Építési beruházás - 126465-2022

11/03/2022    S50

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2022/S 050-126465

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosító szám: 15309439242
Postai cím: Andrássy Út 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Dóra
E-mail: kozbeszerzes@opera.hu
Telefon: +36 704121065
Fax: +36 13730117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.opera.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Eiffel B épület (tervezés és kivitelezés)

Hivatkozási szám: EKR001124622021
II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási (építési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma „B” jelű műemlék épületének megvalósításához szükséges tervezési és generál kivitelezői munkák

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 572 631 626.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45223210 Acélszerkezetek építése
45111100 Bontási munka
45260000 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45262100 Állványozás
45442120 Szerkezetek festése és védőbevonattal való ellátása
45300000 Épületszerelési munka
45400000 Épületbefejezési munka
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1101 Budapest, Kőbányai út 30. („B” jelű épület)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásáról szóló Kormányhatározatokban (1829/2014. (XII. 23.) Korm. határozat a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásához szükséges beruházás előkészítéséről; 1555/2015. (VIII.7.) Korm. határozat a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről) foglaltakkal összhangban a Budapest, X. kerület, belterület 38920/7 helyrajzi számú, természetben a Budapest, Kőbányai út 30. szám alatti Eiffel Műhelyház „B” jelű műemlék épületében az Operaház ún. Stúdiója operaénekesek számára, illetve zeneiskolai funkció megvalósítására.

Mindösszesen kb. 1420,71 m2 alapterületen szükséges tervezési és generál kivitelezési munkáinak elvégzése.

Mennyiség:Alapmennyiség:

A B épület - Operastúdió épülete:

A pinceszint 239,78 m2 nettó, és egyben hasznos alapterületű lesz.

A földszint 494,92 m2 nettó, és egyben hasznos alapterületű lesz.

Az emelet 408,15 m2 nettó, és egyben hasznos alapterületű lesz.

A tető szintje 277,86 m2 nettó.

Ajánlatkérő a Projekt megvalósítását alap- és feltételes (opció) munkarészre tagolja.

Alap kiépítés: Az Ajánlatkérési dokumentáció részét képező kiviteli tervek szerinti teljes körű,

kulcsrakész megvalósítás, a feltételes (opció) munkarészek nélkül, a tervek korszerűségi felülvizsgálatával és szükséges mértékű tervezésével.

A részletes leírást a részvételi felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Az Eiffel-csarnokkal közel egykorú, védett műemléképület. Szabadon álló pince, földszint és 1 emeletes épület, kontyolt nyeregtetővel fedett irodaépület volt, tégla-vakolt vegyes architektúrájú homlokzattal.

Az épület az opera és zenekari művészek korrepetítorral való gyakorlására, zeneiskolai képzésre, kisebb kamarakoncertek rendezésére szolgál.

Az épület földszintjén multifunkcionális terem, próbaterem, 50 férőhelyes, többszintes légterű kamara koncertterem, gyakorló szobák, kiszolgáló helyiségek sorakoznak. 1 emeletén tanári és igazgatási helyiségek, gyakorló szobák, valamint a szükséges mellékhelyiségek találhatóak. Az épület tetőterében az elektromos és gépészeti helyiségek kapnak helyet.

Feltételes mennyiség (opció): Beépített berendezések és mobíliák

Beépített berendezések:

-1 db recepciós pult,

-2 db recepciós hátfal/faliújság,

-6 db mosdópult,

- 1 db catering pult,

-1 db ruhatár,

-1 db teakonyha,

-6 db szerelt elválasztó fal.

Mobíliák:

-asztalok (pl. asztalka, író-, étkező-, igazgatói-, dohányzóasztal) 37 db,

-székek (pl. irodai-, karos-, igazgatói-, zongoraszék) 196 db,

-fogas 16 db,

-szekrények 64 db,

-öltözőszekrény paddal 4 db.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja a figyelmet hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az AT-nek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás vállalt többletidőtartama (36 hónapon felül) (legalább 0 hónap, legfeljebb 24 hónap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opció: Beépített berendezések és mobíliák

Beépített berendezések:

-1 db recepciós pult,

-2 db recepciós hátfal/faliújság,

-6 db mosdópult,

- 1 db catering pult,

-1 db ruhatár,

-1 db teakonyha,

-6 db szerelt elválasztó fal.

