Építési beruházás - 121772-2016

Normál nézet megjelenítése

09/04/2016    S70    - - Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése

2016/S 070-121772

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
AK15625
Városház utca 9–11.
Kapcsolattartási pont(ok): Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Címzett: dr. Sárádi Kálmánné, főjegyző
1052 Budapest
Magyarország
Telefon: +36 13271656
E-mail: ehrfph2@budapest.hu
Fax: +36 13271863

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.budapest.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: általános közigazgatás
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés, melynek tárgya Vagyonvédelmi koncepció végrehajtása.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye: 1052 Budapest, Városház utca 9–11.

NUTS-kód HU101

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Az eljárás célja a Főpolgármesteri Hivatal, 1052 Budapest, Városház utca 9–11. szám alatti épületében a biztonsági és vagyonvédelmi rendszerek kialakítása, mely magában foglalja a tervezést, az eszközök beszerzését és szállítását, telepítését, üzembe helyezését és a rendszerek oktatását a kezelőszemélyzet részére.
Tervezés:
— a biztonságtechnikai rendszer kiépítése csak a Vállalkozó által elkészített, és a Főpolgármesteri Hivatal által jóváhagyott műszaki (kiviteli) tervdokumentáció alapján kezdhető meg,
— a műszaki átadás-átvételi eljárás napján a Vállalkozó köteles benyújtani a telepített biztonságtechnikai rendszerekről készített részletes műszaki (megvalósulási) tervdokumentációt 6 példányban (4 papír alapú és 2 elektronikus (CD/DVD) formában) a Megrendelő részére.
Eszközök beszerzése és szállítása: a teljes biztonságtechnikai rendszer kialakításához szükséges eszközök mennyiségileg a következők:
— behatolásjelző központ – 3 db,
— akkuk – 39 db,
— bővítők, kezelők, kijelzők, elmozdulás vevő + érzékelő – 452 db,
— mozgás, üvegtörés, nyitásérzékelők, támadásjelző – 1 108 db,
— üvegfóliázás – 760 m²,
— szerverek, kliensgépek – 19 db,
— monitorok, kijelzők, háttértárak – 47 db,
— licenszek (IP kamerákhoz, szoftverekhez) – 327 db,
— egyéb rendszer eszközök (szünetmentes tápegység, rack, switch, perifériák) – 134 db,
— szoftverek (felügyeleti, operációs rendszer, antivirus, video szerver, beléptető) – 67 db,
— IP kamerák és rendszámfelismerő kamerák – 238 db,
— átjátszó – 2 db,
— beléptető rendszer eszközei (olvasók, terminálok, vezérlők, konverterek ) – 266 db,
— beléptető rendszer eszközei (kapuk, sorompók, terelőkorlátok) – 24 db,
— beléptető rendszerbe integrált fiókos kulcstároló berendezések – 12 db,
— beléptető rendszer eszközei (elektromos zárak, vezérlő, hurkok) – 87 db,
— beléptető rendszer eszközei (ajtócsukók, vésznyitók, konzolok, kaputelefonok) – 176 db.
A felsorolás tartalmazza a behatolásjelző, a video megfigyelő, az informatikai, és a beléptető rendszer kiépítéséhez szükséges eszközöket egyaránt. Az eszközök szállítása a Vállalkozó feladata.
Telepítés:
— a felsorolt eszközök telepítése az elfogadott tervek alapján a feladat részét képezi. A telepítést működő irodaházban kell végrehajtani, úgy, hogy az a hivatal munkáját ne akadályozza. A meglévő behatolásjelző, beléptető és video rendszer minden elemét le kell bontani, a tervezett ütemekkel összhangban.
Üzembe helyezés:
— a rendszerek üzembe helyezését követően el kell végezni az ISO 9001 számú minőségbiztosítási rendszerben előírt ellenőrzéseket.
Oktatás:
— az elkészült biztonsági rendszer érintett felhasználói számára rendszerenként 2 alkalommal oktatást kell tartani.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45340000, 35120000, 35113100, 35125000, 35125300, 73421000

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 337 435 100 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
FPH036/140/2015.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 211-382085 30.10.2015

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Vagyonvédelmi koncepció végrehajtása
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
23.2.2016
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

B Consulting Kft.
Kőrösi Csoma utca 18–20.
1102 Budapest
Magyarország
E-mail: lajos.szerezla@bconsulting.hu
Telefon: +36 309485120
Fax: +36 12622404

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 338 582 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 337 435 100 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
Ajánlattevő neve: B Consulting Kft.
Székhelye: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma utca 18–20.
Kisvállalkozásnak minősül a 2004. évi XXXIV. törvény alapján.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137–138. § szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
7.4.2016