Supplies - 133330-2021

17/03/2021    S53

Poland-Lesko: Miscellaneous medical devices and products

2021/S 053-133330

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 030-072126)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
Postal address: ul. Kazimierza Wielkiego 4
Town: Lesko
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Postal code: 38-600
Country: Poland
Contact person: Łukasz Podkalicki
E-mail: zamowienia@spzozlesko.pl
Telephone: +48 134698413
Fax: +48 134696408
Internet address(es):
Main address: http://przetargi.spzozlesko.pl/
Address of the buyer profile: http://zamowienia@spzozlesko.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa różnego sprzętu i urządzeń medycznych, różnych mebli i wyposażenia oraz urządzeń komputerowych i centrali telefonicznej wraz z konfiguracją i wdrożeniem

Reference number: ZP/1/2021
II.1.2)Main CPV code
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa różnego sprzętu i urządzeń medycznych, różnych mebli i wyposażenia oraz urządzeń komputerowych i centrali telefonicznej wraz z konfiguracją i wdrożeniem”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a do SWZ.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 części. Ofertę można złożyć w odniesieniu do wszystkich części, Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/03/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 030-072126

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 23/03/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 29/03/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Oferta musi zachować ważność do:
Instead of:
Date: 21/06/2021
Read:
Date: 26/06/2021
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 23/03/2021
Local time: 12:30
Read:
Date: 29/03/2021
Local time: 12:30
VII.2)Other additional information: