A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 121772-2016

Normál nézet megjelenítése

09/04/2016    S70

Magyarország-Budapest: Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése

2016/S 070-121772

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosító szám: AK15625
Postai cím: Városház utca 9–11.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Címzett: dr. Sárádi Kálmánné, főjegyző
E-mail: ehrfph2@budapest.hu
Telefon: +36 13271656
Fax: +36 13271863

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.budapest.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: általános közigazgatás
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés, melynek tárgya Vagyonvédelmi koncepció végrehajtása.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye: 1052 Budapest, Városház utca 9–11.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Az eljárás célja a Főpolgármesteri Hivatal, 1052 Budapest, Városház utca 9–11. szám alatti épületében a biztonsági és vagyonvédelmi rendszerek kialakítása, mely magában foglalja a tervezést, az eszközök beszerzését és szállítását, telepítését, üzembe helyezését és a rendszerek oktatását a kezelőszemélyzet részére.
Tervezés:
— a biztonságtechnikai rendszer kiépítése csak a Vállalkozó által elkészített, és a Főpolgármesteri Hivatal által jóváhagyott műszaki (kiviteli) tervdokumentáció alapján kezdhető meg,
— a műszaki átadás-átvételi eljárás napján a Vállalkozó köteles benyújtani a telepített biztonságtechnikai rendszerekről készített részletes műszaki (megvalósulási) tervdokumentációt 6 példányban (4 papír alapú és 2 elektronikus (CD/DVD) formában) a Megrendelő részére.
Eszközök beszerzése és szállítása: a teljes biztonságtechnikai rendszer kialakításához szükséges eszközök mennyiségileg a következők:
— behatolásjelző központ – 3 db,
— akkuk – 39 db,
— bővítők, kezelők, kijelzők, elmozdulás vevő + érzékelő – 452 db,
— mozgás, üvegtörés, nyitásérzékelők, támadásjelző – 1 108 db,
— üvegfóliázás – 760 m²,
— szerverek, kliensgépek – 19 db,
— monitorok, kijelzők, háttértárak – 47 db,
— licenszek (IP kamerákhoz, szoftverekhez) – 327 db,
— egyéb rendszer eszközök (szünetmentes tápegység, rack, switch, perifériák) – 134 db,
— szoftverek (felügyeleti, operációs rendszer, antivirus, video szerver, beléptető) – 67 db,
— IP kamerák és rendszámfelismerő kamerák – 238 db,
— átjátszó – 2 db,
— beléptető rendszer eszközei (olvasók, terminálok, vezérlők, konverterek ) – 266 db,
— beléptető rendszer eszközei (kapuk, sorompók, terelőkorlátok) – 24 db,
— beléptető rendszerbe integrált fiókos kulcstároló berendezések – 12 db,
— beléptető rendszer eszközei (elektromos zárak, vezérlő, hurkok) – 87 db,
— beléptető rendszer eszközei (ajtócsukók, vésznyitók, konzolok, kaputelefonok) – 176 db.
A felsorolás tartalmazza a behatolásjelző, a video megfigyelő, az informatikai, és a beléptető rendszer kiépítéséhez szükséges eszközöket egyaránt. Az eszközök szállítása a Vállalkozó feladata.
Telepítés:
— a felsorolt eszközök telepítése az elfogadott tervek alapján a feladat részét képezi. A telepítést működő irodaházban kell végrehajtani, úgy, hogy az a hivatal munkáját ne akadályozza. A meglévő behatolásjelző, beléptető és video rendszer minden elemét le kell bontani, a tervezett ütemekkel összhangban.
Üzembe helyezés:
— a rendszerek üzembe helyezését követően el kell végezni az ISO 9001 számú minőségbiztosítási rendszerben előírt ellenőrzéseket.
Oktatás:
— az elkészült biztonsági rendszer érintett felhasználói számára rendszerenként 2 alkalommal oktatást kell tartani.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45340000 Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése, 35120000 Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök, 35113100 Helyi biztonsági berendezések, 35125000 Felügyeleti rendszerek, 35125300 Biztonsági kamerák, 73421000 Biztonsági berendezések fejlesztése

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 337 435 100 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
FPH036/140/2015.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 211-382085 30.10.2015

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Vagyonvédelmi koncepció végrehajtása
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
23.2.2016
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: B Consulting Kft.
Postai cím: Kőrösi Csoma utca 18–20.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
E-mail: lajos.szerezla@bconsulting.hu
Telefon: +36 309485120
Fax: +36 12622404

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 338 582 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 337 435 100 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
Ajánlattevő neve: B Consulting Kft.
Székhelye: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma utca 18–20.
Kisvállalkozásnak minősül a 2004. évi XXXIV. törvény alapján.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137–138. § szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
7.4.2016