Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 1310-2019

02/01/2019    S1

Poland-Katowice: Pipes and fittings

2019/S 001-001310

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 245-562148)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Artur Mandrysz oraz Krzysztof Hadam
E-mail: artur.mandrysz@pgg.pl
Telephone: +48 32/7572924
Fax: +48 32/7572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl/
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rur z tworzyw sztucznych do instalacji kopalnianych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy: 252-12.

Reference number: 701802084/01.
II.1.2)Main CPV code
44163000 Pipes and fittings
II.1.3)Type of contract
Supplies

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 245-562148

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.4
Lot No: 18. Zadanie nr 18
Instead of:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.200 +/- 5MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 6,3 DOTRANSPORTU GAZÓW I METANU - 747 szt.

Read:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 200 +/- 8 mm długość 6 000 mm pn 6,3 do transportu gazów i metanu - 747 szt.

Section number: II.2.4
Lot No: 19. Zadanie nr 19
Instead of:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.200 +/- 5MM DŁUGOŚĆ 6000MMPN 6,3 TRANSPORT SPĘŻONEGO POWIETRZA GAZÓW INERTNYCH WODY ZAWIESIN CIECZYAGRESYWNYCH I METANU - 165 szt.

Read:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew.200 +/- 8 mm długość 6 000 mmpn 6,3 transport sprężonego powietrza gazów inertnych wody zawiesin cieczy agresywnych i metanu - 165 szt.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 11/01/2019
Local time: 09:45
Read:
Date: 15/01/2019
Local time: 09:45
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 11/03/2019
Read:
Date: 15/03/2019
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 11/01/2019
Local time: 10:00
Read:
Date: 15/01/2019
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz)w dniu 15.1.2019 r. o godz. 10:00 w Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-040 Katowice, ul. Lompy 14 – pokój nr 418, IV piętro, POLSKA.