Supplies - 136139-2021

19/03/2021    S55

Poland-Nowa Sól: Disposable gloves

2021/S 055-136139

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
National registration number: 970774733
Postal address: ul. Chałubińskiego 7
Town: Nowa Sól
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Postal code: 67-100
Country: Poland
Contact person: Aleksandra Szpet-Karaszewska
E-mail: a.szpet@szpital-nowasol.pl
Telephone: +48 683882285
Fax: +48 683871281
Internet address(es):
Main address: www.szpital-nowasol.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://szpital-nowasol-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywne rękawic chirurgicznych i diagnostycznych na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli

Reference number: DZP-280-1-4/2021
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia są „Sukcesywne rękawic chirurgicznych i diagnostycznych na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli”.

2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części, zwanych pakietami, z możliwością składania ofert częściowych na poszczególne pakiety. Każdemu z wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na dowolną ilość wybranych przez siebie pakietów. Oferta na wybrane i oferowane przez Wykonawcę pakiety musi posiadać pełny asortyment.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Magazyn medyczny WS SP ZOZ w nowej Soli

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice chirurgiczne, jednorazowego użytku, sterylne.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: jakość oferowanego asortymentu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Magazyn medyczny WS SP ZOZ w nowej Soli

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne, jednorazowego użytku, niesterylne.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: jakość oferowanego asortymentu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane poszanowania umowy zostały określone w załączniku nr 4 do SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/04/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/04/2021
Local time: 10:15
Place:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie Zakupowej pod adresem:

https://szpital-nowasol-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Kolejne postępowanie zostanie wszczęte w miarę kończących się umów z wykonawcami.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Wykonawca zobowiązany jest do przesłania próbek w celu dokonania oceny jakości zaoferowanego przedmiotu zamówienia w Pakiecie 1 i 2 w ilości po 1 op. z każdej pozycji.

Próbki oferowanego przedmiotu zamówienia muszą być dokładnie opisane (zawierać nazwę producenta, nr. katalogowy w celu weryfikacji zgodności próbki z zaoferowanymi parametrami).

Zamawiający zastrzega, iż próbki stanowiące treść oferty nie podlegają zwrotowi. Nie dostarczenie wraz z ofertą próbek skutkować będzie odrzuceniem oferty. Próbki do oceny jakości nie podlegają uzupełnieniu ani zwrotowi.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 47 524,00 PLN w tym na poszczególne pakiety:

Pakiet 1 – 5 832,00 PLN;

Pakiet 2 – 41 692,00 PLN.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587707
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w art. 513–516 art. ustawy Pzp, w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587707
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/03/2021