Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 13163-2020

13/01/2020    S8

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 008-013163

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
E-mail: office@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 709024241
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ generál kivitelezési munkáinak elvégzésére

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ generál kivitelezési munkáinak elvégzésére

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1135 Budapest, Szabolcs utca 33. cím alatti 28056 helyrajzi számú teleknek az Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő telekrésze

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási

Központ generál kivitelezési munkái a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A Liget Budapest projekt keretein belül megvalósuló Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) fő elemei:

’A’ épület - központi épület (új építésű épület)

— fő funkció: műtárgyraktározás és restaurálás

— A hűtött műtárgy raktárakban az előírt általános légállapot téli, nyári esetben egyaránt: (t=18oC±2oC; f=50%±5 %), az általános műtárgyzsilipekben és a földszinti, ill az emeleti műtárgyakkal kapcsolatos komfort helyiségekben az előírt légállapot téli, nyári esetben egyaránt: (t=22oC±2oC; f=50%±5 %)

— A helyiségekbe befújt és elszívott friss levegő mennyiségét az MSZ EN 1752 szabvány szerint ill a technológia által megkövetelt légcsereszám alapján határoztuk meg.

— Épület raktározási helyiségeiben műtárgyak védelmére beépített automatikus oltásvezérlő- és gázzaloltó rendszer kiépítése valósul meg. Az automatikus oltórendszer teljes elárasztás elvén működő szárazoltó rendszer (Wagner nitrogén (IG-100) oltógázzal működő 300 bar névleges nyomású).

— terepszint alatt: 4 szintes mélységben jellemzően műtárgyraktározási használat

— terepszint felett: Földszint + 2 emelet + tetőfelépítmény szinten jellemzően restaurálási használat

— homlokzat látszóbeton felülettel: ~3300 m2

— alapterület: cca. 29 460 m2

— A Liget Budapest projektben megvalósítandó létesítmények egységesen zöld minősítést kapnak, de a létesítmények külön is kell, rendelkezzenek minősítéssel. Az épületek nemzetközi zöldminősítésének elérése a cél BREEAM minimum „very good” szinten.

’B’ épüle t - mélygarázs (új építésű épület)

— fő funkció: parkolás

— terepszint alatti kialakítása: 1 szintes mélységben jellemzően parkolóhelyek biztosítása

— terepszint feletti kialakítása: 3 db földszintes felépítmény, a gyalogos forgalom számára

— alapterület: cca. 3 060 m2

’C’ épület - látogatóközpont (történelmi felújított, átalakított épület)

— fő funkciója: közönségforgalmi reprezentáció és információ szolgál tatás

— terepszint alatti kialakítása: terepszint alatti használati tér nincs

— terepszint feletti kialakítása: Földszint + 1 emelet + tetőfelépítmény szinten közönségforgalmi használat

— alapterület: cca. 1 010 m2

’D’ épület - kutatóközpont (történelmi felújított, átalakított épület)

— fő funkció: művészettörténeti kutatás

— terepszint alatti kialakítása: 1 Alagsor szinten jellemzően raktározás

— terepszint feletti kialakítása: Földszint + 1 emelet + tetőtérbeépítés szinten jellemzően művészettörténeti kutatás

— alapterület: cca. 3 020 m2

’E’ épület - kerti tároló és trafóház (felújított, átalakított épület)

— fő funkció: kerti tároló és trafóház

— terepszint alatti kialakítás: terepszint alatti használati tér nincs

— terepszint feletti kialakítás: Földszint

— hasznos alapterülete: 60 m2

Park, zöld terület

— 7910 m2

— Rekreáció s funkciót biztosító ősfás, sűrű növényzet mellett sűrű infrastruktúrának és talajszonda-rendszernek ad helyet.

Park és burkolt területek egy része alatt 200 db 150 m mélyre fúrt Geotermikus (talajszondás) hőszivattyús rendszer létesü l. A mélyépítési generál kivitelezési munkák folyamatban vannak.

— A ’B’ épület tartószerkezetének elkészítése 2017.01.25. napjára várható,

— Az ’A’ épület terepszint alatti tartó- és külső térelhatároló szerkezeteinek elkészítése (a 0,00 szinti födém nélkül) 17.4.2017 napjára várható.

— Az ’A’ épület fel úszási állékonyságát biztosító víztelenítés 2017.10.11. napjáig folyik - ezt követően a magasépítés keretében továbbépített szerkezetekkel kell biztosítani az állékonyságot.

