Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 121936-2017

01/04/2017    S65

Magyarország-Budapest: Parkolóhely, pihenőhely építése

2017/S 065-121936

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 031-055323)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK22675
Postai cím: Lövőház utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halmai Zoltán
E-mail: halmai.zoltan@szellkapu.hu
Telefon: +36 309424178
Fax: +36 17002423
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szellkapu.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szellkapu.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Millenáris területén megvalósítandó közpark, közösségi tér, felszíni és felszín alatti létesítmények kivitelezése.

II.1.2)Fő CPV-kód
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/03/2017
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 031-055323

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.5
A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok:
A következő helyett:

(...)

Minőségi kritérium - Név: Kötbér vállalás minden rész és a véghatáridőre Ft ban kifejezve – kivéve a 2. részszempont szerinti (min. 4 000 000 HUF – max. 5 000 000 HUF) / Súlyszám: 5

(...)

Helyesen:

(...)

Minőségi kritérium – Név: A terület hány %-a kerül átadásra a parképítő vállalkozónak – a termőföld behordásának biztosítására – 28.2.2018-ig / Súlyszám: 5

(...)

Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A következő helyett:

Az alkalmasság minimumkövetelményei:

(...)

M.1. nem mutat be jelen felhívás feladásától visszafele számított 5 (öt) évben (60 hónapban) befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) az előírásoknak megfelelően és szerződésszerűen teljesített, építőipari kivitelezésre vonatkozó, a szerződést kötő másik fél által kiállított („Kr.” 22. § (3) bekezdés), az alábbi feltételeknek megfelelő referencia igazolás(oka)t, melyben:

M.1.1) a szerződés értéke elérte a nettó 6 000 000 000 HUF-ot, és tartalmazott legalább 250 tonna kültéri teherhordó és látszó acélszerkezet kivitelezését is;

M.1.2) nehezített organizációs környezetben (NOK)legalább 2 000 m² felületű résfal készítési munkák elvégzését tartalmazó kivitelezés, ahol a résfal vastagsága legalább 45 cm;

M.1.3) a kivitelezés történt és tartalmazta legalább 2 000 m³ térszín alatti vasbeton szerkezet építési munkáit;

M.1.4) NOK-ban legalább 15 000 m³ munkagödör földkiemelését és elszállítását tartalmazó kivitelezés, amely tartalmazott legalább 50 m³ szennyezett talaj kiemelést és elszállítást;

M.1.5) speciális mélyépítéssel megvalósított (azaz résfal és/vagy cölöp) több szintes legalább 120 férőhellyel rendelkező mélygarázs építési munkálatait tartalmazó kivitelezés, mely tartalmazott alapozási építészeti, gépészeti erős és gyengeáramú kivitelezési munkálatokat, és a mélygarázs közforgalom részére biztosított;

M.1.6) mely tartalmazott olyan közforgalmú út átépítési munkálatait, melynek útkorona szintje süllyesztésre került, és új aszfalt rétegű pályaszerkezet került kialakításra Ajánlatkérő rögzíti, hogy az M.1.1.-M.1.6-ig összesen legfeljebb 6 darab szerződésből igazolható. A referencia akkor tekinthető jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

Ajánlatkérő nehezített organizációs környezet alatt olyan építési munkaterületet ért, mely mellett legalább egy oldalon min 2 forgalmi irányú útvonal és helyi vagy helyközi tömegközlekedési útvonal vagy megállóhely található.

Helyesen:

Az alkalmasság minimumkövetelményei:

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, ha:

M.1. nem mutat be jelen felhívás feladásától visszafele számított 5 (öt) évben (60 hónapban) befejezett(sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) az előírásoknak megfelelően és szerződésszerűen teljesített,építőipari kivitelezésre vonatkozó, a szerződést kötő másik fél által kiállított („Kr.” 22. § (3) bekezdés), az alábbi feltételeknek megfelelő referencia igazolás(oka)t, melyben:

