Supplies - 121244-2019

15/03/2019    S53    - - Supplies - Contract notice - Open procedure 

Belgium-Brussels: Motor vehicles for the transport of goods

2019/S 053-121244

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Agentschap Facilitair Bedrijf
0316.380.841_502760
Havenlaan 88 bus 60
Brussel
1000
Belgium
Contact person: Team plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
NUTS code: BE100

Internet address(es):

Main address: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335439

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335439

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335439
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Aankopen van bestelwagens met CNG en PHEV

Reference number: HFB-2019/HFB/OP/53080-F02_0
II.1.2)Main CPV code
34130000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Aankopen van bestelwagens met CNG en PHEV.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 4
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kleine bestelwagens MTM 1,7 ton tot 2,4 ton, CNG.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
34130000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE10
NUTS code: BE2
Main site or place of performance:

Het Vlaamse Gewest en Brussel

II.2.4)Description of the procurement:

Zie bestek.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 36
Quality criterion - Name: Waarborg, onderhoud en herstelling / Weighting: 8
Quality criterion - Name: Prijs-kwaliteit voor het aanvullend aanbod / Weighting: 6
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Na het verstrijken van deze initiële looptijd worden de raamovereenkomsten één of twee ma(a)len verlengd met een periode van telkens 12 maanden, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Naast een basisvoorstel per perceel bestaat deze opdracht ook uit vereiste opties. In Deel III van dit bestek worden deze opties verder toegelicht.

Vereiste opties.

De inschrijver is verplicht om voor elke vereiste optie een bod te doen, op straffe van substantiële onregelmatigheid van zijn offerte. Het niet in acht nemen van de minimale vereisten van een optie brengt tevens de substantiële onregelmatigheid met zich mee van zowel het basisvoorstel als de optie.

Indien een vereiste optie is inbegrepen in het basisvoorstel, moet dit duidelijk vermeld worden in de offerte. In de inventaris wordt in dat geval het cijfer “0” vermeld als eenheidsprijs.

Algemeen geldt.

De aangeboden opties dienen compatibel te zijn met de wagen waarvoor de optie wordt aangeboden.

Het is niet toegestaan om een bod voor een optie in te dienen zonder indiening van een basisvoorstel. Het bod voor opties wordt in een afzonderlijk gedeelte van de offerte vermeld. De inschrijver geeft steeds duidelijk aan dat het om opties gaat.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zie bestek.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Compacte bestelwagens MTM 2,5 ton tot 3,5 ton, CNG.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
34130000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE10
NUTS code: BE2
Main site or place of performance:

Het Vlaamse Gewest en Brussel

II.2.4)Description of the procurement:

Zie bestek.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 36
Quality criterion - Name: Waarborg, onderhoud en herstelling / Weighting: 8
Quality criterion - Name: Prijs-kwaliteit voor het aanvullend aanbod / Weighting: 6
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Na het verstrijken van deze initiële looptijd worden de raamovereenkomsten één of twee ma(a)len verlengd met een periode van telkens 12 maanden, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Naast een basisvoorstel per perceel bestaat deze opdracht ook uit vereiste opties. In Deel III van dit bestek worden deze opties verder toegelicht.

Vereiste opties.

De inschrijver is verplicht om voor elke vereiste optie een bod te doen, op straffe van substantiële onregelmatigheid van zijn offerte. Het niet in acht nemen van de minimale vereisten van een optie brengt tevens de substantiële onregelmatigheid met zich mee van zowel het basisvoorstel als de optie.

Indien een vereiste optie is inbegrepen in het basisvoorstel, moet dit duidelijk vermeld worden in de offerte. In de inventaris wordt in dat geval het cijfer “0” vermeld als eenheidsprijs.

Algemeen geldt.

De aangeboden opties dienen compatibel te zijn met de wagen waarvoor de optie wordt aangeboden.