A projekt magasépítésének generál kivitelezési munkáit a proj ekt mélyépítésének generál kivitelezési munkáival párhuzamosan kell megkezdeni az organizáció megosztásával, kölcsönös együttműködéssel. A mélyépítés befejezését követően a magasépítés keretében kell biztosítani az építtető, a gyengeáramú munkák és a raktártechnikai munkák organizációs követelményeit.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 313
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 057-105221

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozói szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
01/03/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Strabag Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Gábor Déne s utca 2. Infopark „D” épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Strabag-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Gábor Déne s utca 2. Infopark „D” épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Ed. Züblin AG
Postai cím: Albstadtweg 3.
Város: Stuttgart
NUTS-kód: DE11 Stuttgart
Postai irányítószám: 70567
Ország: Németország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 11 998 813 454.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerződés módosítás dátuma: 20.11.2019

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/01/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A 1135 Budapest, Szabolcs utca 33. cím alatti 28056 helyrajzi számú teleknek az Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő telekrésze

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ generál kivitelezési munkái a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A Liget Budapest projekt keretein belül megvalósuló Orszá gos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) fő elemei:

’A’ épület - központi épület (új építésű épület)

— fő funkció: műtárgyraktározás és restaurálás

— A hűtött műtárgy raktárakban az előírt általános légállapot téli, nyári esetben egyaránt: (t=18oC±2oC; f=50%±5 %), az általános műtárgyzsilipekben és a földszinti, ill az emeleti műtárgyakkal kapcsolatos komfort helyiségekben az előírt légállapot téli, nyári esetben egyaránt: (t=22oC±2oC; f=50%±5 %)

— A helyiségekbe befújt és elszívott friss levegő mennyisé gét az MSZ EN 1752 szabvány szerint ill a technológia által megkövetelt légcsereszám alapján határoztuk meg.

— Épület raktározási helyiségeiben műtárgyak védelmére beépített automatikus oltásvezérlő- és gázzaloltó rendszer kiépítése valósul meg. Az automatikus oltórendszer teljes elárasztás elvén működő szárazoltó rendszer (Wagner nitrogén (IG-100) oltógázzal működő 300 bar névleges nyomású).

— terepszint alatt: 4 szintes mélységben jellemző en műtárgyraktározási használat

— terepszint felett: Földszint + 2 emelet + tetőfelépítmény szinten jellemzően restaurálási használat

— homlokzat látszóbeton felülettel: ~3300 m2

— alapterület: cca. 29 460 m2

— A Liget Budapest projektben megvalósítandó létesítmények egységesen zöld minősítést kapnak, de a létesítmények külön is kell, rendelkezzenek minősítéssel. Az épületek nemzetközi zöldminősítésének elérése a cél BREEAM minimum „very good” szinten.

’B’ épület - mélygarázs (új építésű épület)

— fő funkció: parkolás

— terepszint alatti kialakítása: 1 szintes mélységben jellemzően parkolóhelyek biztosítása

— terepszint feletti kialakítása: 3 db földszintes felépítmény, a gyalogos forgalom számára

— alapterület: cca. 3 060 m2

’C’ épület - látogatóközpont (történelmi felújított, átalakított épület)

— fő funkciója: közönségforgalmi reprezentáció és információ szolgáltatás

— terepszint alatti kialakítása: terepszint alatti használati tér nincs

— terepszint feletti kialakítása: Földszint + 1 emelet + tetőfelépítmény szinten közönségforgalmi használat

— alapterület: cca. 1 010 m2

’D’ épület - kutatóközpont (történelmi felújított, átalakított épület)

— fő funkció: művészettörténeti kutatás

— terepszint alatti kialakítása: 1 Alagsor szinten jellemzően raktározás

— terepszint feletti kialakítása: Földszint + 1 emelet + tetőtérbeépítés szinten jellemzően művészettörténeti kutatás

— alapterület: cca. 3 020 m2

’E’ épület - kerti tároló és trafóház (felújított, átalakított épület)

— fő funkció: kerti tároló és trafóház

— terepszint alatti kialakítás: terepszint alatti használati tér nincs

— terepszint feletti kialakítás: Földszint

— hasznos alapterülete: 60 m2

Park, zöld terület

— 7910 m2

— Rekreáció s funkciót biztosító ősfás, sűrű növényzet mellett sűrű infrastruktúrának és talajszonda-rendszernek ad helyet.

