Supplies - 121307-2019

15/03/2019    S53    - - Supplies - Contract notice - Open procedure 

Belgium-Dendermonde: Miscellaneous food products

2019/S 053-121307

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Stad Dendermonde
BE 0207.445.584
Fr. Courtensstraat 11
Dendermonde
9200
Belgium
Contact person: Mevrouw Marianne De Coster
Telephone: +32 52251062
E-mail: marianne.decoster@dendermonde.be
Fax: +32 52251124
NUTS code: BE232

Internet address(es):

Main address: https://www.dendermonde.be

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2080/05/2019
Additional information can be obtained from another address:
Stad Dendermonde
BE 0207.445.584
Fr. Courtensstraat 11
Dendermonde
9200
Belgium
Contact person: Mevrouw Liesbeth Gosselin
Telephone: +32 52251177
E-mail: liesbeth.gosselin@dendermonde.be
Fax: +32 52251124
NUTS code: BE232

Internet address(es):

Main address: https://www.dendermonde.be

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Levering schoolmaaltijden

Reference number: 2019/296/mdc
II.1.2)Main CPV code
15800000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zie II.2.4

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
15894210
55523100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE232
Main site or place of performance:

Diverse vestigingen van de gemeentescholen

II.2.4)Description of the procurement:

Levering schoolmaaltijden

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gezond, gevarieerd en smaakvol aanbod / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Garantie bij werkonderbreking / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Leveringswijze / Weighting: 10
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/09/2019
End: 30/06/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Niet gespecifieerd

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17-6-2016.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een verzekering aangaande burgerlijke aansprakelijkheid voor schade die zou ontstaan door toedoen van personeel of materiaal van de dienstverlener aan de bezittingen of personen die verbonden zijn aan de gemeente Dendermonde en een bewijs van de verzekering aangaande burgerlijke aansprakelijkheid na levering voor schade die zou ontstaan aan personen verbonden aan de gemeente Dendermonde als gevolg van het nuttigen van de verstrekte voedingswaren.

2. Een verzekering tegen beroepsrisico's (arbeidsongevallen).

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Dekking lichamelijke en zaakschade vermengd per schadegeval min per verzekeringsjaar 2 000 000 EUR.

2. Dekking lichamelijke en zaakschade vermengd per schadegeval min 2 000 000 EUR.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar met contactgegevens van het bedrijf.

2. Een verklaring die het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener zal beschikken voor de uitvoering van de diensten volgens HCCP normen.

3. Een afschrift van de vergunning voor het fabriceren en in de handel brengen van voedingswaren, uitgereikt door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

4. Voedselveiligheid en kwaliteitsbewaking:

Iedere operator moet een autocontrolesysteem hebben en weet hebben van traceerbaarheid en meldingsplicht.

Onder autocontrole wordt verstaan: zichzelf controleren

• Zorgen dat de producten voldoen aan de wettelijke normen inzake voedselveiligheid

• Voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit van zijn producten, waarvoor het FAVV bevoegd is

• Voldoen aan de voorschriften inzake traceerbaarheid en het toezicht op de effectieve naleving van deze voorschriften

• Smiley: sticker die aantoont dat operator

Over een geloofwaardig systeem beschikt van hygiëne.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. 3 tevreden klanten met gelijkaardige grootorde van de opdracht

2. Foto’s grootkeuken/grootmateriaal met beschrijving

3. Beschikken over toelating

4. Beschikken over geldige “SMILEY”

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/05/2019
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/09/2019
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/05/2019
Local time: 10:00
Place:

Administratief centrum (AC), Fr. Courtensstraat 11 te 9200 Dendermonde

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Belgium
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/03/2019