Építési beruházás - 121223-2019

15/03/2019    S53

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 053-121223

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Vasas Sport Club
Nemzeti azonosító szám: AK18741
Postai cím: Fáy utca 58.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Mihály
E-mail: m.toth@vasassc.hu
Telefon: +36 13294074
Fax: +36 13296073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vasassc.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vasassc.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Illovszky stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Illovszky stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45212224 Stadion építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1139 Budapest, Hajdú u. 43., Hrsz.: 26085/1123

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Az új Illovszky Rudolf stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében.

A feladat egy MLSZ B (UEFA III) kategóriás labdarúgó stadion kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és kivitelezése, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítményekkel, térhatárolásokkal, parkolókkal és közlekedőkkel.

A feladat részét képezi:

a) A jogerős építési engedély és a tender tervdokumentáció alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése 2 pld papír alapon, 2 pld elektronikusan pdf/a és .dwg formában is;

b) A kiviteli tervek alapján a létesítmény komplett, kulcsrakész kivitelezése;

c) A létesítmény nem jogerős használatbavételi engedélyének és az MLSZ B kategóriás hitelesítési jegyzőkönyvének megszerzése Megrendelő közreműködésével.

Jellemző épületszerkezetek:

Tartószerkezetek:

Az épület előregyártott vb tartószerkezettel és acél tetőszerkezettel készül.

Az épület alapozása cölöpalapozás, vb fejtömbökkel és talpgerendaráccsal, a födémek körüreges előregyártott födémpallók. A merevítő falak, lépcsők monolit vb. szerkezettel készülnek.

A tetőszerkezet acél szerkezetű konzolos rácsostartók, acél trapézlemez fedéssel.

Másodlagos acél tartószerkezet készül az acélháló homlokzat tartószerkezetének, a világítás és eredményjelző tartószerkezetének.

Határoló szerkezetek:

A homlokzati falak, és határoló falak kitöltő téglafalazattal készülnek, vékonyvakolat felülettel.

A kivitelezés mennyiségi jellemzői:

Durva tereprendezés: kb. 20 000 m3

Lelátók összkapacitása: legalább 5 000 férőhely

Nyugati lelátó és főépület:

— 4 szintes főépület, sportszakmai, sajtó és VIP funkciókkal, kb. 1 500 férőhelyes lelátóval és az ahhoz tartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel

— Alapterület: kb. 7 270 m2

Keleti lelátó:

— 2 szintes lelátóépület, kb. 2 000 férőhelyes lelátóval, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel

— Alapterület: kb. 3 030 m2

Északi lelátó:

— 2 szintes lelátóépület, kb. 750 férőhelyes lelátóval a főpálya felé, kb. 200 férőhelyes lelátóval a külön beruházás keretében kialakítandó tartalékpálya felé, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel

— Alapterület: 925 m2

Déli lelátó:

— 1 szintes lelátóépület, kb. 750 férőhelyes lelátóval, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel, elkülönítve a vendég szurkolók számára,

— Alapterület: 905 m2

Centerpálya:

— 105×68m-es játéktérrel és a szakszövetségi előírásoknak megfelelő kifutó területekkel rendelkező élőfüves labdarúgópálya

— csapadékvíz elvezető rendszerrel

— automata öntözőrendszerrel

— pályafűtési rendszerrel

Parkoló:

— legalább 130 férőhelyes parkoló, 2 db csapatbusz és 1 db nyerges vontató méretű közvetítőkocsi elhelyezésének lehetőségével.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 14
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 070-131899

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Illovszky stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
16/03/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: marketiroda@market.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Postai cím: Gutenberg utca 25-27.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5 240 917 752.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§-a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/03/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45212224 Stadion építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1139 Budapest, Hajdú utca 43., Hrsz.: 26085/1123

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A feladat egy labdarúgó stadion kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és kivitelezése, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítményekkel, térhatárolásokkal, parkolókkal és közlekedőkkel, úgy, hogy a feladat részét képező műszaki tartalom megfelel az MLSZ B (UEFA III) kategória előírásainak.

A feladat részét képezi:

a) a jogerős építési engedély és a tender tervdokumentáció alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése 2 pld papír alapon, 2 pld elektronikusan pdf/a és .dwg formában is;

b) a kiviteli tervek alapján a létesítmény komplett, kulcsrakész kivitelezése;

c) a létesítmény nem jogerős használatbavételi engedélyének megszerzése és közreműködés az MLSZ B kategóriás hitelesítési jegyzőkönyvének megszerzésében.

