A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 129018-2020

17/03/2020    S54

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2020/S 054-129018

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szijártó Boglárka
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezés 5125 j.elk;51.főút;M9;Sükösd,Érsekcsanád

Hivatkozási szám: EKR001055452019
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés 5125 j. Kalocsa nyugati elkerülő út megvalósítására (Foktő-Bátya); 51. sz. főút fejlesztése M9 gyorsforgalmi út-Baja között, Sükösd és Érsekcsanád elkerülő út

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 539 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

5125 j. Kalocsa nyugati elkerülő út megvalósítása

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő mindenkori székhelye Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési szerződés az 5125 j. Kalocsa nyugati elkerülő út megvalósítása (Foktő-Bátya) megvalósításának előkészítése vonatkozásában: döntés-előkészítő tanulmány, előzetes vizsgálati dokumentáció, nyomvonal-kijelölési dokumentáció, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint a szükséges engedélyek megszerzésében való közreműködés tárgyában.

A fenti tervezési feladat új nyomvonalon körülbelül egybefüggően 4,1 km hosszú, 2xl sávos országos közútra vonatkozik.

Új nyomvonalon vezetett, körülbelül egybefüggően 4,1 km hosszú, 2xl sávos országos közút előkészítése (a vonatkozó településrendezési tervek lehetőség és szükség szerinti figyelembe vételével) új híd tervezésével a Csorna-Foktői-csatorna felett, és az új elkerülő úthoz szükséges útvíztelenítés megtervezésével.

A feladat részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: III.1.3) M/2.1 szerinti szakember 36 hó feletti,az alk. köv. meghat. országos közút tervezés területén szerzett útépítési szakági tervezési szakmai többlet tapasztalata hóban (max. 36 hó) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: III.1.3) M/2.2 szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat. országos közút tervezés területén szerzett vízelvezetési rendszer tervezési szakmai többlet tapasztalata hóban (max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: III.1.3) M/2.3 szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat. országos közúti hídszerkezeti tervezés területén szerzett hídtervezői szakmai többlet tapasztalata hóban (max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: III.1.3) M/2.4 szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat. országos közút tervezése területén szerzett környezetvédelmi szakértői szakmai többlet tapasztalata hóban (max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány

Ajánlattevőnek meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet alapján átruházásra kerülő (vagyoni) szerzői jogok és a munkadíj ellenértékét is.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

51.sz.főút fejl, M9 -Baja, Sükösd Érsekcsanád

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő mindenkori székhelye Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési szerződés az 51. sz. főút fejlesztése M9 gyorsforgalmi út-Baja között, Sükösd és Érsekcsanád elkerülő út építés megvalósításának előkészítése körülbelül 18,8 km hosszú szakasz vonatkozásában: döntés-előkészítő tanulmány, előzetes vizsgálati dokumentáció, nyomvonal-kijelölési dokumentáció, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint a szükséges engedélyek megszerzésében való közreműködés tárgyában.

A meglévő nyomvonal M9 gyorsforgalmi úti csomópontjától az 55. és 551. sz. utak csomópontjáig tartó, körülbelül 18,8 km hosszú szakasza (kivéve a Sükösd és Érsekcsanád településeket a tervek szerint elkerülő út kezdő- és végcsomópontjai közötti szakasz) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat-megerősítésének és párhuzamos kerékpárút megvalósításának, továbbá a Sükösd és Érsekcsanád településeket elkerülő, új nyomvonalon vezetett 2x1 sávos főút előkészítése, valamint a Karasica (Sárközi II.)-főcsatorna felett meglévő híd áttervezése. A tervezett út és kerékpárúti szakaszokhoz szükséges útvíztelenítés megtervezése.

A feladat részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: III.1.3) M/2.1 szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat. országos közút tervezés területén szerzett útépítési szakági tervezési szakmai többlet tapasztalata hóban (max. 36 hó) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: III.1.3) M/2.2 szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat országos közút tervezés területén szerzett vízelvezetési rendszer tervezési szakmai többlet tapasztalata hóban (max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: . III.1.3) M/2.3 szerinti szakember 36 hó feletti,az alk. köv. meghat. országos közúti hídszerkezeti tervezés területén szerzett hídtervezői szakmai többlet tapasztalata hóban (max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: III.1.3) M/2.4 szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat.országos közút tervezése területén szerzett környezetvédelmi szakértői szakmai többlet tapasztalata hóban (max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) c) a legjobb ár-érték arány

Ajánlattevőnek meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet alapján átruházásra kerülő (vagyoni) szerzői jogok és a munkadíj ellenértékét is.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 176-428787
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

5125 j. Kalocsa nyugati elkerülő út megvalósítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
03/03/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Roden Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96417306
Postai cím: Villám utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@roden.hu
Telefon: +36 18149700
Fax: +36 18149703
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 125 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Nem ismert

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

51.sz.főút fejl, M9 -Baja, Sükösd Érsekcsanád

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/03/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_66538837
Postai cím: Bornemissza tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@unitef.hu
Telefon: +36 12056330
Fax: +36 12056325
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 414 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok részenkénti bontásban:

1. rész:

1.) Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37.; 13842217-2-41.)

2.) Unitef'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1119 Budapest, Bornemissza tér 12.;12108129-2-43.)

3.) Roden Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1089 Budapest, Villám utca 13.;10624672-2-42.)

4.) Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1111 Budapest, Zenta utca 1.; 13260534-2-43)

5.) Pannonway Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. U. 9.; 13099581-2-20.)

6.) Út-Teszt Mérnöki és Szolgáltató Kft. (1115 Budapest, Csóka utca 7-13. 10278604-2-43.)

7.) Vonalvezető Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. (6000 Kecskemét, Katona József tér 6. 13608512-2-03.)

8.) Speciálterv Építőmérnöki Kft. (1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81; 11901486-2-41)

2. rész:

1.) Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37. 13842217-2-41.)

2.) Unitef'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1119 Budapest, Bornemissza tér 12.;12108129-2-43.)

3.) Roden Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1089 Budapest, Villám utca 13. 10624672-2-42.)

4.) Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1111 Budapest, Zenta utca 1.; 13260534-2-43)

III.1.3)

5.) Pannonway Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. U. 9.; 13099581-2-20.)

6.) Út-Teszt Mérnöki és Szolgáltató Kft. (1115 Budapest, Csóka utca 7-13. 10278604-2-43.)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/03/2020