Árubeszerzések - 136715-2021

19/03/2021    S55

Magyarország-Budapest: Felszerelések szabadtéri és fedettpályás labdajátékokhoz

2021/S 055-136715

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Előadó- és Cirkuszművészeti Eszközkezelő és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56633256
Postai cím: Állatkerti krt. 12/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bogdán Katalin
E-mail: bogdan.katalin@circus.hu
Telefon: +36 202962038
Fax: +36 13446042
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.maciva.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5.§ (1) bek. e) pontja szerinti szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Előadó-művészet

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Fűvédő rendszer beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001219272020
II.1.2)Fő CPV-kód
37450000 Felszerelések szabadtéri és fedettpályás labdajátékokhoz
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Előadó- és Cirkuszművészeti Eszközkezelő és Szolgáltató Nonprofit Kft., mint Ajánlatkérő cirkuszi, színházi és koncert produkciókat kíván megvalósítani sportlétesítményekben. Ezek a létesítmények füves pályával rendelkeznek. Rendkívül nagy körültekintést igényel a stadionokban, sportlétesítményekben a füves pálya állagának megóvása.

A színház és koncert produkciók technikai kiszolgálásához biztosítani kell színpad, díszlet, fénytartó-, hangtartó szerkezeteket, valamint nézőtéri székeket, valamint személyi és közönségforgalmi járásokat. Ezekhez az igényekhez szükséges egy védelmi rendszer, amely megvédi a füvet a mechanikai hatásoktól, különböző időjárási viszonyok között. Az állag megóvásnál elsődleges, hogy a fű milyen időtartamig van letakarva, illetve, hogy a takaráson keresztül szellőzik-e.

A fűvédő rendszerrel szemben támasztott technikai követelmények:

3 kategóriát különböztetünk meg a statikus és dinamikus terhelések alapján.

A – nagy terhelésű fűborítás: 2000 m2

B – közepes terhelésű fűborítás: 4000 m2

C – kis terhelésű fűborítás: 3000 m2

A fűvédő rendszernek mind a három típusra vonatkozóan (A, B, C) egy mobil, gyorsan használható és lerakható rendszernek kell lennie. A fűvédő modulokat olyan kalodákban kell tárolni, amelyek a helyszínen könnyen mozgathatóak, és a kijelölt fertőtlenítő helyen alkalmasak arra, hogy a modulokat egyenként lefertőtlenítsék. A kalodáknak a fűvédő modulok lerakásánál az anyagmozgatási feladatokat, közúti szállítási és raktározási feladatokat is el kell látnia. A kalodák a megadott mennyiség szállítására, raktározására kell alkalmasak legyenek. Fontos továbbá, hogy korrózió álló és vegyszer állók legyenek. A kalodáknak tehát három funkciója van:

1. a fűvédő modulok tárolása

2. a produkció helyszínén a fűvédő modulok fűre szállítása, a telepítés gyors kiszolgálása

3. a fertőtlenítés biztosítása

A kalodák mennyisége:

A – nagy terhelésű fűborításhoz: 38 db

B – közepes terhelésű fűborításhoz: 64 db

C – kis terhelésű fűborításhoz: 44 db

A fenti eszközök közúti szállításához Ajánlatkérő 3 db szállító járművet kíván beszerezni. A közúti szállítást végző szállító járművek vezetését Ajánlatkérő B, BE-s jogosítvánnyal szeretné megoldani, a vonatkozó szabályoknak megfelelően, a leghatékonyabb módon. Az egyidejű szállítás a kért mennyiség negyedére vonatkozik, 2250 m2-t kell egyszerre szállítmányozni a közúton.

A további szállítandó eszközök és anyagok a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően.

Elvárás ajánlattevő részéről az eszközök üzembehelyezése, kapcsolódó munkák elvégzése és Ajánlatkérő részére a szakszerű használathoz szükséges – külön egyeztetett időpontban – oktatás tartása.

A feladat szállítással, lepakolással, végleges helyre vonatkozó beállítással értendő. A lepakoláshoz szükséges eszközt Ajánlatkérő nem biztosít. Csomagolási hulladék elszállítása a nyertes ajánlattevő feladata.

Ajánlattevő részéről elvárás legfeljebb 3 fő biztosításával a kezelőszemélyzet oktatása legfeljebb két munkanapon, 8.00 és 16.00 óra közötti időtartamban.

A Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlatkérő kezelőszemélyzetének oktatását ajánlattevő (közös ajánlattevő) végezze el. E feladatokra vonatkozó alkalmassági feltételek igazolásához nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet/személy kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a műszaki leírásban (ártáblázatban) meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz Ajánlatkérő bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 288 135 500.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
44619000 Egyéb konténerek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Előadó- és Cirkuszművészeti Eszközkezelő és Szolgáltató Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Állatkerti körút 12/a.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Előadó- és Cirkuszművészeti Eszközkezelő és Szolgáltató Nonprofit Kft., mint Ajánlatkérő cirkuszi, színházi és koncert produkciókat kíván megvalósítani sportlétesítményekben. Ezek a létesítmények füves pályával rendelkeznek. Rendkívül nagy körültekintést igényel a stadionokban, sportlétesítményekben a füves pálya állagának megóvása.