Jellemző épületszerkezetek:

Tartószerkezetek:

Az épület előregyártott vb tartószerkezettel és acél tetőszerkezettel készül. Az épület alapozása cölöpalapozás, vb fejtömbökkel és talpgerendaráccsal, a födémek körüreges előregyártott födémpallók. A merevítő falak, lépcsők monolit vb. szerkezettel készülnek. A tetőszerkezet acél szerkezetű konzolos rácsostartók, acél trapézlemez fedéssel. Másodlagos acél tartószerkezet készül az acélháló homlokzat tartószerkezetének, a világítás és eredményjelző tartószerkezetének.

Határoló szerkezetek:

A homlokzati falak, és határoló falak kitöltő téglafalazattal készülnek, vékonyvakolat felülettel.

A kivitelezés mennyiségi jellemzői:

Durva tereprendezés: kb. 20 000 m3.

Lelátók összkapacitása: legalább 5 000 férőhely.

Nyugati lelátó és főépület:

— 4 szintes főépület, sportszakmai, sajtó és VIP funkciókkal, kb. 1 500 férőhelyes lelátóval és az ahhoz tartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel,

— Alapterület: kb. 7 270 m2.

Keleti lelátó:

— 2 szintes lelátóépület, kb. 2 000 férőhelyes lelátóval, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel,

— Alapterület: kb. 3 030 m2.

Északi lelátó:

— 2 szintes lelátóépület, kb. 880 férőhelyes lelátóval a főpálya felé hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel,

— Alapterület: 925 m2.

Déli lelátó:

— 1 szintes lelátóépület, kb. 750 férőhelyes lelátóval, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel, elkülönítve a vendég szurkolók számára,

— Alapterület: 905 m2.

Centerpálya:

— 105×68 m-es játéktérrel és a szakszövetségi előírásoknak megfelelő kifutó területekkel rendelkező élőfüves labdarúgópálya,

— csapadékvíz elvezető rendszerrel,

— automata öntözőrendszerrel,

— pályafűtési rendszerrel,

— hibrid rendszerű gyepfelülettel.

Hibrid rendszerű gyepfelület a tartalékpályán.

Parkoló:

— legalább 130 férőhelyes parkoló, 2 db csapatbusz és 1 db nyerges vontató méretű közvetítőkocsi elhelyezésének lehetőségével.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 25
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 6 026 856 072.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: marketiroda@market.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Postai cím: Gutenberg utca 25-27.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A szerződésmódosítás dátuma: 18.2.2019.

A szerződésnek a módosításokkal érintett rendelkezései a következők:

11. A Tervezés és Kivitelezés vállalkozói díja - a 104. pont szerinti Tartalékkeret nélkül - összesen 6 026 856 072 Ft + áfa, azaz összesen hatmilliárd-huszonhatmillió-nyolcszázötvenhatezer-hetvenkettő forint + áfa, átalányár amelyből:

a) a Tervezés díja: 112 371 800 Ft + áfa,

b) a Kivitelezés díja: 5 914 484 272 Ft + áfa.

13. Vállalkozó köteles a melléklet szerinti Műszaki és Pénzügyi Ütemterv szerint a Kivitelezés egyes műszaki szakaszait, az eredeti Vállalkozási Szerződés nettó, tartalékkeret nélküli értéke alapján számított műszaki készültség szerint - illetve ahol ez kifejezetten jelölve van, a 3. szerződésmódosítás szerinti nettó, tartalékkeret nélküli teljes Vállalkozói díj alapján számított műszaki készültség szerint - az alábbi, szerződéskötéstől számított határidőkig teljesíteni (továbbiakban: Műszaki Ütemezés). A (rész)teljesítés sikeresnek és befejezettnek tekinthető, ha a Kivitelezésben foglalt munkálatokat a Műszaki Ütemezés szerinti határidőig Vállalkozó hiánytalanul és hibamentesen elvégezte, és Megrendelő a teljesítést igazolja.

