Árubeszerzések - 121221-2018

20/03/2018    S55    - - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Gépjárművek

2018/S 055-121221

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
AK04357
Andor utca 47–49.
Budapest
1119
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Központosított Közbeszerzési Főosztály, Üzemeltetés-technológiai Osztály
Telefon: +36 17955225
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950432
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kef.gov.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.kozbeszerzes.gov.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.kozbeszerzes.gov.hu/tenders
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: http://www.kozbeszerzes.gov.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tisztán elektromos üzemű gépjárművek beszerzése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére

II.1.2)Fő CPV-kód
34100000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás (KM) - tisztán elektromos üzemű gépjárművek beszerzése.

KM megkötése 168/2004. (V. 25.) Kr. szerinti intézmények részére a 14/2012. (VI. 8.) NFM ut. szerinti „Gépjárművek” kiemelt termékkörben az alábbiak szerint:

1.rész Személyszállító személygépjárművek (szgj) alsó 1 kategória (kat.) szerinti elektromos gépjárművek (gj) beszerzése

2.rész Személyszállító szgj közép 5 kategória szerinti elektromos gj beszerzése

3.rész Személyszállító szgj közép 6 kategória szerinti elektromos gj beszerzése

4.rész Egyterű szgj 2 kategória szerinti elektromos gj beszerzése

5.rész Kisáruszállító haszongépjárművek 3 kategória szerinti elektromos gj beszerzése

A megkötött KM terhére – az elektromobilitás elterjedésének és továbbfejlesztésének gyors és hatékony ösztönzése érdekében a NGM által közzétett pályázati kiírásokkal összhangban – az intézmények az elektromos gépjármű beszerzéseiket le tudják bonyolítani.

Részletes feltételeket a KD IV. műszaki leírás fejezete tartalmazza.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 9 000 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Személyszállító személygépjárművek alsó 1. kategória szerinti elektromos gépjárművek beszerzése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34110000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe. A 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, és az önként csatlakozó intézmények által a KM-ból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Személyszállító személygépjárművek alsó 1. kategória szerinti elektromos gépjárművek beszerzése legfeljebb nettó 1 300 000 000 HUF keretösszeg erejéig.

Az elektromos gépjárműveket jellemző, új, a korábbiaktól jelentős mértékben eltérő technológiák alkalmazására való tekintettel Ajánlatkérő az egyes járművek kategória besorolását kizárólag az állami normatíva előírásaiban szereplő kategória besoroló paraméterei alapján várja el. Részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok IV. műszaki leírás fejezete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Fajlagos akkumulátor kapacitás (%) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 300 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés 1 alkalommal hosszabbítható meg. A keretmegállapodás további 12 hónappal meghosszabbítható amennyiben a keretmegállapodás határozott időtartama lejártakor nincs érvényes keretmegállapodás a tárgy vonatkozásában.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Intézményi igénytől függően a megkötésre kerülő keretmegállapodásból az Európai Unióból származó forrásból támogatott gépjármű beszerzésére is sor kerülhet.
II.2.14)További információk

1. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevő vonatkozásában.

2. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Személyszállító személygépjárművek közép 5. kategória szerinti elektromos gépjárművek beszerzése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34110000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe. A 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, és az önként csatlakozó intézmények által a KM-ból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Személyszállító személygépjárművek közép 5. kategória szerinti elektromos gépjárművek beszerzése legfeljebb nettó 5 200 000 000 HUF keretösszeg erejéig.

Az elektromos gépjárműveket jellemző, új, a korábbiaktól jelentős mértékben eltérő technológiák alkalmazására való tekintettel Ajánlatkérő az egyes járművek kategória besorolását kizárólag az állami normatíva előírásaiban szereplő kategória besoroló paraméterei alapján várja el. Részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok IV. műszaki leírás fejezete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Fajlagos akkumulátor kapacitás (%) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 5 200 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés 1 alkalommal hosszabbítható meg. A keretmegállapodás további 12 hónappal meghosszabbítható amennyiben a keretmegállapodás határozott időtartama lejártakor nincs érvényes keretmegállapodás a tárgy vonatkozásában.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Intézményi igénytől függően a megkötésre kerülő keretmegállapodásból az Európai Unióból származó forrásból támogatott gépjármű beszerzésére is sor kerülhet.
II.2.14)További információk

1. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevő vonatkozásában.

2. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Személyszállító személygépjárművek közép 6. kategória szerinti elektromos gépjárművek beszerzése

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34110000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe. A 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, és az önként csatlakozó intézmények által a KM-ból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Személyszállító személygépjárművek közép 6. kategória szerinti elektromos gépjárművek beszerzése legfeljebb nettó 1 800 000 000 HUF keretösszeg erejéig.

Az elektromos gépjárműveket jellemző, új, a korábbiaktól jelentős mértékben eltérő technológiák alkalmazására való tekintettel Ajánlatkérő az egyes járművek kategória besorolását kizárólag az állami normatíva előírásaiban szereplő kategória besoroló paraméterei alapján várja el. Részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok IV. műszaki leírás fejezete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Fajlagos akkumulátor kapacitás (%) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 800 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés 1 alkalommal hosszabbítható meg. A keretmegállapodás további 12 hónappal meghosszabbítható amennyiben a keretmegállapodás határozott időtartama lejártakor nincs érvényes keretmegállapodás a tárgy vonatkozásában.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Intézményi igénytől függően a megkötésre kerülő keretmegállapodásból az Európai Unióból származó forrásból támogatott gépjármű beszerzésére is sor kerülhet.
II.2.14)További információk

1. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevő vonatkozásában.

2. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Egyterű személygépjárművek 2. kategória szerinti elektromos gépjárművek beszerzése

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34110000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe. A 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, és az önként csatlakozó intézmények által a KM-ból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Egyterű személygépjárművek 2. kategória szerinti elektromos gépjárművek beszerzése legfeljebb nettó 300 000 000 HUF keretösszeg erejéig.

Az elektromos gépjárműveket jellemző, új, a korábbiaktól jelentős mértékben eltérő technológiák alkalmazására való tekintettel Ajánlatkérő az egyes járművek kategória besorolását kizárólag az állami normatíva előírásaiban szereplő kategória besoroló paraméterei alapján várja el. Részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok IV. műszaki leírás fejezete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Fajlagos akkumulátor kapacitás (%) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 300 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés 1 alkalommal hosszabbítható meg. A keretmegállapodás további 12 hónappal meghosszabbítható amennyiben a keretmegállapodás határozott időtartama lejártakor nincs érvényes keretmegállapodás a tárgy vonatkozásában.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Intézményi igénytől függően a megkötésre kerülő keretmegállapodásból az Európai Unióból származó forrásból támogatott gépjármű beszerzésére is sor kerülhet.
II.2.14)További információk

1. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevő vonatkozásában.

2. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kisáruszállító haszongépjárművek 3. kategória szerinti elektromos gépjárművek beszerzése

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34130000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe. A 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, és az önként csatlakozó intézmények által a KM-ból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Kisáruszállító haszongépjárművek 3. kategória szerinti elektromos gépjárművek beszerzése legfeljebb nettó 400 000 000 HUF keretösszeg erejéig.

Az elektromos gépjárműveket jellemző, új, a korábbiaktól jelentős mértékben eltérő technológiák alkalmazására való tekintettel Ajánlatkérő az egyes járművek kategória besorolását kizárólag az állami normatíva előírásaiban szereplő kategória besoroló paraméterei alapján várja el. Részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok IV. műszaki leírás fejezete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Fajlagos akkumulátor kapacitás (%) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 400 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés 1 alkalommal hosszabbítható meg. A keretmegállapodás további 12 hónappal meghosszabbítható amennyiben a keretmegállapodás határozott időtartama lejártakor nincs érvényes keretmegállapodás a tárgy vonatkozásában.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Intézményi igénytől függően a megkötésre kerülő keretmegállapodásból az Európai Unióból származó forrásból támogatott gépjármű beszerzésére is sor kerülhet.
II.2.14)További információk

1. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevő vonatkozásában.

2. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.

Előzetes igazolási mód (ajánlatban benyújtandó):

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1-4.§ rendelkezései szerint kell igazolni.

