Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 134830-2020

Submission deadline has been amended by:  285574-2020
20/03/2020    S57

Magyarország-Budapest: Hidak építési munkái

2020/S 057-134830

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: https://www.ekr.gov.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nitriansky samosprávny kraj
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_79108157
Postai cím: Rázusova 2A Street 2A
Város: Nitra
NUTS-kód: SK023 Nitriansky kraj
Postai irányítószám: 94901
Ország: Szlovákia
Kapcsolattartó személy: Morvay Baltazár
E-mail: baltazar.morvay@unsk.sk
Telefon: +421 376922901
Fax: +421 376922967
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: https://www.ekr.gov.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000211402020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000211402020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Ipoly-híd építése Ipolydamásd–Chl’aba között

Hivatkozási szám: EKR000211402020
II.1.2)Fő CPV-kód
45221110 Hidak építési munkái
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ipoly-híd építése Ipolydamásd–Chl’aba között

1. rész: Ipolydamásd–Chl’aba (Helemba) közötti híd

2. rész: Csatlakozó út építése magyar oldalon az Ipoly-hídig

3. rész: Csatlakozó út építése szlovák oldalon az Ipoly-hídig

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Ipolydamásd-Chl’aba közötti híd

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221100 Hídépítés
45221110 Hidak építési munkái
45233120 Közút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
NUTS-kód: SK023 Nitriansky kraj
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG – Ipolydamásd, SZLOVÁKIA – Chl’aba (Helemba)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ipoly-híd építése Ipolydamásd–Chl’aba között

A híd az Ipoly folyót a 3 + 487 fkm szelvényben keresztezi.

A híd határhíd, az államhatár az Ipolydamásd–Helemba összekötő közutat annak 0 + 546,55 km szelvényében keresztezi.

A hídszerkezet egyetlen nyílással hidalja át az Ipoly folyót (szabadnyílás: 54,00 m). A híd támaszköze: 56,40 m.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. M.2.a) pontja szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. M.2.b) pontja szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

SK-HU INTERREG Program projektazonosító: SKHU/1601/2.1/357

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Csatlakozó út építés magyar oldalon az Ipoly-hídig

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221100 Hídépítés
45221110 Hidak építési munkái
45233120 Közút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Ipolydamásd

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Útcsatlakozás kiépítése magyar oldalon az Ipoly-hídig

A magyar oldali út hossza: 540 m.

Forgalmi sávok száma: 2 x 1 sáv.

Forgalmi sáv szélessége: 3,5 m.

Burkolat szélessége: 7,0 m.

Szintbeni körforgalmi csomópontok száma: 1 db.

Érintett közművek: szennyvíz nyomóvezeték, távközlési és elektromos földkábel, ivóvíz vezeték, szénhidrogén vezeték. A tervezett folyami híd keresztmetszeti kialakítása biztosítja a szelvényezés szerint bal oldalon vezetett kerékpárút átvezetését.

A különválasztott kétirányú távlati kerékpárút 2,5 m szélességű, és több mint 180 m hosszon, a tervezett töltéssel párhuzamosan vezet és az engedélyeztetés alatt álló Ipoly-völgyi kerékpárút nyomvonalának hullámtéri nyomvonalához csatlakoztatva, szabványos kialakítással ér véget.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. M.2.d) pontja szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. M.2. e) pontja szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

SK-HU INTERREG Program projektazonosító: SKHU/1601/2.1/357

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Csatlakozó út építés szlovák oldalon Ipoly-hídig

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221100 Hídépítés
45221110 Hidak építési munkái
45233120 Közút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: SK023 Nitriansky kraj
A teljesítés fő helyszíne:

SZLOVÁKIA, Chl’aba (Helemba)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Útcsatlakozás kiépítése szlovák oldalon az Ipoly-hídig

A tervezett út hossza 175,22 m Szlovák Köztársaság területén.

Forgalmi sávok száma: 2 x 1 sáv.

Forgalmi sáv szélessége: 4,0 m.

Burkolat szélessége: 8,0 m.

Kereszteződés – 1 db.

Érintett közművek:

Csapadékvíz csatorna (vezeték) kiváltása;

Vízvezeték áthelyezése;

Alacsonyfeszültségű vezeték áthelyezése;

Közvilágítás áthelyezése;

Telekomunikációs vezeték áthelyezése;

Közvilágítás megépítése.

