Supplies - 128353-2021

15/03/2021    S51

Slovakia-Bratislava: Medical equipments

2021/S 051-128353

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 036-089594)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Svet zdravia, a.s.
National registration number: 35960884
Postal address: Digital Park II, Einsteinova
Town: Bratislava-mestská časť Petržalka
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 851 01
Country: Slovakia
Contact person: Osoba poverená realizáciou verejného obstarávania
E-mail: vo1@svetzdravia.com
Telephone: +421 904420290
Internet address(es):
Main address: https://www.procare.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/19222

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Základné medicínske zariadenia

Reference number: ZMZ1_COVID_SZ_21
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zariadení používaných na zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, vrátane záruky na min. 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/03/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 036-089594

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.7)
Lot No: 2
Place of text to be modified: Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Instead of:

Trvanie v dňoch: 45

Read:

Trvanie v dňoch: 60

Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 17/03/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 23/03/2021
Local time: 09:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmienky na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 17/03/2021
Local time: 10:30
Read:
Date: 23/03/2021
Local time: 09:30
VII.2)Other additional information:

Verejný obstarávateľ na základe doručených otázok k zverejneným podkladom upravil lehotu dodania prístrojov pre časť 2 Servoventilátory z pôvodných 45 dní na 60 dní.