Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 125536-2021

12/03/2021    S50

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2021/S 050-125536

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: József Attila Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_87542691
Postai cím: Váci út 63.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Burg Péter
E-mail: burgpeter@icloud.com
Telefon: +36 209816045
Fax: +36 17835312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.jozsefattilaszinhaz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.jozsefattilaszinhaz.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési feladatok

Hivatkozási szám: EKR001344792020
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Engedélyezési és kiviteli tervek készítése a József Attila Színház rekonstrukciója kapcsán.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 100 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

1134 Budapest, Váci út 63.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A József Attila Színház rekonstrukciójának építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, valamint a kapcsolódó színháztechnológia tenderdokumentációjának elkészítése a műszaki leírásban részletezettek szerint.

A tervezési program rövid összefoglalása:

A Színház befogadóképessége jelenleg: 580 fő

A nyertes Ajánlattevő tervezési szolgáltatásának részeit, teljesítésének szakaszait és határidejét a dokumentáció tartalmazza.

a. a színpad zsinórpadlásának megemelése, ill. a jobb és bal oldali oldalszínpad kiépítése, ennek építész, statikai, és gépész, valamint elektromos feladatai

b. nézőtéri felújítás: burkolatok, a hang-, világítási karzat és páholyok korszerűsítése- építészet, belsőépítészet

c. a színház kiszolgáló területeinek rekonstrukciója, akadálymentesítése: lift kialakítása, irodák, öltöző blokkok, próbatermek átalakítása. Egy új, reprezentatív közösségi tér kiépítése, a színház kollégái számára – építészet, belsőépítészet, gépészet, épületvillamosság

d. a teljes színház-technika (színpadgépészet, elektroakusztika és hatásvilágítás) megújítása a jelenkori követelményeknek megfelelően

A felújítás mintegy 2000 m2-t érint, a tervezett átalakításokkal a színház alapterülete 1000 m2-rel lesz nagyobb.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. részszempont: A szerződés teljesítésében résztvevő szakemberek többlet tapasztalata / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 2.1. részszempont: A III.1.3.szakasz M.2.1. pontban előírt É jogosultsággal rendelkező szakember színházépítésben/felújításban szerzett többlett tapasztalata / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2.2. részszempont: A III.1.3. szakasz..M.2.6. pontban előírt szakember többlett tapasztalata / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 251-630478
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tervezési feladatok

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
03/03/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ArchiNEST Építész és Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96606036
Postai cím: Bartók Béla út 41. III/2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: vincze.krisztian@archinest.hu
Telefon: +36 309960973
Internetcím: http://archinest.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Art'O-Dom Első Otthonépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_79774947
Postai cím: Bartók Béla út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: artodom@artodom.hu
Telefon: +36 309960973
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Színház-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70565641
Postai cím: 524. utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
E-mail: szinhazterv@gmail.com
Telefon: +36 209129772
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 109 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 100 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Épületgépészeti tervezés

Épületvillamossági és gyengeáramú rendszerek tervezése

Tartószerkezeti tervezés

Belsőépítészet

Hatásvilágítás tervezése

Hatáshang tervezése

Tűzvédelmi tervezés

Akadálymentesítés tervezése

Épületakusztikai tervezés

Konyhatechnológia

Felvonó tervezése

Külső közmű tervezése

Zöldfelületrendezés tervezése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1.)

Ajánlattevők adatai:

Ajánlattevő neve: Mányi István Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 13/b.

Adószám: 10879016-2-43

2.)

Ajánlattevő neve: Színház-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1173 Budapest, 524. utca 35.

Adószám: 22720335-2-42

Ajánlattevő neve: Art'O-Dom Első Otthonépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 41.

Adószám: 13155777-2-43

Ajánlattevő neve: ArchiNEST Építész és Mérnökiroda Kft.

Székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. III/2

Adószám:26170653-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/03/2021