Supplies - 136048-2021

Submission deadline has been amended by:  165296-2021
19/03/2021    S55

Slovakia-Spišská Nová Ves: Miscellaneous medical devices and products

2021/S 055-136048

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
National registration number: 36597350
Postal address: ul. Jánskeho 1
Town: Spišská Nová Ves
NUTS code: SK042 Košický kraj
Postal code: 052 01
Country: Slovakia
Contact person: Osoba poverená realizáciou verejného obstarávania
E-mail: vo1@svetzdravia.com
Telephone: +421 904420290
Internet address(es):
Main address: https://www.procare.sk/nemocnica/nemocnica-s-poliklinikou-spisska-nova-ves-s/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9494
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430797
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11156/summary
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Osoba podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vybavenie operačných sál a USG prístroj

Reference number: VOS_USG_COVID_SNV_21
II.1.2)Main CPV code
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zariadení potrebných pre vybavenie operačných sál a USG prístroja pre zabezpečenie prevencii a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, vrátane záruky na min. 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na šesť časti:

Časť č. 1 Parný sterilizátor jednodverový

Časť č. 2 Sterilizačné kontajnery

Časť č. 3 Zatavovačka sterilizačných obalov

Časť č. 4 Pôrodný stôl polohovateľný

Časť č. 5 Vyšetrovacie svetlo mobilné k pôrodnému stolu

Časť č. 6 USG rádiologické

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 161 404.06 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Parný sterilizátor jednodverový

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK042 Košický kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie nových nerepasovaných špeciálnych medicínskych sterilizátorov potrebných pre zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na príslušných oddeleniach operačných sál. Dodanie zahŕňa 1 ks jednodverového parného sterilizátora určeného na sterilizáciu zdravotníckych prostriedkov, spĺňajúci príslušné smernice a normy pre triedu zdravotníckych prostriedkov - sterilizácia balených a nebalených nástrojov, pevných, poréznych, plastových, gumových, skla. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedeného zariadenia vrátane záruky na min. 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 48 488.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020AXX4

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ 2.1.4 Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID 19.

Číslo výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sterilizačné kontajnery

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK042 Košický kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie nových nerepasovaných sterilizačných kontajnerov. Dodanie zahŕňa jeden celok z min 20 ks sterilizačných kontajnerov. Materiál vane a veka kontajneru eloxovaný hliník určený výhradne pre parnú sterilizáciu. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na min. 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 21 086.73 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020AXX4

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ 2.1.4 Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID 19.

Číslo výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zatavovačka sterilizačných obalov

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK042 Košický kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie 1 ks novej nerepasovanej zatavovačky sterilizačných obalov s elektrická zváračka s tlačiarňou pre uzatváranie sterilizačných obalov. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedeného zariadenia vrátane záruky na min. 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 333.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020AXX4

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ 2.1.4 Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID 19.

Číslo výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pôrodný stôl polohovateľný

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK042 Košický kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení a to konkrétne 1 ks Pôrodný stôl polohovateľný s celkovou dĺžkou v rozloženom stave max. 2 340 mm a poťahom čalúnenia antibakteriálna koženka. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedeného zariadenia vrátane záruky na min. 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 14 406.67 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020AXX4

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ 2.1.4 Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID 19.

Číslo výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Vyšetrovacie svetlo mobilné k pôrodnému stolu

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
31524110 Operating-theatre lamps
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK042 Košický kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie 1 ks nového nerepasovaného vyšetrovacieho svetla mobilného k pôrodnému stolu na kolieskovom stojane s počtom ramien 1. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedeného zariadenia vrátane záruky na min. 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 416.33 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020AXX4

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ 2.1.4 Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID 19.

Číslo výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61.

II.2)Description
II.2.1)Title:

USG rádiologické

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112000 Echo, ultrasound and doppler imaging equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK042 Košický kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie nových nerepasovaných rádiologických zobrazovacích zariadení používaných pre diagnostiku a to konkrétne dodanie - 1 ks USG rádiologického prístroja s plne digitálnym systémom, digitálnym spracovaním signálov a digitálnym formovaním ultrazvukového lúča na rádiologické oddelenie vrátane štyroch typov sond. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedeného zariadenia vrátane záruky na min. 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 69 673.33 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020AXX4

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ 2.1.4 Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID 19.

Číslo výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO) v plnom rozsahu. Túto skutočnosť preukáže spôsobom uvedeným v ZVO.

V prípade skupiny dodávateľov sa postupuje podľa § 37 ZVO.

Verejný obstarávateľ nemá prístup k informačným systémom verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii), preto preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 3 nie je možné

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nepožaduje sa.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nepožaduje sa.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Podmienky dodania predmetu zákazky sú uvedené v návrhu kúpnej zmluvy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

V SR bol uznesením vlády SR č. 807 zo dňa 29.12. decembra 2020 predĺžený núdzový stav vyhlásený z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa. Zároveň vláda Slovenskej republiky uznesením č. 808 zo dňa 31. decembra 2020 sprísnila platný zákaz vychádzania z dôvodu veľmi nepriaznivého vývoja pandémie (kĺzavý medián počtu nakazených ku dňu 14. marca 2021 je na úrovni 2207 nakazených, počet hospitalizovaných v nemocniciach ku dňu 14. marca 2021 je 3536). Verejný obstarávateľ je ustanovený ako subjekt hospodárskej mobilizácie, ktorý v rámci núdzového stavu musí plniť delegované alebo určené povinnosti. Za účelom zníženia dopadov pandémie COVID a skrátenie čase reakcie pri enormnom náraste pacientov hospitalizovaných v nemocniciach je nevyhnutné zabezpečiť čo najskôr nákup prístrojov určené alebo využívané pri liečbe suspektných alebo potvrdených pacientov na COVID 19. Všetky obstarávané tovary sú určené pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a/alebo liečby pacientov suspektných alebo chorých na COVID-19.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Všetky informácie o podmienkach elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/04/2021
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/04/2021
Local time: 13:30
Place:

Ponuky sa budú otvárať v priestoroch spoločnosti Svet zdravia, a.s., Digital park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava alebo v priestoroch Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. podľa časových možností členov komisie.

Information about authorised persons and opening procedure:

Z dôvodu použitia elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky, vrátane všetkých súvisiacich služieb a poplatkov, vrátane nákladov na komunikáciu v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky. Záujemca je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.

2. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je povinný ho vyplniť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk.

3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

4. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

5. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné zrealizovať týmito spôsobmi:

— v systéme Josephine registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému Josephine, a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom,

— nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému Josephine. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine, a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod.O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom,

— vložením dokumentu, preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine, a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod,

— vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine, a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod,

— počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle štyri pracovné dni (v rámci EU) a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. O odoslaní listovej zásielky je uchádzač informovaný e-mailom.

6. Vzhľadom na charakter predmetu zákazky sa obhliadka miesta realizácie (dodania) nepožaduje.

7. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

8.Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/03/2021