Árubeszerzések - 128886-2014

Normál nézet megjelenítése

16/04/2014    S75

Luxemburg-Luxembourg: Földgázellátás

2014/S 075-128886

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Bizottság
Postai cím: Jean Monnet épület, A1/029-es iroda
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2920
Ország: Luxemburg
Címzett: Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal – Luxembourg, OIL.06-os Egység, 002. Szektor – Közbeszerzési eljárások és szerződések
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-38312
Fax: +352 4301-32109

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/oil/appels_fr.htm

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=405

Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=405

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen

Hivatalos név: Luxembourgi Európai Iskola II
Postai cím: 6, rue Gaston Thorn
Város: Bertrange
Postai irányítószám: 8628
Ország: Luxemburg

Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: plateau de Kirchberg, Konrad Adenauer épület
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2929
Ország: Luxemburg

Hivatalos név: Az Európai Unió Bírósága
Postai cím: plateau de Kirchberg
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2985
Ország: Luxemburg

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Földgázellátás.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Luxembourg.

NUTS-kód LU00 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A szerződés a Luxembourgban található uniós intézmények számára szállítandó földgáz beszerzésére irányul.
A földgáz beszerzésének részét képezi a regisztrációval és a szerződés megszűnésével kapcsolatos minden feladat és kötelezettség ellátása, illetve az összes szolgáltatási pont esetében a hálózat használatának megszervezése. A nyertes ajánlattevőnek a következő tevékenységeket kell elvégeznie:
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

09123000 Földgáz

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:

Az éves becsült fogyasztás körülbelül 3 700 000 m3.

II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A feltételek a szerződéstervezetben szerepelnek.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
A feltételek az adminisztratív záradékban szerepelnek.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a szükséges információk és dokumentumok részletes ismertetése az adminisztratív záradékokban található.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a szükséges információk és dokumentumok részletes ismertetése az adminisztratív záradékokban található.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
OIL-06-PO-2014-009.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Egyéb korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013/S 98-166343 23.5.2013

IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 13.5.2014
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
20.5.2014 - 16:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26.5.2014 - 15:00

Hely:

Jean Monnet épület, A1/040A-es iroda

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlattevőnként 1 fő vehet részt. A részleteket lásd az adminisztratív záradékokban.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk

Az adminisztratív záradékok és a kiegészítő dokumentumok (beleértve a kérdéseket és válaszokat is) a következő honlapról tölthetőek le: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=405

Kérjük az érdekelt feleket, hogy a frissítésekről és a kérdésekre adott válaszokról történő tájékozódás érdekében rendszeresen keressék fel a holnapot. A Bizottság nem felelős azért, ha a pályázók nem értesülnek a pályázati felhívásra vonatkozóan a weboldalon közzétett további információkról. Papíralapú példány kibocsátására nem kerül sor.
A sikeres ajánlattevőnek be kell nyújtania az ajánlatkérő által megállapított határidőn belül és még a szerződés aláírását megelőzően a luxemburgi szabályozó hatóság (ILR – Institut Luxembourgeois de Régulation) által kiadott beszállítási engedélyt tartalmazó tanúsítvány másolatát.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal – Luxembourg, címzett: Inez Jacquemyn asszony
Postai cím: Jean Monnet épület, rue Alcide de Gasperi
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2920
Ország: Luxemburg
E-mail: inez.jacquemyn@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-36491
Fax: +352 4301-33789

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
3.4.2014