Árubeszerzések - 132285-2017

08/04/2017    S70    - - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás hirdetmény közzététele nélkül 

Magyarország-Budapest: Különféle általános és különleges célú gépek

2017/S 070-132285

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
AK24071
Hajós Alfréd sétány 1.
Budapest
1138
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szántó Éva, ügyvezető
Telefon: +36 23319149
E-mail: eva.szanto@bp2017fina.hu
Fax: +36 23319149
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fina-budapest2017.com

A felhasználói oldal címe: http://www.fina-budapest2017.com

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont szerinti ajánlatkérő
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Medencevíz fertőtlenítésére szolgáló berendezés beszerzése a »17. FINA világbajnokság« megrendezéséhez kapcsolódóan.

II.1.2)Fő CPV-kód
42900000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Medencevíz fertőtlenítésére szolgáló berendezés beszerzése a »17. FINA világbajnokság« megrendezéséhez kapcsolódóan.”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 174 800 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
42900000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:

1138 Budapest, Népfürdő u. 34.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az újonnan épített Duna Aréna Úszókomplexum speciálisan a 2017-es Magyarországon megrendezésre kerülő úszó VB-re létesült. Az aréna a következő úszó egységekből áll:

— 1 versenymedence 51,5m x 25m x 3m (3862,5 m3),

— 1 ugró medence 25m x 21m x 5m (2625 m3),

— 1 bemelegítő medence 51,5m x 25m x 2,2m-2,8m (3207,5 m3),

— 1 tanmedence 12,5x8x0,8 (76 m3),

— 1 jacuzzi 23,3 m3,

+ ülőmedence 3,5m x 2m x 0,95m (5 m3).

A teljes vízmennyiség 9799,3 m3. A medencék fertőtlenítéshez nem a klórgázt, hanem a az innovatív, veszély mentes, környezetbarát membrános elektrolízises folyamatot kell használni, amely a helyszínen állítja elő a nátrium-kloridból (NaCl) a fertőtlenítőt. A fertőtlenítőt az eszköz egy központi helyen állítja elő és minden egyes medencéhez egy adagoló állomáson beadagolja.

Követelmények a fertőtlenítőszerrel szemben:

— Tartalmazzon a hipoklorit mellett legalább 3 további oxidáló szert,

— A pH-érték 6-9,

— A redox-potenciál minimum 1150mV,

— Magyarországon engedélyezett fertőtlenítőszer legyen.

Követelmények a membrános elektrolízises egységgel szemben:

— Teljesen automatikusan működjön,

— Egyszerű legyen a használata,

— Moduláris rendszer, amely több elktrolízises cellából álljon,

— Távoli ellenőrzés lehetséges legyen, interneten keresztül,

— A számítógép-alapú vezérlés,

— Érzékelő víznyomás ellenőrzés,

— Érzékelő felügyelet a vízkeménységről,

— Szivárgás érzékelők,

— Nem szükséges hűtés,

— Automatikus regenerálása a lágyítónak, a vízlágyító határérték túllépése esetén,

— Automatikus indítás áramkimaradás után,

— Automatikus cella öblítés a gyártás előtt és a termelés végén,

— Automatikus cella regenerálás, akár választható a mennyiség vagy az idő,

— Nem keletkezik hulladékanyag.

Követelmény a vezérlő szoftverrel szemben:

— Kijelzi a termelés folyamatát,

— Kijelzi a jelenlegi termelési volument,

— Kijelzi az összes termelést,

— Kijelzi a só szivattyú státuszát,

— Működése magyar nyelvű,

— Különböző jelszószinttel.

Karbantartási időszükséglete ne legyen több, mint 2 munkanap, gyakorisága évente kétszer. A telepített berendezésre a garancia ideje 24 hónap. A rendszerbe épített egyéb alkatrészekre, részegységekre 12 hónap a garancia.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98.§ (2) bekezdés e) pontja alapján. A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 3.§ (1) bekezdése alapján a beruházással, a világbajnokság megvalósításával, valamint a világbajnokság megrendezésével és szervezésével összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő minden esetben jogosult a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. A jelen beszerzés a 2015. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó beszerzésnek, illetőleg közbeszerzési eljárásnak minősül.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

„Medencevíz fertőtlenítésére szolgáló berendezés beszerzése a »17. FINA világbajnokság« megrendezéséhez kapcsolódóan”

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/03/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
REDO Water Systems Kft.
Bethlen Gábor utca 2.
Szikszó
3800
Magyarország
E-mail: noeami.nagy@redowater.com
NUTS-kód: HU311
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Genesis Ingatlan Zrt.
Népfürdő utca 22. B. ép. 15. em.
Budapest
1138
Magyarország
E-mail: noeami.nagy@redowater.com
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 170 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 174 800 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti információk:

Az eljárás eredményes volt.

A nyertes ajánlattevő adószáma: Genesis Ingatlan Zrt. – REDO Water Systems Kft. (közös ajánlattevők), 25889688-2-41, 24653705-2-05.

1.Ajánlattevő neve: Genesis Ingatlan Zrt. – REDO Water Systems Kft. (közös ajánlattevők).

Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. B.ép.15. em.; 3800 Szikszó, Bethlen Gábor út 2.. adószám: 25889688-2-41, 24653705-2-05.

2.Ajánlattevő neve: Hard Like Stone Kft.

Ajánlattevő székhelye: 2173 Kartal, Dózsa György u. 45.., adószám: 12988732-2-13.

3.Ajánlattevő neve: T. M. HIDRO – SZER Kft.

Ajánlattevő székhelye: 7622 Pécs, Vasút utca 2. A.ép., adószám:11944447-2-02.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. § (1)-(10) bekezdései alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/04/2017