a) I. szakasz 5 %-os (öt százalékos) készültségi fok határideje 30.6.2017 (144. pont szerint kötbérterhes);

b) II. szakasz 30 %-os (harminc százalékos) készültségi fok határideje 4,5 hónap;

c) III. szakasz 40 %-os (negyven százalékos) készültségi fok határideje 5,5 hónap;

d) IV. szakasz 50 %-os (ötven százalékos) készültségi fok határideje 6,5 hónap;

e) V. szakasz 60 %-os (hatvan százalékos) készültségi fok határideje 13,5 hónap;

f) VI. szakasz 70 %-os (hetven százalékos) készültségi fok határideje 14,5 hónap;

g) VII. szakasz, a 3. szerződésmódosítás szerinti nettó, tartalékkeret nélküli teljes Vállalkozói díj alapján számított 80 %-os (nyolcvan százalékos) készültségi fok határideje 16,5 hónap;

h) VIII. szakasz, 3. szerződésmódosítás szerinti nettó, tartalékkeret nélküli teljes Vállalkozói díj alapján számított 90 %-os (kilencven százalékos) készültségi fok határideje 17,5 hónap;

i) végteljesítés, az 5. szerződésmódosítás szerinti nettó, tartalékkeret nélküli teljes Vállalkozói díj alapján számított 100 %-os készültség határideje 30.4.2019 (144. pont szerint kötbérterhes)

14. Az alábbi készültségi fokoknak a 13. pontban meghatározott Műszaki Ütemezés igazolt teljesítése esetén Vállalkozó az itt megjelölt az eredeti Vállalkozási Szerződés nettó, tartalékkeret nélküli értéke alapján - illetve ahol ez kifejezetten jelölve van, az érintett szerződésmódosítás szerinti nettó, tartalékkeret nélküli teljes Kivitelezési díj alapján - számított vállalkozói díjra jogosult (továbbiakban: Pénzügyi Ütemezés):

a) I. részszámla: 5 %-os (öt százalékos) készültségi fok: 262 601 724 Ft + áfa

b) II. részszámla: 30 %-os (harminc százalékos) készültségi fok: 1 313 008 619 Ft + áfa

c) III. részszámla: 40 %-os (negyven százalékos) készültségi fok: 525 203 448 Ft + áfa

d) IV. részszámla: 50 %-os (ötven százalékos) készültségi fok: 525 203 448 Ft + áfa

e) V. részszámla: 60 %-os (hatvan százalékos) készültségi fok: 773 025 828 Ft + áfa

f) VI. részszámla: 70 %-os (hetven százalékos) készültségi fok: 566 507 177 Ft + áfa

g) VII. részszámla: a 3. szerződésmódosítás szerinti nettó, tartalékkeret nélküli teljes Kivitelezési díj alapján számított 80 %-os (nyolcvan százalékos) készültségi fok: 566 507 177 Ft + áfa

h) VIII. részszámla: a 3. szerződésmódosítás szerinti nettó, tartalékkeret nélküli teljes Kivitelezési díj alapján számított 90 %-os (kilencven százalékos) készültségi fok: 566 507 177 Ft + áfa

i) végszámla 928 291 474 Ft + áfa.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Kbt.141.§(2)bek. szerinti mód. indokolása:

A jelen szerz.mód. szerinti műszaki tartalom növekedés tervezési és kivitelezési feladatai hatással vannak a megvalósítás időigényére, amely szükségessé teszi a teljesítési határidők alábbiak szerinti módosítását. Megrendelő kezdeményezte a szerz.mód.-t a Mód. Műszaki Tartalom és Mód. Ütemterv szerinti munkákra. A Vállalkozó ajánlatát Megrendelő a jelen szerz.mód-ban rögzített feltételekkel fogadja el. A szerz. határideje a jelen szerz-ben megrendelt pótmunkák szervezéséhez, anyagszállításához és elvégzéséhez az ajánlat szerint szükséges időtartammal módosul.

A Kbt.141.§(2)bek. szerinti változások miatt elmaradó munkák összértéke nettó 33 541 537 Ft, az új tételek összértéke nettó 209 210 200 Ft, a teljes díjnöv. így nettó 175 668 663 Ft, amely a Váll.Szerz. eredeti, tartalékkeret nélkül számított nettó értékéhez (5 240 917 752 Ft) képest - a korábbi szerz.mód-okkal (610 269 657 Ft) együtt számítva - 14,99 %-os váll.díj emelkedést jelent.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5 851 187 409.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 6 026 856 072.00 HUF