Mobíliák:

-asztalok (pl. asztalka, író-, étkező-, igazgatói-, dohányzóasztal) 37 db,

-székek (pl. irodai-, karos-, igazgatói-, zongoraszék) 196 db,

-fogas 16 db,

-szekrények 64 db,

-öltözőszekrény paddal 4 db.

Feltételes (opció) mennyiség ajánlatkérő általi megrendelésének határideje legkésőbb a vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 30 naptári nap.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5.) Ár értékelési szempont esetében a Tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj nettó HUF (a tartalékkeret nélküli Alapmennyiség vállalkozói díj nettó HUF + a Feltételes (Opció) mennyiség vállalkozói díj nettó HUF) kerül értékelésre

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 183-474947
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EB Hungary Invest Kft.
Nemzeti azonosító szám: 13240567242
Postai cím: Fogadó utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ebhinvest.hu
Telefon: +36 305227465
Internetcím: http://www.ebhinvest.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 572 631 626.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

egyes építő, egyes gépész, egyes villanyszerelés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:

1. Artemisz & Sofia Építőipari Kft. (vezető ajánlattevő), 1037 Budapest, III. Szépvölgyi út 41. 2. em, 24868167241, mikrovállalkozás - EMKE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (közös ajánlattevő) 6724 Szeged Kenyérgyári út 15., 10697032206, kisvállalkozás

2. EB Hungary Invest Kft.,1107 Budapest Fogadó utca 4., 13240567242, kisvállalkozás

3. FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 6725 Szeged Kálvária Sgt 87/B., 11391069206, kisvállalkozás

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bek. alapján a kérelem - a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.

VI.1.3) pont folytatása:

19. A 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján - feltételes közbeszerzés esetén a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig - jelentkező köteles a teljes vállalkozási szerződés időtartamára vonatkozó, legalább 500 000 000 HUF/év limitösszegű és legalább 250 000 000 HUF/káresemény limitösszegű, saját névre szóló építés szerelési „all risk” típusú szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősség biztosításra. Az ajánlattételi szakaszban erre a vállalásra vonatkozóan cégszerű nyilatkozatot kell csatolni.

20. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján - feltételes közbeszerzés esetén a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig - jelentkező köteles a teljes vállalkozási szerződés időtartamára vonatkozó legalább 6 000 000 HUF/év limitösszegű és legalább 4 000 000 HUF/káresemény limitösszegű, saját névre szóló, részvételre jelentkező esetleges közreműködőinek a szolgáltatására is kiterjedő szakmai (tervezői) felelősség biztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősség biztosításra. Az ajánlattételi szakaszban erre a vállalásra vonatkozóan cégszerű nyilatkozatot kell csatolni.

21. Az ajánlathoz csatolni kell: Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot; A részvételi jelentkezést aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a részvételi jelentkezés, közös részvételi jelentkezés esetén részvételre jelentkezők, illetve kapacitást nyújtó szervezet (személy) cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintája; Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira vonatkozó nyilatkozat; Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat;

22. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Szerződés hatálybalépésének további, a Kbt. 135. § (12) bekezdésével összhangban kikötött feltétele, hogy a jelen szerződéshez kapcsolódó fedezetre vonatkozó jóváhagyó döntés és a forrás Vevő bankszámláján rendelkezésre álljon. A közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen kívánja lefolytatni. A közbeszerzés fedezete rendelkezésre áll, amennyiben a beruházásához kapcsolódó beszerzésekre a forrás biztosításra kerül. A forrás biztosításának elmaradása esetén a közbeszerzési eljárást az Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja vagy az eljárás eredményeként megkötött szerződés - tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a forrás biztosítását a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti - a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglaltak alapján nem lép hatályba

23. A IV.2.3 pontban megadott dátum tájékoztató jelleggel került megadásra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/03/2022