Építési munkák mennyisége a létesítmények szerint:

Bontási munkálatok;

Terület előkészítése;

Kereszteződés 0,100 00 km-szelvényben;

Támaszfal és kerítés;

Vegetációs rendezés és növénytelepítés.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. M.2.d) pontja szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. M.2.e) pontja szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

SK-HU INTERREG Program projektazonosító: SKHU/1601/2.1/357

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alk. igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.

A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet előzetesen EEKD-val köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt. 67. § (1) bek. alapján Ajánlattevő – valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet – köteles az AJ-ban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (Kr.) 2-7. § foglaltak szerint. Közös AT esetén a közös AT-k mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani.

Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni. Felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3)-re. Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-knek be kell nyújtania arra vonatkozó nyil.-át, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT a Kr. 8. § 10. § 12–16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kiz. okok hatálya alá.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

A kizáró okok igazolása körében benyújtott nyilatkozatoknak az AF feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük, a Kr. 1. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek.-re, valamint a Kbt. 41/A.-41/C. §-ban foglaltakra.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alk. előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1.§ (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az alábbiakban meghatározott dokumentumok benyújtása kizárólag az AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. alapján:

NY.1. AK a NYT-ban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti NYT-okban ellenőrzi. A NYT-ban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti NYT-ban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a NYT kivonatának, a NYT-t vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a NYT-ban szereplés tényét igazoló dokumentumoknak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimum követelménye(i):

NY.1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország NYT-ában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015.(X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bek.).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően – AK elfogadja a gazd.-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil.-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek.-re, a Kbt. 35. § (2a) bek.-re, valamint a Kbt 41./A § (4)-(5) bek.-ben. foglaltakra.

Az alábbi dok.-ok benyújtása kizárólag az AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására.

P.1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell – a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján – valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított nyilatkozatot az alábbi tartalommal:

— pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése,

— számláján/számláin az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorbaállítás, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő a „sorbaállítás” alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

A P.1. alkalmassági követelmény esetében alkalmazandó a Kr. 19. § (7) bekezdése, a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11)-(12) bekezdései, valamint a 69. § (11a) bek. is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorbaállítás volt.

Ajánlatkérő a megszűnt számlákat nem vizsgálja.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a P.1. pontban előírt követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike felel meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes ig. során – a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil.-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek.-re, a Kbt. 35. § (2a) bek.-re, valamint a Kbt 41./A § (4)-(5) bek.-ben. foglaltakra.

Az alábbi dok.-ok benyújtása kizárólag az AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására.

M.1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja, a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolja az AF feladását megelőző 5 évben teljesített ref. ismertetését. A ref-t a Kr. 22. § (3), (5) bek. szerint kell igazolni.

Az ig. tartalma a Kr. 22. § (3) bek.-re is figyelemmel:

— szerződést kötő másik fél (név, székhely),

— építési beruházás tárgya (az alk. minimum követelményre figyelemmel),

— teljesítés kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel)időpontja (év, hó, nap) és helye,

— építési beruházás mennyisége (az alk. minimum követelményre figyelemmel),

— minden olyan adat, amelyből az alk. követelmény teljesülése megállapítható,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M.2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakemberek bemutatása során csatolandó:

a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alk. követelményre kívánja bemutatni őket;

b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül, év/hó részletességgel) (a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában);

c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;

d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

Az alkalmasság minimum követelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az AT, közös AT a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 évben befejezett és legfeljebb 8 éven belül megkezdett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített

1. rész esetén:

M.1.A) legalább 40 m szabadnyílású új híd építésre vonatkozó referenciával, amely vízfolyás feletti és közúton megvalósított.

2. rész esetén:

M.1.B) min. 400 m hosszú közút építése és/vagy felújítása tárgyú referenciával.

3. rész esetén:

M.1.C) min. 130 m hosszú közút építése és/vagy felújítása tárgyú referenciával.

Nem magyarországi referencia esetén az adott referenciakövetelmény szerinti a 19/1994. (V. 31.) KHVM rend., ill. az 1988. évi I. tv. által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek. az M.1.B) és M.1.C) pontnak AT több szerződéssel is megfelelhet, ugyanazon referencia több részben is bemutatható.

Felújítás alatt AK 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 2. § 2. pont szerinti fogalmat érti.

Folytatás alább!

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

AK „Közút” alatt az „országos-” és „helyi közutakat” érti az alábbiak szerint:

— „Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2) bek.-ben foglaltakat érti. Kivételt képez ez alól: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (2) bek. c) és d) pontja szerinti utak.

„Közút építése” alatt a 93/2012. (V. 10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák értendők.

