Supplies - 130312-2021

16/03/2021    S52

Poland-Kielce: Surgical gloves

2021/S 052-130312

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Postal address: ul. Grunwaldzka 45
Town: Kielce
NUTS code: PL721 Kielecki
Postal code: 25-736
Country: Poland
Contact person: Sebastian Szaniawski
E-mail: zamowienia@wszzkielce.pl
Telephone: +48 413671339
Fax: +48 413660014
Internet address(es):
Main address: http://bip.wszzkielce.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.wszzkielce.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: SPZOZ
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywne dostawy rękawic medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Reference number: EZ/ZP/31/2021/ESŁ
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rękawic medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu określono w załączniku nr 2 do SWZ – formularzu asortymentowo-cenowym. Informacje w zakresie zasad realizacji dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera załącznik nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia mowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniej modyfikacji projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 3 do SWZ, w przypadku gdy jednemu wykonawcy udzielone zostanie zamówienie publiczne na więcej niż jedno zadanie niniejszego postępowania. Przez wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1 – rękawice nitrylowe do uchwytów naściennych

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce.

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 1 – rękawice nitrylowe do uchwytów naściennych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu określono w załączniku nr 2 do SWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin realizacji zamówienia / Weighting: 10
Quality criterion - Name: termin płatności faktury / Weighting: 10
Quality criterion - Name: ocena techniczna (jakość) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do udziału w postęp zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 600,00 PLN. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany zgodnie z właściwymi przepisami regulującymi wystawienie gwarancji/poręczenia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2 – rękawice chirurgiczne

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce.

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 2 – rękawice chirurgiczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu określono w załączniku nr 2 do SWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin realizacji zamówienia / Weighting: 10
Quality criterion - Name: termin płatności faktury / Weighting: 10
Quality criterion - Name: ocena techniczna (jakość) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do udziału w postęp zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 700,00 PLN. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany zgodnie z właściwymi przepisami regulującymi wystawienie gwarancji/poręczenia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3 – rękawice diagnostyczne – nitrylowe

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce.

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 3 – rękawice diagnostyczne – nitrylowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu określono w załączniku nr 2 do SWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin realizacji zamówienia / Weighting: 10
Quality criterion - Name: termin płatności faktury / Weighting: 10
Quality criterion - Name: ocena techniczna (jakość) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do udziału w postęp zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany zgodnie z właściwymi przepisami regulującymi wystawienie gwarancji/poręczenia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4 – rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce.

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 4 – rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu określono w załączniku nr 2 do SWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin realizacji zamówienia / Weighting: 10
Quality criterion - Name: termin płatności faktury / Weighting: 10
Quality criterion - Name: ocena techniczna (jakość) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do udziału w postęp zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 900,00 PLN. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany zgodnie z właściwymi przepisami regulującymi wystawienie gwarancji/poręczenia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 5 – rękawice chirurgiczne do zabiegów kardiochirurgicznych

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce.

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 5 – rękawice chirurgiczne do zabiegów kardiochirurgicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu określono w załączniku nr 2 do SWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin realizacji zamówienia / Weighting: 10
Quality criterion - Name: termin płatności faktury / Weighting: 10
Quality criterion - Name: ocena techniczna (jakość) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do udziału w postęp zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 120,00 PLN. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany zgodnie z właściwymi przepisami regulującymi wystawienie gwarancji/poręczenia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 6 – rękawice foliowe

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce.

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 6 – rękawice foliowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu określono w załączniku nr 2 do SWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin realizacji zamówienia / Weighting: 10
Quality criterion - Name: termin płatności faktury / Weighting: 10
Quality criterion - Name: ocena techniczna (jakość) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do udziału w postęp zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 30,00 PLN. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany zgodnie z właściwymi przepisami regulującymi wystawienie gwarancji/poręczenia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 7 – rękawice przeznaczone do procedur wysokiego ryzyka zakażeń – nitrylowe

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce.

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 7 – rękawice przeznaczone do procedur wysokiego ryzyka zakażeń – nitrylowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu określono w załączniku nr 2 do SWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin realizacji zamówienia / Weighting: 10
Quality criterion - Name: termin płatności faktury / Weighting: 10
Quality criterion - Name: ocena techniczna (jakość) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do udziału w postęp zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 280,00 PLN. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany zgodnie z właściwymi przepisami regulującymi wystawienie gwarancji/poręczenia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 8 – rękawice przeznaczone do procedur o podwyższonym ryzyku – lateksowe

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce.

