Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 13146-2020

13/01/2020    S8

Magyarország-Budapest: Alagutak, aknák és aluljárók építése

2020/S 008-013146

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK22675
Postai cím: Lövőház utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halmai Zoltán
E-mail: halmai.zoltan@szellkapu.hu
Telefon: +36 309424178
Fax: +36 17002423
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szellkapu.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szellkapu.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a Millenáris területén megvalósítandó közpark, közösségi tér, felszíni és felszín alatti létesítmények kivitelezési munkálataira.

II.1.2)Fő CPV-kód
45221200 Alagutak, aknák és aluljárók építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a Millenáris területén megvalósítandó közpark, közösségi tér, felszíni és felszín alatti létesítmények kivitelezési munkáltaira

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45112700 Tereprendezési munkák
45223210 Acélszerkezetek építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1024 Budapest, Margit körút 85–87.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Millenáris területén megvalósítandó közpark, közösségi tér, felszíni és felszín alatti létesítmények kivitelezése építési beruházás keretében.

A területen a jelenlegi terepszint alatt még esetlegesen meglévő műtárgyak/építmény maradványok bontása, kétszintes mélygarázs építése 500 személygépkocsi férőhellyel, rekreációs városi park, vendéglátó ipari egységek, a hozzájuk tartozó infrastruktúra és kiszolgáló létesítmények létrehozása, valamint a fény utca, ingatlannal határos szakaszának áthelyezése és lesüllyesztése, az alábbiak szerint:

Mélygarázs:

Feladat: Komplett kivitelezés tervdokumentáció alapján

— hasznos (nettó) alapterület: 17 755 m2,

— szintszám: 2,

— rendeltetés: parkoló, kézi autómosó, elektromos autótöltő, kiszolgáló iroda,

— az épület monolit vasbeton vázszerkezettel készül, befoglaló mérete 110*100 m, alapozása vízzáró vasbeton lemezlap és vízzáró résfal A kivitelezési munka magában foglalja az épület épületgépészeti, épületvillamossági, biztonságtechnikai, parkolás technológiai rendszereinek kiépítését, a közműellátás biztosítását, parkolók, elektromos autótöltő állomások, valamint autómosó kialakítását.

Térfelszín feletti épületek:

Feladat: Komplett kivitelezés kivitelezési tervdokumentáció alapján

— összes hasznos (nettó) alapterület: 2030,56 m2,

— rendeltetés: vendéglátó (2 kávézó), kiszolgáló, közlekedő,

— Az 1 és 2 szintes építmények tartószerkezete részint helybe n készülő monolit, vasbeton, illetve acélváz, melyek részben a mélygarázs födémére terhelnek külön alapozás nélkül, részben talpgerendákkal összekapcsolt, vasbeton pontalapokra. A kávézók belső kialakítása a később kiválasztott bérlő feladata.

Park:

Felada t: Komplett kivitelezés kivitelezési tervdokumentáció alapján

— közműellátás biztosítása, durva tereprendezés és termőföld feltölt és, parképítés, burkolt

Területek kialakítása, park körüli

Úthálózat felújítása, közvilágítás kiépítése, térbútorozás telepítése. Nem része a növényzet, a játszóeszközök, valamint az öntözőrendszer szállítása és telepítése.

— a park és környezetének teljes terület e: 39 274 m2,

— a park biológiailag aktív, nettó alapterülete: 25 000 m 2,

— burkolt felületek, vagy épületekkel takart felületek nettó alapterülete: 14 100 m2,

— vízjáték nettó alapterülete: 174 m2.

Mamut Bevásárlóközpont felőli határán húzódó vegyes szerkezetű acél/vasbeton építmény

Feladat: Az építmény szerkezetének, járófelületeinek, korlátainak komplett kivitelezése terv

Dokumentáció alapján.

— hasznos (nettó) alapterület: 2063,7 m2,

— szintszám: 4 szint,

— rendeltetés: közlek edés, kilátó,

— az építmény HEA, HEB és IPE sz elvényekből álló acélvázas szerkezet (340 tonna acél), befoglaló

Mérete 228,5*6,5 m,

Legnagyobb magassága a terepszinthez képest 18,60 m.

Műtárgyak:

Fény utcai műtárgy:

— 100,61 m hosszú (75,61 m zárt, 25,0 m nyitott) monolit vasbeton közúti aluljáró műtárgy építése, az

Útpálya átépítése, illetve

Építése. A meglévő 6,00 m széles burkolat helyett 7,00 m széles útpálya tervezett. Az útpálya a Fény

Utca 16 számú ház, és a

Kis Rókus utca közötti szakaszon meglévő tengelyéből kimozdul a Margit körút felé. A Fény utcára

Merőleges, felszíni gyalogos

Átkelőhely után szintsüllyesztés készül ~31 m hosszú szakaszon.

Margit krt.-i kijárati műtárgy:

— Monolit vasbeton garázskijár at építése,

— Hossza: 68,05 m,

— Vasbeton szerkezet nettó térfogata: 465 m3.

Munkatér határolás, szivárgó rendszerek:

4

— A munkatér határolás vízzáró 60 cm vast agságú, 2417 m3 kiterjedésű résfal a garázskontúrnál

Nagyobb területen. Körben a

Vízzárási kontúr mellett, kívülről mélyszivárgó épül, az áramló vizek kezelésére és a visszaduzzasztás

Megakadályozására. A

Mélygarázs üzemi víztelenítését az alaplemez alá beépített paplanszivárgóval és drén hálózattal kell

Biztosítani.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 07/07/2017
Befejezés: 31/07/2019
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 140-287034

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a Millenáris területén megvalósítandó közpark, közösségi tér, felszíni és felszín alatti létesítmények kivitelezése munkálataira.