Het is niet toegestaan om een bod voor een optie in te dienen zonder indiening van een basisvoorstel. Het bod voor opties wordt in een afzonderlijk gedeelte van de offerte vermeld. De inschrijver geeft steeds duidelijk aan dat het om opties gaat.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zie bestek.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Grote bestelwagens MTM vanaf 3,5 ton, CNG.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
34130000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE10
NUTS code: BE2
Main site or place of performance:

Het Vlaamse Gewest en Brussel

II.2.4)Description of the procurement:

Zie bestek.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 36
Quality criterion - Name: Waarborg, onderhoud en herstelling / Weighting: 8
Quality criterion - Name: Prijs-kwaliteit voor het aanvullend aanbod / Weighting: 6
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Na het verstrijken van deze initiële looptijd worden de raamovereenkomsten één of twee ma(a)len verlengd met een periode van telkens 12 maanden, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Naast een basisvoorstel per perceel bestaat deze opdracht ook uit vereiste opties. In Deel III van dit bestek worden deze opties verder toegelicht.

Vereiste opties.

De inschrijver is verplicht om voor elke vereiste optie een bod te doen, op straffe van substantiële onregelmatigheid van zijn offerte. Het niet in acht nemen van de minimale vereisten van een optie brengt tevens de substantiële onregelmatigheid met zich mee van zowel het basisvoorstel als de optie.

Indien een vereiste optie is inbegrepen in het basisvoorstel, moet dit duidelijk vermeld worden in de offerte. In de inventaris wordt in dat geval het cijfer “0” vermeld als eenheidsprijs.

Algemeen geldt.

De aangeboden opties dienen compatibel te zijn met de wagen waarvoor de optie wordt aangeboden.

Het is niet toegestaan om een bod voor een optie in te dienen zonder indiening van een basisvoorstel. Het bod voor opties wordt in een afzonderlijk gedeelte van de offerte vermeld. De inschrijver geeft steeds duidelijk aan dat het om opties gaat.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zie bestek.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Compacte bestelwagens MTM 2,5 ton tot 3,5 ton, PHEV.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
34130000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE10
NUTS code: BE2
Main site or place of performance:

Het Vlaamse Gewest en Brussel

II.2.4)Description of the procurement:

Zie bestek.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 36
Quality criterion - Name: Waarborg, onderhoud en herstelling / Weighting: 8
Quality criterion - Name: Prijs-kwaliteit voor het aanvullend aanbod / Weighting: 6
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Na het verstrijken van deze initiële looptijd worden de raamovereenkomsten één of twee ma(a)len verlengd met een periode van telkens 12 maanden, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Naast een basisvoorstel per perceel bestaat deze opdracht ook uit vereiste opties. In Deel III van dit bestek worden deze opties verder toegelicht.

Vereiste opties.

De inschrijver is verplicht om voor elke vereiste optie een bod te doen, op straffe van substantiële onregelmatigheid van zijn offerte. Het niet in acht nemen van de minimale vereisten van een optie brengt tevens de substantiële onregelmatigheid met zich mee van zowel het basisvoorstel als de optie.

Indien een vereiste optie is inbegrepen in het basisvoorstel, moet dit duidelijk vermeld worden in de offerte. In de inventaris wordt in dat geval het cijfer “0” vermeld als eenheidsprijs.

Algemeen geldt.

De aangeboden opties dienen compatibel te zijn met de wagen waarvoor de optie wordt aangeboden.

Het is niet toegestaan om een bod voor een optie in te dienen zonder indiening van een basisvoorstel. Het bod voor opties wordt in een afzonderlijk gedeelte van de offerte vermeld. De inschrijver geeft steeds duidelijk aan dat het om opties gaat.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zie bestek.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zie bestek.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zie bestek.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zie bestek.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zie bestek.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/04/2019
Local time: 09:45
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/04/2019
Local time: 09:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Er wordt een informatievergadering voorzien op 28-3-2019 om 13:00 uur tot 15:30 uur.

Zie bestek.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Belgium

Internet address: http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/03/2019