Az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése alapján, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: ESPD) benyújtásával köteles előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

A Kr. 3.§ (2) és (3) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezeteknek és a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön kell benyújtania az ESPD-t.

A Kr. 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az ESPD formanyomtatványban az ajánlattevőnek fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a Kr. 13. §-a alapján ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A változásbejegyzési eljárás tekintetében cégszerű nyilatkozatot szükséges csatolni. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kérjük benyújtani.

A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Igazolási mód:

Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a Kr. 4. § és a 8. §, illetve nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén, a 4. § és a 10. §-a alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kr. 14. § és 16. §-ban foglaltakra is.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Ha az elbírálás során ajánlatkérőnek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésnek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az adott igazolás benyújtását. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (2) bekezdése szerint elfogadja az ESPD formanyomtatvány kitöltése elektronikus úton, az Európai Bizottság által létrehozott webfelületen történő kitöltését is, mely az alábbi linken érhető el: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=hu.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1. A Kr. 21.§ (1) bekezdés a) pont, ill. 22.§ alapján AT-nek ismertetni kell az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított 3 év legjelentősebb, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett közvetlen végfelhasználó részére történő „új gépjárművek szállítása” tárgyú referenciá(i)t, mely(ek)nek tartalmaznia kell legalább:

— teljesítés ideje - kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap),

— szerződést kötő másik fél neve, címe,

— kapcsolattartó személy neve, elérhetősége, tel.száma, e-mail,

— szállítás tárgya,

— szállítás mennyisége.

Közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság minimumkövetelménye adott részben több referenciával is teljesíthető. Több részre történő ajánlattétel esetén AK elfogadja ugyanazon referenciát több részben is.

M2. ATnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján csatolnia kell a beszerzendő személygépjármű leírását, – a műszaki követelményeknek megfelelően a 48/2011. (III.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti előírások figyelembe vételével – amelynek legalább az alábbi paraméterekre ki kell térnie:

— CO2, NOx, NMHC és PM kibocsátás értékeire,

— üzemanyag-fogyasztás (l/100 km).

EU direktíva szerinti hivatkozás: a jármű motorjának az 1999/100/EC előírás alapján meghatározott CO2 emisszió értéke (általános forgalomba helyezési engedélyben – típusbizonyítványban szereplő érték).

AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (1) bekezdésére.

Előzetes igazolás:

AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a Kr. 3. § alapján az ajánlatban elegendő az ESPD benyújtása az alkalmasság igazolására. A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ESPD-ben a IV. rész α szakaszban elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni, azokat a formanyomtatványban nem kell részletesen feltüntetni. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Az ESPD kitöltésével kapcsolatos tov. információkat a Kr. 2-7. § tartalmazzák.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7) bekezdés, 67.§, 69.§ -ban foglaltak is irányadók.

Utólagos igazolás: A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint, részletek a KD-ban.

AK a Kr. 30. § (4) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy a műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmas az AT, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított 3 évben, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett összesen.

1. részben: legalább nettó 400 000 000 forint vagy legalább 70 db új gépjárműre kiterjedő,

2. részben: legalább nettó 1500 000 000 forint vagy legalább 200 db új gépjárműre kiterjedő,

3. részben: legalább nettó 600 000 000 forint vagy legalább 85 db új gépjárműre kiterjedő,

4. részben: legalább nettó 85 000 000 forint vagy legalább 10 db új gépjárműre kiterjedő,

5. részben: legalább nettó 100 000 000 forint vagy legalább 15 db új gépjárműre kiterjedő,

Értékű, közvetlen végfelhasználó részére történő új gépjárművek szállítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, mely igazolható flottaértékesítésre (azaz minimum 5 db gépjármű egyidejű, egy vevő részére történő értékesítése) vonatkozó referenciával is.

A referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 éven belül befejezettnek, illetve legfeljebb hat éven belül megkezdettnek, ha a teljesítés időtartama (kezdési és befejezési időpontja naptári nap pontossággal megadva) erre az időszakra esik.

M2. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a megajánlani kívánt gépjármű megfelel az alábbi előírásoknak:

A jármű környezetvédelmi besorolása: 5E - tisztán elektromos hajtású.