M.1. nem mutat be jelen felhívás feladásától visszafele számított 5 (öt) évben (60 hónapban) befejezett(sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) az előírásoknak megfelelően és szerződésszerűen teljesített,építőipari kivitelezésre vonatkozó, a szerződést kötő másik fél által kiállított („Kr.” 22. § (3) bekezdés), az alábbi feltételeknek megfelelő referencia igazolás(oka)t, melyben:

M.1.1) a szerződés értéke elérte a nettó 6 000 000 000 HUF-ot, és tartalmazott legalább 250 tonna kültéri teherhordó és látszó acélszerkezet kivitelezését is;

M.1.2) nehezített organizációs környezetben (NOK)legalább 2 000 m² felületű résfal készítési munkák elvégzését tartalmazó kivitelezés, ahol a résfal vastagsága legalább 45 cm;

M.1.3) a kivitelezés történt és tartalmazta legalább 2 000 m³ térszín alatti vasbeton szerkezet építési munkáit;

M.1.4) NOK-ban legalább 10 000 m³ munkagödör földkiemelését és a kitermelt föld egészének vagy egy részének elszállítását is tartalmazó kivitelezés, amely tartalmazott legalább 50 m3 szennyezett talaj kiemelést és elszállítást;

M.1.5) speciális mélyépítéssel megvalósított (azaz résfal és/vagy cölöp) több szintes legalább 120 férőhellyel rendelkező mélygarázs építési munkálatait tartalmazó kivitelezés, mely tartalmazott alapozási építészeti, gépészeti erős és gyengeáramú kivitelezési munkálatokat és a mélygarázs közforgalom részére biztosított;

M.1.6) mely tartalmazott olyan közforgalmú út átépítési munkálatait, melynek útkorona szintje süllyesztésre került és új aszfalt rétegű pályaszerkezet került kialakításra.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az M.1.1.-M.1.6-ig legfeljebb 6 darab szerződésből igazolható. A referencia akkor tekinthető jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

Ajánlatkérő nehezített organizációs környezet alatt olyan építési munkaterületet ért, mely mellett legalább1 oldalon min 2 forgalmi irányú útvonal és helyi vagy helyközi tömegközlekedési útvonal vagy megállóhely található.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 11/04/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 13/04/2017
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 11/04/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 13/04/2017
Helyi idő: 10:00
VII.2)További információk:

Szakmai ajánlat benyújtásának követelményei:

A szakmai ajánlat 5. és 6. részszempont vonatkozásában, kérjük azt elkülönítetten kezelve benyújtani és azon az ajánlattevő neve illetve bármely beazonosításra alkalmas jelzés, felirat ne kerüljön feltüntetésre, figyelemmel arra, hogy a szakmai ajánlatot anonim módon kívánja az ajánlatkérő értékelni a bevont szakmai zsűri segítségével. Amennyiben valamelyik ajánlattevő nem ilyen módon nyújtja be az ajánlatot, Ajánlatkérő a szakmai zsűrinek történő átadást megelőzően hiánypótlás keretében felszólítja Ajánlattevőt az anonimmá tételre, melynek keretében pontosan megjelöli azokat a részeket, melyekről az adott ajánlattevő beazonosítható.

Az elkülönítést, mind a papír alap, mind az elektronikus dokumentum esetében meg kell tenni és Ajánlatkérő a bontást követően gondoskodik arról, hogy az zsűri tagjai kizárólag a szakmai ajánlatot kapják meg, oly módon, hogy azon csak egy az Ajánlatkérő által elhelyezett betű (A; B; C …stb. az ajánlatok számától függően) jelzés szerepeljen.

A zsűri tagjai a bontáson nem vesznek részt és az értékelés során egyenként értékelnek, majd közösen osztják ki a pontszámokat a Dokumentációban foglaltaknak megfelelően.

Továbbá a szerződés b) függelék kiegészítésre kerül az ajánlattétel és a szerződés teljesítés során a műszaki egyenértékűség keretein belül történő változtatásokról.

Jelen módosítással érintett dokumentumok – EEKD, szerződéstervezet elérhető a http://szellkapu.hu/palyazoknak/ címen és az eljárás iránt érdeklődők részére megküldésre kerülő linken keresztül.