Park és burkolt területek egy része alatt 200 db 150 m mélyre fúrt Geotermikus (talajszondás) hőszivattyús rendszer létesü l. A mélyépítési generál kivitelezési munkák folyamatban vannak.

— A ’B’ épület tartószerkezetének elkészítése 25.1.2017 napjára várható,

— Az ’A’ épület terepszint alatti tartó- és külső térelhatároló szerkezeteinek elkészítése (a 0,00 szinti födém nélkül) 17.4.2017 napjára várható.

— Az ’A’ épület fel úszási állékonyságát biztosító víztelenítés 11.10.2017 napjáig folyik - ezt követően a magasépítés keretében továbbépített szerkezetekkel kell biztosítani az állékonyságot.

A projekt magasépítésének generál kivitelezési munkáit a projekt mélyépítésének generál kivitelezési munkáival párhuzamosan kell megkezdeni az organizáció megosztásával, kölcsönös együttműködéssel. A mélyépítés befejezését követően a magasépítés keretében kell biztosítani az építtető, a gyengeáramú munkák és a raktártechnikai munkák organizációs követelményeit.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 313
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 17 184 427 622.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Gábor Déne s utca 2. Infopark „D” épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. Infopark „D” épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Ed. Züblin AG
Postai cím: Albstadtweg 3.
Város: Stuttgart
NUTS-kód: DE11 Stuttgart
Postai irányítószám: 70567
Ország: Németország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Felek 2017. május 31. napján módosították az Alapszerződést, amely során az alvállalkozók igénybevételének lehetőségét 65 %-ra emelték.

1.3 11.8.2017 napján Felek aláírták az Alapszerződés 2. számú módosítását, amelyben a Megrendelő által gyengeáramú és épületautomatikai rendszerek, valamint az azzal összefüggő gépészeti berendezések pótlólagos megrendelésére került sor és erre tekintettel a Vállalkozói díj nettó 4 138 615 029 Ft összeggel növekedett.

1.4 2018. május 25. napján Felek aláírták az Alapszerződés 3. számú módosítását, amelyben a Megrendelő által igényelt pótmunkák megrendelésére került sor és erre tekintettel a Vállalkozói díj nettó 48 869 096 Ft. összeggel növekedett.

„[Vállalkozói Díj mértéke] A Vállalkozó által a jelen Szerződés szerint nyújtott teljesítés ellenértékeként fizetendő díj rögzített, fix, átalánydíj

Nettó 17 184 427 622 Ft, azaz

Nettó tizenhétmilliárd-száznyolcvannégymillió-négyszázhuszonhétezer-hatszázhuszonkettő forint.”

2. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés 2. számú melléklete helyébe a jelen 4. számú Módosítás 4. számú melléklete (Árazott költségvetés) lép.

3. Felek rögzítik továbbá, hogy az Alapszerződés 3. számú melléklete (Pénzügyi és Műszaki Ütemterv) helyébe a jelen 4. Módosítás 5. sz. melléklete lép.

4. A Szerződés 4.3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Befejezési Határidő: 2019. november 30.”

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Felek rögzítik, hogy a jelen 4. számú Módosítás II.1. - II.4. pontjában írt feltételek a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdésének megfelelnek, mert

— a módosítás eredményeként a Vállalkozói Díj nettó összértéke nem éri el az alábbi értékek egyikét sem:

— az uniós értékhatárt,

— a jelen 4. számú Módosításban meghatározott ellenérték növekedés, amely 8,32 %, nem éri el az eredeti szerződéses érték 15 %-t,

— valamint a módosítás nem változtatja meg az Alapszerződés építési beruházási szerződés (vállalkozási szerződés) jellegét és illeszkedik annak jellegéhez,

— továbbá a jelen 4. számú Módosítással érintett feltételek a szerződéses érték változásaival összefüggnek, hiszen ugyanazon körülmény fennállása teszi szükségessé azok módosítását.

Felek megállapítják, hogy a Kbt. 141. § (3) bekezdése második mondatában meghatározott feltétel nem áll fenn, tekintettel arra, hogy az Alapszerződés uniós nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként került megkötésre, amely feltétel nélkül jogszerűen alkalmazhat

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 11 998 813 454.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 17 184 427 622.00 HUF