CO2, NOx, NMHC és PM kibocsátás értékei: tisztán elektromos hajtás.

Üzemanyag-fogyasztás (l/100 km): tisztán elektromos hajtás.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK a keretmegállapodásos (KM) eljárás 1. részében 2 000 000 HUF összegű adatszolgáltatási biztosíték nyújtását írja elő részenként a KD-ban foglaltak szerint.

A nyertes ajánlattevők a KM eljárás második része alapján feladott és visszaigazolt megrendelésekben késedelmi, hibás teljesítési kötbér, és meghiúsulási kötbér fizetését kötelesek vállalni a közbeszerzési dokumentumokban található keretmegállapodás tervezet alapján.

Részletes feltételeket a KM tervezete tartalmazza.

Fő finanszírozási és fizetési feltételek:

A megkötendő KM hatálya alatti intézményi beszerzés finanszírozásához szükséges fedezet a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmény költségvetésében áll rendelkezésre.

Vonatkozó jogszabályok különösen:

— 2015. évi CXLIII. tv,

— 2007. évi CXXVII. tv,

— 2013. évi V. tv,

— 2011. évi CXCV. tv,

— 2017. évi CL. törvény,

— 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.

Karakterkorlát miatt részletek a Közbeszerzési dokumentumok II. fejezet.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/04/2018
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26/04/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:

www.kozbeszerzes.gov.hu, „EKMNY05EGJB18” azonosítójú eljárás; a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerint: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, 1119 Budapest, Andor utca 47–49. IV. emelet 445. tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Minden rész tekintetében: AK a Kbt. 104.§ (3) bek. szerint megjelöli, hogy a Kbt. 105.§ (1) bek. a) pontja szerinti keretmegállapodás (KM) megkötésére irányuló eljárást folytat le. Ennek eredményeképpen a KM-ban meghat. feltételek szerint az intézmények általi közvetlen megrendelés útján a központosított közbeszerzési portálon keresztül kerülhet sor az adott közbeszerzés megvalósítására.

2. A Kbt. 104.§ (4) szerinti ajánlatkérők: a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. § szerinti Intézmények.

3. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig (lsd.: AF I.3. Kommunikáció). A közbeszerzési dokumentumok letöltéséről a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumok/regisztráció fejezetében megadottak szerint regisztrálni kell.

4. AK alkalmazza a Kbt. 131.§ (4) és a 134.§ (5) valamint a 138.§ (1) bek.-t.

5. Az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat cégszerűen, elektronikusan aláírt példányát és a 66.§ (4) bekezdése és a 65.§ (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti – a Kbt. 68.§ (4) bek. szerinti adatokat tartalmazó – felolvasólapot csatolni kell.

6. A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) - b) pontjai alapján ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részeit, amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is kell csatolni.

7. Értékelési szempont: Az eljárás első részében a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint értékeli az ajánlatokat. Részszempontok: 1. Ajánlati ár. Pontkiosztás módszere a fordított arányosítás. 2. Fajlagos akkumulátor kapacitás. Pontkiosztás módszere az egyenes arányosítás. A részszempontokra adható pontszám alsó és felső határa 1-100 pont. Értékelés részletei a KD-ban.

8. AK a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdését alkalmazza.

9. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III. 1.3. pontjában.

10. Az eljárás nyelve magyar. A dokumentumok benyújtására a Kbt. 47.§ (2) bek. alkalmazandó.

11. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 66-67.§-okban foglaltakra.

12. Az ajánlathoz csatolandó szakmai ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a megajánlott gépjármű általános forgalombahelyezési engedélyét, nyilatkozatát a forg. hely. eng. használatára, a forgalomba hozatalra, a jótállási feltételekre, a műszaki megfelelőségre, a felszereltségre.

13. Ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjától számított 60 nap, azaz a IV.2.6) pontban megadott 2 hónap. [Kbt. 81.§ (11)]

14. Elvárt száll. határidő: megrendeléstől számított legfeljebb 150 nap.

15. A jelen eljárásban aláíró cégjegyzésre jogosult személyek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(4) bekezdéseire figyelemmel. A cégkivonatnak, vagy az aláírási példánynak tartalmaznia kell a képviseletre jogosult(ak) Elektronikus aláírói tanúsítvány adatait, az elektronikus aláírás sorozat számát és érvényességi időpontját. Meghatalmazás esetén, kérjük csatolni a meghatalmazó aláírási címpéldányát. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott elektronikus aláírói tanúsítvány adatait, az elektronikus aláírás sorozat számát és érvényességi időpontját.