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
10/07/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber utca 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Garage Ingatlanfejlesztő Kft.
Postai cím: Múzeum utca 9. III. em. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 10 598 934 563.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosítás időpontja: 4.12.2019

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § alapján

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/01/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45221200 Alagutak, aknák és aluljárók építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45221200 Alagutak, aknák és aluljárók építése
45112700 Tereprendezési munkák
45223210 Acélszerkezetek építése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1024 Budapest, Margit körút 85-87.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Millenáris területén megvalósítandó közpark, közösségi tér, felszíni és felszín alatti

Létesítmények kivitelezése építési beruházás keretében.

A területen a jelenlegi terepszint alatt még esetlegesen meglévő műtárgyak/építmény maradványok

Bontása, kétszintes

Mélygarázs építése 500 személygépkocsi férőhellyel, rekreációs városi park, vendéglátó ipari

Egységek, a hozzájuk tartozó

7

Infrastruktúra és kiszolgáló létesítmények létrehozása, valamint a fény utca, ingatlannal határos

Szakaszának áthelyezése és

Lesüllyesztése, az alábbiak szerint:

Mélygarázs:

Feladat: Kom plett kivitelezés tervdokumentáció alapján

— hasznos (nettó) alapterület: 17 755 m2,

— szintszám: 2,

— rendeltetés: pa rkoló, kézi autómosó, elektromos autótöltő, kiszolgáló iroda,

— az épület monolit vasbeton vázszerkezettel készül, befoglaló mérete 110*100 m, alapozása vízzáró

Vasbeton lemezlap és

Vízzáró résfal A kivitelezési munka magában foglalja az épület épületgépészeti, épületvillamossági,

Biztonságtechnikai, parkolás

Technológiai rendszereinek kiépítését, a közműellátás biztosítását, parkolók, elektromos autótöltő

Állomások, valamint autómosó

Kialakítását.

Térfelszín feletti épületek:

Feladat: Komplett kivitelezé s kivitelezési tervdokumentáció alapján

— összes hasznos (nettó) alapterület: 2030,56 m2,

— rendeltetés: vendéglátó (2 kávézó), kiszolgáló, kö zlekedő,

— Az 1 és 2 szintes építmények tartószerkezete részint helybe n készülő monolit, vasbeton, illetve

Acélváz, melyek részben a

Mélygarázs födémére terhelnek külön alapozás nélkül, részben talpgerendákkal összekapcsolt,

Vasbeton pontalapokra. A kávézók

Belső kialakítása a később kiválasztott bérlő feladata.

Park:

Felada t: Komplett kivitelezés kivitelezési tervdokumentáció alapján

— közműellátás biztosítása, durva tereprendezés és termőföld feltölt és, parképítés, burkolt

Területek kialakítása, park körüli

Úthálózat felújítása, közvilágítás kiépítése, térbútorozás telepítése. Nem része a növényzet, a

Játszóeszközök, valamint az

Öntözőrendszer szállítása és telepítése.

— a park és környezetének teljes terület e: 39 274 m2,

— a park biológiailag aktív, nettó alapterülete: 25 000 m 2,

— burkolt felületek, vagy épületekkel takart felületek nettó alapterülete: 14 100 m2,

— vízjáték nettó alapterülete: 174 m2.

Mamut Bevásárlóközpont felőli határán húzódó vegyes szerkezetű acél/vasbeton építmény

Feladat: Az építmény szerkezetének, járófelületeinek, korlátainak komplett kivitelezése terv

Dokumentáció alapján.

— hasznos (nettó) alapterület: 2063,7 m2,

— szintszám: 4 szint,

— rendeltetés: közlek edés, kilátó,

— az építmény HEA, HEB és IPE sz elvényekből álló acélvázas szerkezet (340 tonna acél), befoglaló

Mérete 228,5*6,5 m,

Legnagyobb magassága a terepszinthez képest 18,60 m.

Műtárgyak:

Fény utcai műtárgy:

8

— 100,61 m hosszú (75,61 m zárt, 25,0 m nyitott) monolit vasbeton közúti aluljáró műtárgy építése, az

Útpálya átépítése, illetve

Építése. A meglévő 6,00 m széles burkolat helyett 7,00 m széles útpálya tervezett. Az útpálya a Fény

Utca 16 számú ház, és a

Kis Rókus utca közötti szakaszon meglévő tengelyéből kimozdul a Margit körút felé. A Fény utcára

Merőleges, felszíni gyalogos

Átkelőhely után szintsüllyesztés készül ~31 m hosszú szakaszon.

Margit krt.-i kijárati műtárgy:

— Monolit vasbeton garázskijár at építése,

— Hossza: 68,05 m,

— Vasbeton szerkezet nettó térfogata: 465 m3.

Munkatér határolás, szivárgó rendszerek:

— A munkatér határolás vízzáró 60 cm vast agságú, 2417 m3 kiterjedésű résfal a garázskontúrnál

Nagyobb területen. Körben a

Vízzárási kontúr mellett, kívülről mélyszivárgó épül, az áramló vizek kezelésére és a visszaduzzasztás

Megakadályozására. A

Mélygarázs üzemi víztelenítését az alaplemez alá beépített paplanszivárgóval és drén hálózattal kell

Biztosítani.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 07/07/2017
Befejezés: 06/12/2019
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 11 145 780 886.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Garage Ingatlanfejlesztő Kft.
Postai cím: Múzeum utca 9. 3/16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Szerződés VIII) 1. pontja

X. fejezet 1-2) pont

XIII-XIV. pont

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdés

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 11 022 780 886.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 11 145 780 886.00 HUF