Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 128401-2016

15/04/2016    S74

Magyarország-Budapest: Public relations szolgáltatások

2016/S 074-128401

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Nemzeti azonosító szám: AK10272
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya
E-mail: kozbeszerzes@me.gov.hu
Telefon: +36 17954664
Fax: +36 17950362
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.kormany.hu/hu/dok?source=7&type=210&year=2016#!DocumentBrowse
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Ész-Ker Kft.
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zelenay Krisztina, irodavezető
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Telefon: +36 17888931
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Postai cím: Wesselényi út 20–22., VII. emelet, titkárság
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya
Telefon: +36 17954664
E-mail: kozbeszerzes@me.gov.hu
Fax: +36 17950362
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Miniszterelnökség

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására – 3 részben.

II.1.2)Fő CPV-kód
79416000 Public relations szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására – 3 részben, az alábbi részajánlat-tételi lehetőségekkel:

1. rész: PR és kreatív feladatok, médiavásárlás, közvélemény- és piackutatás;

2. rész: rendezvényszervezési feladatok ellátása;

3. rész: nyomdai feladatok, grafikai tervezés, DTP és egyéb produkciós feladatok ellátása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 5 125 890 551.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

PR és kreatív feladatok, médiavásárlás, közvélemény- és piackutatás.

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79416000 Public relations szolgáltatások
79311200 Közvélemény-kutatás elvégzésével kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Kommunikációs anyagok (TV/sajtó/rádió/on-line/közterület, egyéb, nem hagyományos kommunikációs eszközök) tervezése, előkészítése és kivitelezése.

a) Kreatív stratégiák és tervek készítése.

Eseti megbízások alapján az Ajánlattevő felel a kreatív stratégiák és tervek készítéséért.

b) Kreatív tervezési, gyártási, gyártás-előkészítési feladatok.

Eseti megbízások alapján az Ajánlattevő felel a kommunikációs kampányokhoz kapcsolódó gyártási, gyártás-előkészítési feladatokért is.

c) PR.

Eseti megbízások alapján az Ajánlattevő felel a PR és sajtókapcsolati feladatok ellátásáért.

d) On-line feladatok tekintetében.

Eseti megbízások alapján az Ajánlattevő felel a kampányokhoz kapcsolódó on-line faladatok ellátásáért.

e) Médiavásárlás.

f) Piac- és közvélemény-kutatás.

Rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 4 500 000 000 HUF. Az ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-áig vállal megrendelési kötelezettséget.

A II.2.7) pontban megjelölt kezdési dátummal kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a kezdő időpont az eljárás befejezésének és a szerződés hatálybalépésének változó időpontjára tekintettel módosulhat. A szerződés időtartama keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 31.12.2018 napjáig tartó határozott időtartam.

A források vonatkozásában az eljárás megindításakor támogatói döntés még nem állt Megrendelő rendelkezésére. Erre figyelemmel a Kbt. 135. § (12) bekezdés alapján az 1. rész eredményeképpen kötendő szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy Megrendelő a fent nevezett források vonatkozásában Támogatói Döntéssel rendelkezzen. Az ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5)–(6) bekezdés alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).

A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szakmai ajánlat (minőség) / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: Megismerhetőségi nyilatkozat megtételének vállalása (igen/nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 500 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/08/2016
Befejezés: 31/12/2018
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP), Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP) és Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (a továbbiakban: MAHOP) forrásból.
II.2.14)További információk

Értékelési szempont az 1. rész esetében: legjobb ár-érték arány. Az értékelés módszerét és részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Rendezvényszervezési feladatok ellátása.

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Ajánlattevő feladata különféle rendezvények megszervezése, teljes körű előkészítése és lebonyolítása budapesti és vidéki helyszíneken a Megrendelő által megadott megrendelések alapján.

Rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 425 890 551 HUF. Az ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-áig vállal megrendelési kötelezettséget.

A II.2.7) pontban megjelölt kezdési dátummal kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a kezdő időpont az eljárás befejezésének és a szerződés hatálybalépésének változó időpontjára tekintettel módosulhat. A szerződés időtartama keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 31.12.2018 napjáig tartó határozott időtartam.

