Szolgáltatások - 132890-2017

08/04/2017    S70    - - Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás hirdetmény közzététele nélkül 

Magyarország-Budapest: Biztonsági és védelmi eszközökkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

2017/S 070-132890

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
AK24071
Hajós Alfréd sétány 1.
Budapest
1138
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szántó Éva, ügyvezető
Telefon: +36 23319149
E-mail: eva.szanto@bp2017fina.hu
Fax: +36 23319149
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fina-budapest2017.com

A felhasználói oldal címe: http://www.fina-budapest2017.com

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont szerinti ajánlatkérő
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Beléptető rendszer telepítése és üzemeltetése a „17. FINA világbajnokságon.

II.1.2)Fő CPV-kód
50600000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Beléptető rendszer telepítése és üzemeltetése a „17. FINA világbajnokságon.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 495 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50600000
45340000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Dagály úszóaréna.

Budapest, Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda és Széchy Tamás Uszoda.

Budapest, Batthyányi tér.

Budapest, Városliget.

Balatonfüred versenyhelyszín.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A „17. FINA Világbajnokság” rendezvényhelyszínein mobil beléptető rendszer kiépítése, üzemeltetése, és karbantartása/javítása a rendezvény időtartama alatt.

A beléptető rendszerrel szemben támasztott fizikai követelmények:

— Vandál biztos kivitelezés,

— Alumínium szerkezet,

— Gyors telepítés,

— Egyszerűsített működési kontroll,

— Kombinált szállítási lehetőség (3,5t – 40t),

— Redundancia,

— Folyamatos kommunikáció,

— Változó jegyformátumok olvasása (NFC, QR/vonal kód),

— Beavatkozás mentes elektromechanikus beléptetés,

— Fénykép rögzítése minden forgóvillás beléptetéshez,

— Áteresztőképesség kapunként 750 fő / óra,

— Beléptető kapunkénti vizuális visszajelzés a biztonsági szolgálat és a szervezők számára,

— Beléptető kapunkénti monitorral kell, hogy rendelkezzen, részletes információk a biztonsági szolgálat és a szervezők számára,

— A rendszernek legyen része beavatkozás mentes, fizikai korlát nélküli beléptetési RFID folyosó,

— A rendszernek legyen része mobil beléptető eszköz, melynek részletes követelményeit a megrendelő későbbiekben határoz meg,

— Vészkiürítés esetén a fizikai korláttal ellátott kapuk szabaddá tétele,

— Moduláris rendszer a könnyebb szállítás és variálhatóság miatt.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98.§ (2)bekezdés e) pontja alapján. A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 3.§ (1) bekezdése alapján a beruházással, a világbajnokság megvalósításával, valamint a világbajnokság megrendezésével és szervezésével összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő minden esetben jogosult a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. A jelen beszerzés a 2015. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó beszerzésnek, illetőleg közbeszerzési eljárásnak minősül.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Beléptető rendszer telepítése és üzemeltetése a „17. FINA világbajnokságon”

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/03/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Antenna Hungária Zrt.
Petzval József u. 31-33.
Budapest
1119
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 910 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 495 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti információk:

Az eljárás eredményes volt.

A nyertes ajánlattevő adószáma: Antenna Hungária Zrt., 10834730-2-44.

1.Ajánlattevő neve: Antenna Hungária Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1119 Budapest, Petzval József u. 31-33. adószám: 10834730-2-44.

2.Ajánlattevő neve: EuroOne Számítástechnikai Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52., adószám: 10649297-2-44.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. § (1)-(10) bekezdései alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/04/2017