M.2. Alkalmatlan AT, amennyiben nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

1. rész vonatkozásában

M.2.a) legalább 1 fő hídépítési szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal, és

— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közúthoz kapcsolódó hídépítési területen szerzett szakmai tapasztalattal.

M.2.b) legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal, és

— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közúton végzett hídépítéshez és/vagy útépítéshez kapcsolódó projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal.

M.2.c) legalább 1 fő útépítési szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal, és

— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közúthoz kapcsolódó útépítési területen szerzett szakmai tapasztalattal.

2.– 3. részek vonatkozásában

M.2.d) legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal, és

— és legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közút építése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi szakmai gyakorlattal.

M.2.e) legalább 1 fő útépítési szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal, és

— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közútépítés során szerzett építésvezetői és/vagy fő építésvezetői szakmai tapasztalattal.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, de ugyanaz a szakember több ajánlati részben is megajánlható ugyanarra a pozícióra.

Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

Projektvezető-helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

Építésvezető alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki az adott kivitelezési projektet egyes munkafázisait a munkaterületen irányítja.

Fő építésvezető alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja.

AK a szakember esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét a felsőfokú végzettség megszerzésétől kezdve számítja. AK az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerz.-t bizt. köt.-ek: Teljesítési biztosíték 5 % 1. és 2. részben; 3. részben a szerződéstervezet 5.5. szerint, jótállási biztosíték: 5 % vmennyi részben.

Kötbérek: Késedelmi, Hibás teljesítési és Meghiúsulási a szerződéstervezet szerint. Jótállási idő az 1. és 3. rész tekintetében 60 hónap, 2. rész tekintetében 36 hónap. Szavatosság idő: 60 hónap.

Vetítési alap a nettó vállalkozási díj.

A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése utófinanszírozással a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bek. szerint, 322/2015.(X. 30.) Kr. 32. §, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., AV igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A.–32/B. § alapján.

A finanszírozás forrása: SK-HU INTERREG

A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján 5 % előleg, max. 75 000 000 HUF-nak megfelelő – a kifizetés napján érvényes MNB középárfolyamon számított – EUR.

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: EUR

Az eljárás 2. részében a tartalékkeret mértéke 2 %, az 1. és 3. részben AK nem biztosít tartalékkeretet.

A részletek a KD-ban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/04/2020
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/04/2020
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal – elektronikusan azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK tekintettel arra, hogy támogatásra irányuló igényt nyújtott be jelen eljárás 1. és 2. része a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzésként indítja meg és ajánlatkérő a támogatási szerződés módosítását a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felfüggesztő feltételként is kiköti. Erre tekintettel a jelen eljárás eredményeképpen kötött Szerződés, – amennyiben a Felek a Szerződést aláírásukkal ellátták, – a Szerződés pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés módosítás hatályba lépésének napját követő 15. napon, vagy amennyiben előbb bekövetkezik, Támogatási Szerződés módosítás hatályba lépésének napját követően a Teljesítési Biztosíték Vállalkozó általi szerződésszerű nyújtásának napján lép hatályba.

2. Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján az eljárás 3. része tekintetében érvénytelenségi okként határozza meg ajánlatkérő azt, ha az ajánlattevő nettó ajánlati ára meghaladja a nettó 681 070 EUR-ot.

3. A szlovák GT-ről szóló 513/1991 törvény 21. § 1. bekezdése értelmében külföldi gazdasági szereplő ugyanazon feltételekkel és azonos mértékben fejthet ki vállalkozói tevékenységet, mint a szlovák gazdasági szereplők, és a törvényből nem következik valami más. A GT 21. § 4. bekezdése értelmében a külföldi gazdasági szereplő a Szlovák Köztársaság területén a gazdasági szereplő, illetve fióktelepének a Szlovák Köztársaság Cégjegyzékbe történő bejegyzése napjával szerez vállalkozói jogosultságot az adott cégjegyzékben feltüntetett tevékenységi körök mértékében. A bejegyzési kérelmet a külföldi gazdasági szereplő nyújtja be.

Nyertes ajánlattevőnek meg kell felelnie a szlovák, és magyar jogszabályok támasztotta követelményeknek egyaránt. Ehhez, és a szlovák jogszabályok támasztotta követelmények teljesítéséhez – a nyertes ajánlattevőnek fióktelepet kell létrehoznia SZLOVÁKIÁ-ban, hogy vállalkozói tevékenységet folytathasson a Szlovák Köztársaság területén, és eleget kell tennie adózási kötelezettségeinek is. Az általános forgalmi adóról szóló 595/2003 törvény 16. § 2. bekezdése értelmében adózási szempontból egyszeri tevékenység végzéséhez, vagy amennyiben a munkavégzés időtartama hat hónapnál hosszabb, vagy 12 egymást követő hónapon keresztül végzi, állandó fióktelepet kell létrehoznia.