A források vonatkozásában az eljárás megindításakor támogatói döntés még nem állt Megrendelő rendelkezésére. Erre figyelemmel a Kbt. 135. § (12) bekezdés alapján a 2. rész eredményeképpen kötendő szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy Megrendelő a fent nevezett források vonatkozásában Támogatói Döntéssel rendelkezzen. Az ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5)–(6) bekezdés alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).

A 2. rész vonatkozásában nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésének időpontjában rendelkeznie kell legalább 150 000 000 HUF/év és legalább 1 000 000 HUF/káresemény mértékű felelősségbiztosítással. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződés hatálybalépésének időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog.

A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szakmai ajánlat (minőség) / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: Megismerhetőségi nyilatkozat megtételének vállalása (igen/nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 425 890 551.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/08/2016
Befejezés: 31/12/2018
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP), Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP) és Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (a továbbiakban: MAHOP).
II.2.14)További információk

Értékelési szempont a 2. rész esetében: legjobb ár-érték arány. Az értékelés módszerét és részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nyomdai feladatok, grafikai tervezés, DTP és egyéb produkciós feladatok ellátása.

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beszerzés tárgya szerinti nyomda, grafikai tervezés, DTP és egyéb produkciós feladatok ellátása:

a) kiadványok, szórólapok, és egyéb nyomdai termékek tervezése, előkészítése és kivitelezése;

b) dekorációs és marketing eszközök, illetve reklámajándék tárgyak tervezése és kivitelezése;

c) egyéb elektronikus megjelenési lehetőségek megtervezése és elkészítése.

Rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 200 000 000 HUF. Az ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-áig vállal megrendelési kötelezettséget.

A II.2.7) pontban megjelölt kezdési dátummal kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a kezdő időpont az eljárás befejezésének és a szerződés hatálybalépésének változó időpontjára tekintettel módosulhat. A szerződés időtartama keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 31.12.2018 napjáig tartó határozott időtartam.

A források vonatkozásában az eljárás megindításakor támogatói döntés még nem állt Megrendelő rendelkezésére. Erre figyelemmel a Kbt. 135. § (12) bekezdés alapján a 3. rész eredményeképpen kötendő szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy Megrendelő a fent nevezett források vonatkozásában Támogatói Döntéssel rendelkezzen. Az ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5)–(6) bekezdés alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).

A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szakmai ajánlat (minőség) / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: Megismerhetőségi nyilatkozat megtételének vállalása (igen/nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 200 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/08/2016
Befejezés: 31/12/2018
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP), Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP) és Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (a továbbiakban: MAHOP).
II.2.14)További információk

Értékelési szempont a 3. rész esetében: legjobb ár-érték arány. Az értékelés módszerét és részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi: első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján, második körben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani.

Ajánlattevők kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12–14. §, 15. § (1) bekezdés, 16. § szerint történik.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kbt. 67. § (4) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) és 17. § (2) bekezdése szerint.

Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) és 17. § (2) bekezdése szerint.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni, így az nem lehet korábbi a felhívás feladásának napjánál.

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az előző 3 lezárt üzleti évben elért közbeszerzés tárgya szerinti árbevételére (az 1. rész esetében: kreatív tervezési-gyártási feladatok és/vagy médiavásárlás és/vagy online feladatok ellátása; a 2. rész esetében: rendezvényszervezés; a 3. rész esetében: nyomdai feladatok és/vagy grafikai tervezés és/vagy DTP és egyéb produkciós feladatok) vonatkozóan, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a P1. alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 5. § (1) bekezdés alapján, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD IV. részét köteles kitölteni, oly módon, hogy abban feltünteti az alkalmassági követelmények teljesülését alátámasztó részletes információkat, melyre vonatkozóan az ajánlatkérő előírásait a közbeszerzési dokumentumok 2. kötetének 13. pontja tartalmazza.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (4) bekezdése alapján a IV. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogad ajánlatkérő a 19. § (1) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.

Közös ajánlattevők a P1. alkalmassági minimumkövetelménynek együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).

Alkalmasságot igazoló szervezet esetén a Kbt. 65. § (7)–(8) bekezdés, Kbt. 67. § (3) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bekezdés szerint kell eljárni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha a felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt üzleti évben:

az 1. rész esetében: a közbeszerzés tárgyából (kreatív tervezési-gyártási feladatok és/vagy médiavásárlás és/vagy online feladatok ellátása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének összege nem érte el a 1 200 000 000 HUF-ot (egymilliárd-kétszázmillió forintot).

Ajánlatkérő online feladatok ellátása alatt a közbeszerzési dokumentumok 5. kötetében szereplő, 1. részre vonatkozó feladatleírás d) pontja szerinti feladatokat érti;

a 2. rész esetében: a közbeszerzés tárgyából (rendezvényszervezés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének összege nem érte el a 140 000 000 HUF-ot (száznegyvenmillió forintot);

a 3. rész esetében: a közbeszerzés tárgyából (nyomdai feladatok és/vagy grafikai tervezés és/vagy DTP és egyéb produkciós feladatok) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének összege nem érte el a 70 000 000 HUF-ot (hetvenmillió forintot).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1. Ajánlattevő mutassa be a felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) jelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáit 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (1) bekezdés szerint (321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bekezdés a)). A nyilatkozatnak vagy igazolásnak a következőket kell tartalmaznia:

— a teljesítés ideje (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával),

— szerződést kötő másik fél megnevezése, kapcsolattartó személy neve, elérhetősége,

— szolgáltatás tárgya, megnevezése olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az M1. alkalmassági feltételnek való megfelelés,

— az ellenszolgáltatás nettó összege HUF-ban,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

— saját teljesítés aránya %-ban.

M2. Ajánlattevő mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bekezdés b)). Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra,

— a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság követelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen,

— a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok,

— a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD IV. részét köteles kitölteni, oly módon, hogy abban feltünteti az alkalmassági követelmények teljesülését alátámasztó részletes információkat, melyre vonatkozóan az ajánlatkérő előírásait a közbeszerzési dokumentumok 2. kötetének 13. pontja tartalmazza. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A IV. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az EU egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást elfogad ajánlatkérő a 21. § (1)–(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. Közös ajánlattevők az M1., M2. alkalmassági feltételnek együttesen is megfelelhetnek. Amennyiben a referencia közös ajánlattevőkre vonatkozik, és az igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által elvégzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő az igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről a szolgáltatás egésze tekintetében elfogadja, ha a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített:

az 1. rész esetében: legfeljebb 3 db szerződésből, összesen legalább nettó 1 200 000 000 HUF (egymilliárd-kétszázmillió forint) értékű kreatív tervezési-gyártási feladatok és/vagy médiavásárlási feladatok és/vagy online feladatok ellátására vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő online feladatok ellátása alatt a közbeszerzési dokumentumok 5. kötetében szereplő, 1. részre vonatkozó feladatleírás d) pontja szerinti feladatokat érti;

a 2. rész esetében: legfeljebb 2 db szerződésből összesen legalább nettó 140 000 000 HUF (száznegyvenmillió forint) értékű rendezvényszervezés tárgyú referenciával;

a 3. rész esetében: legfeljebb 3 db szerződésből összesen legalább nettó 70 000 000 HUF (hetvenmillió forint) értékű nyomdai feladatok és/vagy grafikai tervezés és/vagy DTP és egyéb produkciós feladatok ellátására vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek kezdési és befejezési dátuma is a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül esik.

