szám, 51721. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen Vállalkozási szerződést kíván kötni a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével.

A szerződés (beszerzés) tárgya: Budapest, II. kerület Máriaremetei út 224. szám, 51721. hrsz. alatti ingatlanon megvalósításra lerülő Máriaremetei Uszoda és kapcsolódó környezetrendezési kivitelezési munkáinak teljes körű elvégzése.

A nyertes ajánlattevőnek generálkivitelezőként vállalnia kell szerződés tárgya szerinti építési kivitelezési munkák teljes körű elvégzését a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott kiviteleli tervek alapján. Az építési kivitelezési munkák az alábbi szakágak kivitelezésére terjed ki: Építészet, Tartószerkezet, Épületgépészet, Épületvillamosság (erős- és gyengeáram), Táj- és kertépítészet, Külső út és közművek kivitelezése, Vízgépészet (uszodatechnológia), Belsőépítészet, Tűzvédelem, Sporttechnológia. A kivitelezés során megvalósuló beruházás főbb mennyiségi, irányadó adatai:

A medencék tervezett adatai:

1. medence: televízió közvetítésre alkalmas, FINA szabályoknak megfelelő, fedett, 10 pályás, 50*25 m vízfelületű versenymedence, 220 cm-es vízmélységgel (feszített víztükörrel);

2. medence: fedett, 20*10 m vízfelületű tanmedence, 80-120 cm-es vízmélységgel (feszített víztükörrel);

3. medence: kültéri (időszakosan lefedhető), 21*33,3 m vízfelületű medence, 200 cm-es vízmélységgel (feszített víztükörrel).

A medencék összesített vízfelületének tervezett nagysága:

1250 + 200 + 699 = 2149 m2;

Az uszoda tetőszerkezetének tervezett fesztávolsága: 47,6 m. A részletes adatok és műszaki követelmények, megrendelői elvárások a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. részszempont: Az építési munkákra vállalt jótállási idő mértéke (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő időponttól számítva, egész hónapokban megadva). / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. részszempont: Teljesítési véghatáridő (az építési terület átvételétől számított naptári napokban megadva). A Kbt. 77. § (1) szerinti időtartamok: 365 és 546 naptári nap / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. részszempont: Szakmai ajánlat minősége / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 134-273786
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/03/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
A-Híd Zrt.
Karikás Frigyes utca 20.
Budapest
1138
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4 349 032 121.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 587 543 516.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

I.) Az ajánlattevők:

1.) Ajánlattevő neve: Aktuál Bau Kft. Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 61., Magyarország; adószám: 11259789-2-15;

2.) Ajánlattevő neve: A-Híd Zrt., Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20., Magyarország, adószám: 24857538-2-44.

II.) Ajánlatkérő az eljárás során nem kérte a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat csatolását, így az alvállalkozókra (V.2.5.) vonatkozóan nincs információja

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/03/2018