16. Jelen eljárásban FAKSZ: Szendrei Gabriella, 00926.

17. AF és KD közötti eltérés esetében az AF-ban foglaltak az irányadóak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.3) További információk folytatása:

18. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást. A Kbt. 71. § (6) esetén (korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása) ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.

19. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 35.§ és a 36. § (1), 44. §, 53. § (5) bekezdésben foglaltakra.

20. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül-e.

21. A Kbt. 31 § (5) szerint központi beszerző szerv és a gazdasági szereplők között minden írásbeli kommunikáció – ideértve az ajánlatok benyújtását is – elektronikus úton történik a kozbeszerzes.gov.hu URL című Központosított Közbeszerzési (KK) portálon.

22. A Kbt. 31 § (5) alkalmazása miatti további előírások:

A KK portál használata ingyenes, regisztrációhoz kötött.

Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az ajánlatok benyújtásához olyan informatikai feltételekre van szükség, mint legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás, internetkapcsolat, ECDL szintű informatikai ismeret, személyi számítógép, szkenner, PDF formátumot előállító szoftver.

Ajánlatkérő kizárólag elektronikusan aláírt PDF dokumentumokat és elektronikusan aláírt ASICE konténerbe csomagolt fájlokat kezel.

A PDF dokumentumokat minimum PAdES vagy CAdES egyenértékű legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni, amelyet azok SHA256 lenyomata azonosít.

A teljes Ajánlatot a IV.2.2. szerinti határidőig fel kell tölteni (nem elég a feltöltés megkezdése) a KK portálra.

Minden ajánlatnak 2 fájlt kell tartalmaznia:

— Felolvasó lap, elektronikusan aláírva PDF formátumban,

— az ajánlat további dokumentumai ASICE konténerbe csomagolva, (az ASICE konténeren belül mindegyik fájl (kivéve az xlsx fájl) egyedileg elektronikus aláírással ellátva).

A feltölthető maximális fájlméret felolvasólap esetén 40 MB, az ASICE konténer esetén 500 MB. Az ASICE konténerbe lehetőleg maximum 40 MB méretű fájlokat csomagoljanak.

A feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak ékezetes vagy speciális karaktereket, jelszavas vagy egyéb védelmet, mivel azokat az elektronikus közbeszerzési rendszer automatikusan titkosítja, továbbá elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel is ellátja.

Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről, továbbá a beérkezett dokumentum nevéről, méretéről és SHA256 (BASE64) lenyomatáról a rendszer automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

23. Az ajánlatok bontásának időpontjában a Felolvasó lap PDF fájl tartalma minden erre az eljárásra ajánlatot benyújtó Ajánlattevő számára elérhetővé válik, továbbá az ajánlatok bontásán ismertetésre kerül.

24. A benyújtandó elektronikus dokumentumokra vonatkozó információk:

PDF formátumú fájl – olvasás ADOBE Reader XI programmal,

Xlsx formátumú Excel-fájl – olvasás Microsoft Office 2010 (Excel) programmal.

ASICE formátumú fájl – megnyitás PKUNZIP programmal,

MS Windows 7 Hu op. rendszerű, és MS Office 2010 Hu irodai szoftverrel telepített notebook, valamint internetkapcsolat áll ajánlatkérő rendelkezésére.

25. Az eljárás nyelve magyar, erre tekintettel, amennyiben a beadandó nyilatkozatok/igazolások nem magyar nyelvűek, akkor ajánlattevő általi felelős fordítását is csatolni kell, valamint cégszerű nyilatkozatát, mely szerint a fordítás tartalma mindenben megegyezik az eredeti dokumentum tartalmával.

26. Az informatikai rendszer üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám: +36 18966300.

27. Irányadó Jog: AF-ben nem szab. kérdések vonatkozásában a közb. szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rend. előírásai szerint kell eljárni.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/03/2018