M2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a következő szakemberekkel:

az 1. rész esetében:

a) legalább 1 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű, legalább 3 éves reklámügynökségi szakmai tapasztalattal rendelkező kreatív vezető;

b) legalább 1 fő PR munkatárssal, aki legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik PR tevékenységek végzésében;

c) legalább 1 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű, legalább 3 éves médiavásárlási szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;

a 2. rész esetében:

a) legalább 1 fő, legalább 3 év rendezvényszervezési szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;

a 3. rész esetében:

a) legalább 1 fő tervező grafikus, aki grafikai tervezésben legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik;

b) legalább 1 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű produkciós szakember, aki legalább 3 éves produkciós szakmai tapasztalattal rendelkezik.

1 szakemberrel részenként csak 1 feltételnek való megfelelés megengedett.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/05/2016
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 18/07/2016
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/05/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:

Miniszterelnökség, 1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22., VII. emelet, tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1)–(4), (6) bekezdése szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi úgy, hogy azokat közzéteszi a honlapján. Elérési útvonal: http://www.kormany.hu; oldalon belül miniszterelnökség/dokumentumok/közbeszerzések

Az eljárásban való részvétel feltétele az közbeszerzési dokumentumok letöltésének visszaigazolása. Közös ajánlattétel esetén elegendő 1 ajánlattevőnek visszaigazolni a letöltést. A letöltést a gazdasági szereplőnek a letöltött közbeszerzési dokumentumok között kiadott visszaigazoló nyilatkozat lebonyolító szervezetnek való megküldésével faxon (+36 17896943) és/vagy e-mailen (titkarsag@eszker.eu) kell igazolnia. A letöltésről szóló nyilatkozatot javasolt haladéktalanul a lebonyolító rendelkezésére bocsátani, annak érdekében, hogy a kiegészítő tájékoztatást és egyéb értesítéseket ajánlatkérő a gazdasági szereplőnek megküldhesse. A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata, hogy amennyiben nem küldi vissza a letöltésről szóló nyilatkozatot, úgy ajánlatkérő nem tudja részére megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és egyéb értesítéseket, mely esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia ajánlatkérő honlapjáról a felmerülő eljárási cselekményekről.

2. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást minden rész esetében a Kbt. 135. § (1), (5)–(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdés szerint teljesíti, alvállalkozó igénybevétele esetében a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (1), (3), (5)–(6) bekezdései szerint. A részszámlázás biztosított, a számlák kifizetése szállítói finanszírozással történik. Szállítói előleg igénybevétele a 272/2015. (XI. 5.) Kr. 119. § (1) bekezdés szerint, azzal, hogy az igénybevétel feltétele a 272/2015. (XI. 5.) Kr. 119. § (2) bekezdés szerinti előírások teljesülése. Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

3. Az ajánlatban minden igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

4. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke részenként 1 000 000 HUF (egymillió forint). Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban.

5. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek minden rész esetén késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér és teljesítési biztosíték. Utóbbi rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

6. Az ajánlathoz részenként külön ártáblázatot kell csatolni, mellyel ajánlatkérő a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pont szerint jár el. Ha a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott médiavásárlás ártáblában szereplő médium egyike időközben megszűnt, vagy átmenetileg szünetelteti a tevékenységét, illetve Ajánlattevő nem rendelkezik kedvezménnyel, úgy a táblázat kedvezményt jelölő cellájába 0 (nulla) értéket kell feltüntetni, megszűnés, illetve szüneteltetés esetén a megszűnés, illetve szüneteltetés tényéről szóló nyilatkozat csatolásával.

7. Az ajánlathoz részenként külön szakmai ajánlatot kell csatolni.

8. A megismerhetőségi nyilatkozat megtételének vállalására az ajánlattevőknek az ajánlatban csak nyilatkozatot kell tenni. A megismerhetőségi nyilatkozatra kizárólag a nyertes ajánlattevő köteles a szerződés hatálybalépésével egyidejűleg, azzal, hogy annak elmaradása vagy nem az előírásoknak megfelelő teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül.

8. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni. Ajánlatkérő gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását kizárja.

9. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján. Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.

10. A részajánlattétel biztosított. Ajánlattevők bármely részre, részekre, illetve valamennyi részre is nyújthatnak be ajánlatot.

11. Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt kizárja.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)–(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/04/2016