A színház és koncert produkciók technikai kiszolgálásához biztosítani kell színpad, díszlet, fénytartó-, hangtartó szerkezeteket, valamint nézőtéri székeket, valamint személyi és közönségforgalmi járásokat. Ezekhez az igényekhez szükséges egy védelmi rendszer, amely megvédi a füvet a mechanikai hatásoktól, különböző időjárási viszonyok között. Az állag megóvásnál elsődleges, hogy a fű milyen időtartamig van letakarva, illetve, hogy a takaráson keresztül szellőzik-e.

A fűvédő rendszerrel szemben támasztott technikai követelmények:

3 kategóriát különböztetünk meg a statikus és dinamikus terhelések alapján.

A – nagy terhelésű fűborítás: 2000 m2

B – közepes terhelésű fűborítás: 4000 m2

C – kis terhelésű fűborítás: 3000 m2

A fűvédő rendszernek mind a három típusra vonatkozóan (A, B, C) egy mobil, gyorsan használható és lerakható rendszernek kell lennie. A fűvédő modulokat olyan kalodákban kell tárolni, amelyek a helyszínen könnyen mozgathatóak, és a kijelölt fertőtlenítő helyen alkalmasak arra, hogy a modulokat egyenként lefertőtlenítsék. A kalodáknak a fűvédő modulok lerakásánál az anyagmozgatási feladatokat, közúti szállítási és raktározási feladatokat is el kell látnia. A kalodák a megadott mennyiség szállítására, raktározására kell alkalmasak legyenek. Fontos továbbá, hogy korrózió álló és vegyszer állók legyenek. A kalodáknak tehát három funkciója van:

1. a fűvédő modulok tárolása

2. a produkció helyszínén a fűvédő modulok fűre szállítása, a telepítés gyors kiszolgálása

3. a fertőtlenítés biztosítása

A kalodák mennyisége:

A – nagy terhelésű fűborításhoz: 38 db

B – közepes terhelésű fűborításhoz: 64 db

C – kis terhelésű fűborításhoz: 44 db

A fenti eszközök közúti szállításához Ajánlatkérő 3 db szállító járművet kíván beszerezni. A közúti szállítást végző szállító járművek vezetését Ajánlatkérő B, BE-s jogosítvánnyal szeretné megoldani, a vonatkozó szabályoknak megfelelően, a leghatékonyabb módon. Az egyidejű szállítás a kért mennyiség negyedére vonatkozik, 2250 m2-t kell egyszerre szállítmányozni a közúton.

A további szállítandó eszközök és anyagok a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően.

Elvárás ajánlattevő részéről az eszközök üzembehelyezése, kapcsolódó munkák elvégzése és Ajánlatkérő részére a szakszerű használathoz szükséges – külön egyeztetett időpontban – oktatás tartása.

A feladat szállítással, lepakolással, végleges helyre vonatkozó beállítással értendő. A lepakoláshoz szükséges eszközt Ajánlatkérő nem biztosít. Csomagolási hulladék elszállítása a nyertes ajánlattevő feladata.

Ajánlattevő részéről elvárás legfeljebb 3 fő biztosításával a kezelőszemélyzet oktatása legfeljebb két munkanapon, 8.00 és 16.00 óra közötti időtartamban.

A Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlatkérő kezelőszemélyzetének oktatását ajánlattevő (közös ajánlattevő) végezze el. E feladatokra vonatkozó alkalmassági feltételek igazolásához nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet/személy kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a műszaki specifikációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz Ajánlatkérő bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékű megoldás megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat, igazolás vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.

Ajánlattevőnek a műszaki specifikációban fel kell tüntetnie az általa kínált eszköz nevét, típusát, gyártóját, származási helyét, továbbá azon adatokat, amelyekből a műszaki megfelelőség vagy az egyenértékűség megállapítható.

Ajánlatkérő a műszaki megfelelőséget vagy az egyenértékűséget valamennyi, a műszaki specifikációban foglalt paraméter alapján vizsgálni fogja.

Az eszközök és anyagok részletes leírását és elvárt műszaki specifikációját a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A rendszert alkotó eszközök és anyagok leszállításának vállalt határideje (minimum 1, maximum 40 naptári nap) / Súlyszám: 40
Minőségi kritérium - Név: 3. Jótállás vállalása a fűvédő modulokra a műszaki leírás szerint (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.2.7) pontjában rögzített teljesítési határidőn maximum 40 naptári napot ért (értékelési szempont).

Az ajánlati felhívás II.2.5) pontjában 60-as súlyszámmal meghatározott „Ár kritérium” alatt az eszközök és anyagok megadott darabszámának azok nettó egységárával való szorzás alapján kapott összesített vételárát (szorzatösszeg) kell érteni [Nettó ajánlati ár összesen (HUF)].

Ajánlattevő kereskedelmi ajánlatát – a teljes körűen kitöltött árazott ártáblázatban – ajánlatához köteles csatolni excel táblázatban és cégszerűen aláírt PDF formátumban. (Az ártáblázatot Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti!)

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 249-619899
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Fűvédő rendszer beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/03/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Filó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_73543132
Postai cím: Nagyrét 1653.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Telefon: +36 309358558
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 288 135 500.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: Cory Car Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2000 Szentendre, Sztaravodai út 126

Adószám: 25314166-2-13

Ajánlattevő neve: Filó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Székhelye: 5600 Békéscsaba, Nagyrét 1653.

Adószám: 20820439-2-04

Nyertes ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: Filó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Székhelye: 5600 Békéscsaba, Nagyrét 1653.

Adószám: 20820439-2-04

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/03/2021