Fentiekre tekintettel AK szerződéskötési feltételeként írja elő az eljárás 1. és 3. része tekintetében, hogy nyertes ajánlattevőnek szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell a Szlovák Köztársaság területén fiókteleppel.

4. Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell, amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével:

— Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap,

— AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának v aláírás mintájának eredeti v. másolati példánya,

— amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti v másolati példánya

— a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelő eredeti kifejezett nyil.,

— a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is),

— nyil. a Kbt. 65. § (7) bek. alapján, (nemleges tartalommal is),

— AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazott költségvetést teljes körűen beárazva (pdf. formátumban, valamint szerkeszthető xls. (excel) formátumban is,

— Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyil.,

— közös AT-i megállapodás, amely tartalmazza a KD-ban leírtakat.

5. Az értékelés során adható pontszám: 0–10. Az Ár ért. szpt. esetében a fordított arányosítás; 1–2. Minőségi ért. szpt. esetében az egyenes arányosítás. Az értékelésre vonatkozó további szabályokat a további KD tartalmazza.

6. AK a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1)–3) pontok vonatkozásában a 321/2015 (X. 30.) Kr. 28. § (3) bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg.

Folytatás a VI.4.3) pontban!

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

A VI.3. pont folytatása:

7. Az ajánlatban benyújtott dok.-okat a Kbt. 47. § (2a) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.

8. A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be, úgy Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

9. Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT-k, sem önálló AT-k vonatkozásában.

10. Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész esetén 25 845 EUR; 2. rész esetén 36 309 EUR; 3. rész esetén 6 811 EUR;

Ez teljesíthető – az AT választása szerint – átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

Amennyiben a biztosíték pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel kerül teljesítésre, úgy az eljárás 1. részében AT-nek mindkét AK-t meg kell jelölnie mint kedvezményezettet; 2. részben elegendő a NIF Zrt. megjelölése, 3. rész vonatozásában elegendő a Nitriansky samosprávny kraj megjelölése kedvezményezettként.

11. Szerz.kötés feltétele, hogy a nyertes AT által a III.1.3) M.2. pontok tekintetében megjelölt szakemberek rendelkezzenek a Közbeszerzési dokumentumok I. kötet 19. pontban megjelölt, érvényes jogosultságokkal ill. képesítési tanúsítvánnyal.

12. Nyertes AT köteles a szerz.kötés időpontjára, a szerz.tervezetben rögzítettnek megfelelően építési-szerelési biztosítást kötni vagy meglévőt kiterjeszteni a Szerz. szerinti kivitelezési munkákra.

1. rész Mértéke: 384 615 EUR/ káresemény, 801 282 EUR/év

2. rész Mértéke: 641 026 EUR/ káresemény, 1 602 564 EUR/év;

3. rész Mértéke: 160 256 EUR/ káresemény, 320 513 EUR/év;

13. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.

14. FAKSZ: dr. Pete Judit, lajstromszám: 00353, dr. Léka-Papp Petra, lajstromszám: 00559

15. Ajánlatkérő valamennyi részben alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.

16. Rövidítések: AT (ajánlattevő), AK (ajánlatkérő), AV (alvállalkozó), NYT (nyilvántartás), EEKD (Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum, KD (Közbeszerzési Dokumentumok).

17. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. alapján elektronikus úton bonyolítja. Valamennyi eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. Elfogadott fájl formátum: olvasható és nem szerkeszthető pdf., továbbá rar., zip. és excel fájl.

18. Kiegészítés a 3. rész II.2.7) ponthoz: Figyelemmel arra, hogy a hídra (1. részre) vonatkozó teljesítési határidő 24 hónap, az eljárás 3. részében a szerződés Nyitra Megye weboldalán történő megjelentetés napján hatályba lép, azonban a teljesítési határidő csak a munkaterület átadásától számít. Ajánlatkérő értesíti nyertes ajánlattevőt, amikor a hídra (1. részre) vonatkozó kivitelezés teljesítési határidejéből már csak 12 hónap van hátra (beleértve a téli hónapokat). Ajánlatkérő a munkaterület átadását megelőző 30 nappal tájékoztatja ajánlattevőt a munkaterület átvételének időpontjáról.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/03/2020