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 8 – rękawice przeznaczone do procedur o podwyższonym ryzyku – lateksowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu określono w załączniku nr 2 do SWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin realizacji zamówienia / Weighting: 10
Quality criterion - Name: termin płatności faktury / Weighting: 10
Quality criterion - Name: ocena techniczna (jakość) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do udziału w postęp zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10,00 PLN. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany zgodnie z właściwymi przepisami regulującymi wystawienie gwarancji/poręczenia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 9 – rękawice jednorazowe winylowe

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce.

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 9 – rękawice jednorazowe winylowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu określono w załączniku nr 2 do SWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin realizacji zamówienia / Weighting: 10
Quality criterion - Name: termin płatności faktury / Weighting: 10
Quality criterion - Name: ocena techniczna (jakość) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do udziału w postęp zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 30,00 PLN. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany zgodnie z właściwymi przepisami regulującymi wystawienie gwarancji/poręczenia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 10 – rękawice diagnostyczne – lateksowe

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce.

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 10 – rękawice diagnostyczne – lateksowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu określono w załączniku nr 2 do SWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin realizacji zamówienia / Weighting: 10
Quality criterion - Name: termin płatności faktury / Weighting: 10
Quality criterion - Name: ocena techniczna (jakość) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do udziału w postęp zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 7 600,00 PLN. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany zgodnie z właściwymi przepisami regulującymi wystawienie gwarancji/poręczenia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 11 – rękawice do procedur wysokiego ryzyka epidemiologicznego

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce.

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 11 – rękawice do procedur wysokiego ryzyka epidemiologicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu określono w załączniku nr 2 do SWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin realizacji zamówienia / Weighting: 10
Quality criterion - Name: termin płatności faktury / Weighting: 10
Quality criterion - Name: ocena techniczna (jakość) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do udziału w postęp zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 900,00 PLN. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany zgodnie z właściwymi przepisami regulującymi wystawienie gwarancji/poręczenia.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, tj.:

Pkt 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228 – 230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270 – 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

Pkt 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

Pkt 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

Pkt 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

Pkt 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

Pkt 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Oraz 109 ust. 1 w następującym zakresie:

Pkt 5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; art. 109 ust. 1 pkt 5;

Pkt 7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; art. 109 ust. 1 pkt 7;

Pkt 8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; art. 109 ust. 1 pkt 8.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Posiadają właściwe zdolności techniczne lub zawodowe rozumiane jako:

— zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) umowę/umowy, której/których zakres obejmował dostawę/dostawy rękawic medycznych na rzecz zamawiającego/zamawiających, którym jest jednostka służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia) o łącznej wartości zrealizowanej/zrealizowanych umowy/umów brutto minimum:

— dla pakietu nr 1 – 80 000,00 PLN,

— dla pakietu nr 2 – 90 000,00 PLN,

— dla pakietu nr 3 – 1 000 000,00 PLN,

— dla pakietu nr 4 – 95 000,00 PLN,

— dla pakietu nr 5 – 5 000,00 PLN,

— dla pakietu nr 6 – 1 500,00 PLN,

— dla pakietu nr 7 – 15 000,00 PLN,

— dla pakietu nr 8 – 500,00 PLN,

— dla pakietu nr 9 – 1 500,00 PLN,

— dla pakietu nr 10 – 400 000,00 PLN,

— dla pakietu nr 11 – 50 000,00 PLN.

Uwaga: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) każdy z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 oraz 109 ust 1 pkt 5, 7, 8 natomiast warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 11 ppkt 1 może spełniać jeden z wykonawców samodzielnie, lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Podmiotowe środki dowodowe jakie będzie musiał złożyć wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, przed udzieleniem zamówienia w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie określonym w: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy uPzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;

2) oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - art. 108 ust 1 pkt 5 uPzp;

3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 u.p.z.p. w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w SWZ, o których mowa:

— w art. 108 ust. 1 pkt 3 i 6 uPzp,

— art. 109 ust. 1 pkt 5 oraz pkt 7 – 8 uPzp;

4) wykaz wykonanych przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) dostaw wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie. Wykonawca w ww. wykazie wskazuje wyłącznie dostawy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Do wykazu wykonawca winien załączyć dowód, iż dostawy zostały wykonywane należycie tj. referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tego dokumentu – oświadczenia wykonawcy;

5) jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia podmiotów udostępniających zasoby w następującym zakresie:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy uPzp, art. 108 ust 1 pkt 4 uPzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

b) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 uPzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w SWZ, o których mowa:

— w art. 108 ust. 1 pkt 3 i 6 uPzp,

— art. 109 ust. 1 pkt 5 oraz pkt 7–8 uPzp.

Jeśli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów lub gdy dokumenty nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem o którym mowa w par 4 ust. 3 rozporządzenia Min. Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. „...w sprawie podmiotowych środków dowodowych...” (Dz.U 2020 poz. 2415).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Dostawy sukcesywne wg bieżących potrzeb zamawiającego do magazynu medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na koszt wykonawcy przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy a w przypadku nie wybrania całości przedmiotu zamówienia do wyczerpania asortymentu wg potrzeb zamawiającego nie dłużej jednak niż 18 miesięcy od daty zawarcia umowy po cenach zawartych w umowie. Dostawy realizowane będą w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia pisemnego zamówienia przesłanego faksem lub e-mailem – jest to termin maksymalny realizacji zamówienia. W przypadku gdy w kryterium termin dostawy wykonawca zaproponuje krótszy termin realizacji zamówienia to w ramach kontraktu będzie zobowiązany do realizacji dostaw w zaproponowanym terminie. Zamówienia składane przez zamawiającego będą wynikać z bieżących i uzasadnionych potrzeb, co jest równoważne z możliwością niezrealizowania przedmiotu zamówienia w ilościach określonych w załącznikach do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/04/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/07/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/04/2021
Local time: 09:30
Place:

Otwarcie następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie.

Information about authorised persons and opening procedure:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Oferta wykonawcy winna zawierać:

— wypełniony i podpisany formularz ofertowy,

— wypełniony i podpisany szczegółowy formularz asortymentowo-cenowy,

— oświadczenie wykonawcy, składane w oparciu o art. 125, iż nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7–8 i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ,

— oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby na zdolnościach lub sytuacji którego polega wykonawca (art. 118 uPzp), składanego w oparciu o art. 125 ust. 5 uPzp na formularzu JEDZ/ESPD, iż nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i pkt 7–8 oraz odpowiednio iż spełnienia warunki udziału w postepowaniu określone w SWZ w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na ich zasoby,

— w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust 1 uPzp w celu oceny czy stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostepniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów wykonawca składa zobowiązanie podmiotu udostępnianego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,

— właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 r. (Dz.U. 2020 r., poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty CE / deklaracje zgodności) zgodnie z klasą wyrobu medycznego lub w przypadku wyrobów nie medycznych stosowne oświadczenie, iż do danego produktu nie stosuje się przepisów ww. ustawy,

— aktualne protokoły badań producenta z kraju pochodzenia odpowiednio do oferowanego produktu,

— potwierdzona certyfikatem z jednostki niezależnej lub badaniami lub kartą techniczną zgodność z normami EN określonymi w opisie przedmiotu zamówienia,

— opisy, katalogi, specyfikacje techniczne z danymi, zgodność z normami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do SWZ), z informacjami potwierdzającymi spełnienie wymagań technicznych stawianych przez zamawiającego dla oferowanego przedmiotu zamówienia,

— próbki oferowanego asortymentu zgodnie z informacją zawartą w pkt 12 SWZ (zamawiający działa w oparciu o art. 65 ust. 1 pkt 4 uPzp odstępując od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej w zakresie przekazania próbek, przekazanie próbek następuje zgodnie z treścią art. 65 ust. 2 uPzp). Zgodnie z treścią art. 107 ust. 2 zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie ww. przedmiotowych środków dowodowych, za wyjątkiem próbek, które są elementem kryterium oceny ofert, w przypadku jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne,

— dowód wniesienia wadium,

— aktualny dokument potwierdzający zasady reprezentacji wykonawcy tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,

— w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy,

— w przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej (edyta.slowinska@wszzkielce.pl). Szczegóły dotyczące sposobu komunikacji zamawiającego z wykonawcami zostały określone w pkt 27 SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów uPzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Odwołanie przysługuje na:

— niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy

— zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/03/2021